Skip til primært indhold

Operations- og anæstesiafsnit

Operations- og anæstesiafsnit

Præsentation af Operationsområde Syd  

Operationsområde Syd er placeret i nyt byggeri i moderne og lyse faciliteter og råder over 9 operationsstuer, heraf 3 nyindrettede og moderne operationsstuer. Desuden har vi en stue til mindre indgreb i lokal anæstesi.

Operationsområde Syd, danner rammen omkring patienter, der skal gennemgå en undersøgelse eller bedøves til operation.

Afsnittet modtager patienter til planlagte operationer i tidsrummet 07.30 - 17.00. Patienter til akutte operationer modtages hele døgnet - 365 dage om året.

Vi modtager patienter med organkirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske og gynækologiske diagnoser.

Du finder Operationsområde Syd: Indgang 65, 3. etage

Operationspersonalet

Ansatte

  • 50 operationssygeplejersker
  • 3 social- og sundhedsassistenter
  • Fast tilknyttede portører, rengøringspersonale og piccoline.

Arbejdet

Afsnittet har vagtberedskab døgnet rundt.

  • Personalet møder i dagvagt fra kl. 07.30 til kl. 15.30 eller 17.00
  • Aftenvagterne er enten fra kl. 12.00 til kl. 20.00 eller fra kl. 14.00 til kl. 22.00
  • Desuden dækkes aftenvagter fra kl. 15.00 til kl. 22.00 med efterfølgende rådighedsvagt fra vagtværelse til kl. 07.30 næste morgen

Personalet er inddelt i to grupper:

  • "Den hårde gruppe", som fortrinsvis arbejder med ortopædkirurgi
  • "Den bløde gruppe", som fortrinsvis arbejder med abdominalkirurgi, urologi og   gynækologi.

Der er indgreb indenfor begge grupper, som alt personale skal kunne assistere til.

Afsnittet har fokus på det positive samarbejde mellem anæstesi- og operationssygeplejersker i teams. Dette samarbejde ønsker Operationsområde Syd at udvikle yderligere i de kommende år bl.a. med fokus på "ikke tekniske færdigheder" og højere grad af selvledende teams på operationsstuerne.

I Operationsområde Syd ønsker personalet at møde patienterne med nærvær, information og medinddragelse. Vi ønsker at skabe relationer med tryghed og tillid mellem patienter og personale.

Kvalitet i operationssygeplejen betyder, at vi har fokus på patientinddragelse og patientsikkerhed, og at vi forholder os kritisk reflekterende til arbejdet. Læring og kompetenceudvikling er en del af arbejdet for operationspersonalet. Udviklingen af fagligheden sker ved at inddrage retningslinjer, reflektion og vidensdeling i det daglige arbejde. I afsnittet er der et positivt arbejdsmiljø, hvor humor og social engagement vægtes højt. Blandt personalet er mange ildsjæle med et stort fagligt engagement, som de gerne bruger til supervision af hinanden.

Operationspersonalet bidrager til det gode patientforløb ved høj specialisering og kompetenceudvikling. Samarbejdet afspejler gensidig respekt, anerkendelse og tværfaglighed i den daglige opgaveløsning.

Uddannelse

Nyansat personale

Til nyt personale i afsnittet er udviklet et målrettet introduktions- og oplæringsprogram (kompetencekort) tilpasset den enkeltes kvalifikationer.

Nyansat personale tilknyttes en mentor. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske tilrettelægger sammen med den nyansatte og mentoren oplæringsprogrammet.

Studerende

Operationspersonalet medvirker til at uddanne sygeplejersker. Den sygeplejestuderende tildeles en mentor.

Den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske tilrettelægger sammen med den studerende og mentoren oplæringsprogrammet

Efter aftale er det muligt for sygeplejestuderende, social- og sundhedselever samt fysioterapeut-studerende at overvære enkelte operationer i uddannelsesmæssigt øjemed. 

 

 

 

APPFWU02V