Skip til primært indhold

HR

Lær os at kende

Kerneopgave

Vores kerneopgaver på OUH er at hjælpe afdelingerne med lønaftaler, overenskomstspørgsmål, personalejuridiske forhold, sygesager og sager inden for det rummelige arbejdsområde. Derudover understøtter vi arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificeringen på OUH.

Om Afdelingen

Vores afdeling er en ud af i alt seks stabsafdelinger med reference til direktionen og består af fem funktionsområder. Stabschefen og fire funktionsledere udgør den samlede ledergruppe i HR.

Vi er cirka 80 ansatte fordelt i HR Løn, HR Jura og Forhandling, HR Arbejdsmiljø, HR Sekretariat og Data og HR Rekruttering og Sprog.

Fælles for vores arbejde er, at vi understøtter afdelingerne og afdelingsledelserne med at indfri OUH's værdigrundlag, hvor vi sætter "Patienten Først".   

Funktionsområder i HR

I HR Arbejdsmiljø er kerneopgaven at yde rådgivning og bistand inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø - og kemisk arbejdsmiljø på regionalt niveau ved Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer.

Rådgivning for Ansatte er organisatorisk tilknyttet HR Arbejdsmiljø og yder rådgivning og krisehjælp til ansatte i forbindelse med private og/eller arbejdsmæssige hændelser.

HR Arbejdsmiljø understøtter den overordnede ledelsesudøvelse og løser en række driftsopgaver samt koordinerende og konsultative opgaver for direktion, afdelinger og stabe inden for arbejdsmiljø.

Funktionsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer
 • Rådgivning for Ansatte

HR Sekretariat og Data varetager en lang række back-office opgaver - for eksempel intern revision, brugeradministration i lønsystemet, indberetninger til E-indkomst, afstemninger og meget mere.

Vi arbejder med RPA-løsninger til administrative opgaver, og vi har det overordnede ansvar for Silkeborg Datas løsninger på HR- og lønområdet på OUH. i HR Sekretariat og Data udarbejder vi også statistikker indenfor HR/løn.

Vi har superbrugerfunktion på en række administrative systemer blandt andet HR-manager, Safetynet, Acadre og SD HosInfo.

HR Løn har til formål at foretage personaleadministration: ansættelser, ansættelsesændringer og udbetaling af løn og andre ydelser i overensstemmelse med gældende overenskomster, arbejdstidsregler og det tekniske løngrundlag i Silkeborg Datas lønsystem.

Opgaver i HR Løn:

 • Administration vedrørende udbetaling af løn
 • Udfærdigelse af ansættelsesbreve
 • Understøttelse af afdelingsledelser vedrørende lønsystemets muligheder for arbejdstilrettelæggelse og lignende
 • Kontakt til andre myndigheder, herunder sygdoms- og barselsrefusioner

HR Jura og Forhandling arbejder med følgende hovedopgaver:

 • Arbejdstidsplanlægning og lokalaftaler - undervisning og optimering af arbejdstidsplanlægningen i afdelingen. Indgår i tæt tværgående samarbejde med specialistgrupperne i HR Løn
 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Forhandling (individuelle/tværgående) og tvistsager
 • Forskningsaflønning (tværgående spor)
 • Lederansættelser. Dette i samarbejde med HR Rekruttering og Sprog
 • MTU-projektledelse (tværgående spor)
 • Personalejura
 • Professoransættelser
 • TR/FTR-aftaler. Dette i samarbejde med HR Sekretariat og Data 

HR Rekruttering og Sprog består af tre konsulenter, der alle refererer til HR-stabschef Lisbeth Jørgensen.

HR Rekruttering og Sprog har følgende hovedopgaver:

 • Rekruttering, ansættelse og onboarding af afdelingsledere på OUH
 • Lederunderstøttelse: Rådgivning og konsulentydelser ift. jobopslag, ansættelsesproces, udvælgelse, interview, onboarding, introduktion mm.
 • Tværgående og regionale opgaver vedrørende ledelsesudvikling og rekruttering/branding
 • International rekruttering af europæiske læger og sygeplejersker mm., herunder hjælp til jobopslag, annoncering, sproglig vurdering, dokumenter, onboarding og danskundervisning
 • Sprogtest inden ansættelse (obligatorisk for alle, som skal have patientkontakt og som ikke er uddannet i Danmark)
 • Danskundervisning af udenlandske medarbejdere efter aftale
 • Strategisk ledelsesunderstøttelse af HR's ledergruppe
 • Intern, strategisk kommunikation (HR og OUH)
 • Formidling: Intranet, nyheder, nyhedsbreve, projektkommunikation mm.
APPFWU02V