Skip til primært indhold

Projekt og Tegningsdokumentation

Bygningsdrift og -service

  • Projektledelse og rådgivning af kunder/brugerafdelinger
  • Udarbejder kontrakter med eksterne rådgivere og tilvejebringer kvalitetssikringsmateriale og myndighedsgodkendelse
  • Gennemfører afleveringsforretning samt 1 og 5 års eftersyn
  • Repræsenterer BDS på planlægnings- og brugermøder
  • Koordinerer BDS's drifts- og vedligeholdelsesopgaver i forhold til bygge- og anlægsprojekter
  • Indarbejder OUH standarder i projekter og sikrer at nødvendig dokumentation tilgår Bygningsdrift og -service
  • Løser stabsopgaver af teknisk og administrativ karakter
  • Styring af digitalt tegningsarkiv
  • CAD opgaver
  • Digitalisering og kvalitetssikring af dokumentation for installationer, anlæg m.m.
APPFWU01V