Skip til primært indhold

Direktionssekretariatet understøtter den overordnede ledelse på OUH og løser en række drifts-, koordinerende og konsultative opgaver for direktion, afdelinger og stabe. Direktionssekretariatet bidrager til, at direktionens holdninger og beslutninger formidles til og omsættes i organisationen.

APPFWU01V