Skip til primært indhold

Ny professor vil styrke evidensgrundlaget inden for diagnostisk praksis og kliniske retningslinjer

Malene Grubbe Hildebrandt er udnævnt til klinisk professor hos Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, SDU. Fokusset for Malenes forskning vil bl.a. være på PET scanninger, og hvordan disse kan bruges til at evaluere behandlingseffekten for patienter med uhelbredelig brystkræft.

-Med PET scanninger kan vi forhåbentligt være med til at vejlede behandlingsvalg bedre og dermed forbedre overlevelsen hos disse patienter med en forlængelse på op til et år, således vi kan sikre, at de får eksempelvis 4 år overlevelse fremfor 3 år; forklarer den nyudnævnte professor Malene Grubbe Hildebrandt.

Og Malene står ikke alene. Hun har nemlig etableret frontlinjecenteret PREMIO (Personalized Response Monitoring in Oncology), hvor hun og hendes kollegaer på OUH og SDU arbejder hårdt for sagen. Men også på internationalt niveau har Malene et særdeles godt netværk af forskere, som har fokus på netop dette forskningsområde. Sammen med 12 nationale og internationale partnere har hun for nyligt modtaget en bevilling på 60 millioner Kroner fra EU-Kommissionen til forskningen heri; -Vi håber, at vi med EU projektet PREMIO COLLAB kan være med til at sætte rigtig gang i forskningen for disse patienter, så vi kan være med til at skabe større evidens inden for diagnostiske retningslinjer og dermed sikre en bedre fremtidig behandling for patienterne med uhelbredelig brystkræft.

Patienter er ikke bare fokusset for forskningen men også en vigtig del af forskningsprojekterne, hvorfor Malene inddrager patienterne aktivt i forskningsprocesserne. - For os er det vigtigt, at vi har patienterne med igennem hele processen, hvorfor vi har valgt at inddrage patienterne som partnere i vore forskningsprojekter.; fortæller Malene Grubbe Hildebrandt og afslutter med; - På den måde sikrer vi os, at vores forskning og de resultater, som der kommer ud heraf også har relevans, når det skal bruges i patientbehandlingen i fremtiden.

Et stort tillykke til Malene Grubbe Hildebrandt med den nye titel!

Er du interesseret, kan du læse mere om Malene og hendes forskning i SDUs pressemeddelelsen her; LINK TIL SDU PM

APPFWU02V