Skip til primært indhold

Hvem kan søge lægebolig

Hvem kan søge lægebolig

Boligadministration
Hvem kan ansøge om lægebolig OUH?

Reservelæger, som er ansat ved OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus under Yngre Lægers Overenskomst.

NB! Efter endt hoveduddannelsesforløb er man ikke længere berettiget til lægebolig.

Hvordan søger man og hvornår?
Du skal indsende udfyldt ansøgningsskema til Boligadministrationen, inden du starter i stillingen.

Ansøgningen skal tillægges skriftligt tilsagn/dokumentation for ansættelsen. Oplysning om stillingstype samt start- og slutdato skal fremgå deraf.

 

Hvem kan søge lægebolig

Ansøgningsskema

APPFWU01V