Skip til primært indhold

Akutlægebil

Akutlægebil

Akutlægebilen Svendborg kører ud fra Svendborgs ambulancestation på Grønnemosevej.
De 112 opkald, som giver Sundhedsfaglig visitator på AMK Vagtcentral mistanke om alvorlig, akut sygdom eller ulykke med truende svigt af vitale organfunktioner hos patienten medfører, at akutlægebilen kører frem sammen med ambulancen. På stedet samarbejder sundhedsfaglig visitator med ambulanceredderne om vurdering, behandling og transport af patienten.

Akutlægebilen havde 1.483 kørsler i 2022 med 1.174 patientkontakter, hertil kommer stand-by opgaver, når redningsberedskabet slukker større brande, politiaktioner som anholdelse af farlig gerningsmand, eftersøgninger og lignende.
Akutlægebilens læge er desuden sundhedsfaglig back-up pr. telefon for ambulanceredderne, når de får opgaver, som ikke kræver lægebil på stedet.
Akutlægebilerne i Region Syddanmark har en central rolle ved store beredskabshændelser, hvor lægen som Indsatsleder (ISL) Sundhed indgår i indsatsledelsen sammen med ISL Politi og ISL Redningsberedskab – og ved behov for oprettelse af midlertidig behandlingsplads ved et stort skadessted, vil en ekstra akutbilslæge indtage rollen som leder af behandlingspladsen.

Bilen bemandes af en anæstesilæge og en ambulanceredder, som enten er paramediciner eller ambulancebehandler med efteruddannelse målrettet funktionen på en akutlægebil. Lægerne kommer hovedsagelig fra Anæstesi-Intensivafdelingen på Svendborg Sygehus og er speciallæger (for 1-2 lægers vedkommende næsten speciallæger) i anæstesi og intensiv terapi. En mindre del af lægebemandingen udgøres af eksterne vikarer, speciallæger fra anæstesiologiske afdelinger på andre sygehuse.

Bilens bemanding og udstyr er målrettet udøvelse af indledende intensiv terapi med henblik på hurtig understøttelse af livsvigtige organfunktioner som fx vejrtrækning uanset, hvor patienten måtte befinde sig: i hjemmet, udendørs eller i en ambulance.

De overordnede formål med akutlægebilernes indsats er:

At redde liv
At forbedre den syges/tilskadekomnes prognose
At lindre smerter
At afkorte sygdomsforløbet
At visitere hensigtsmæssigt
At anvende ressourcerne hensigtsmæssigt bl.a. ved at færdigbehandle på skadestedet.
At skabe tryghed hos borgerne ved bevidstheden om at kvalificeret hjælp kun er få minutter borte. 
 

APPFWU02V