Skip til primært indhold

Om Rengøring og Hospitalsservice, OUH

Her kan du læse om afdelingen Rengøring og Hospitalsservice. Vi har kontor både i Odense, Svendborg og Nyborg

Rengøring og Hospitalsservice er en serviceafdeling på OUH. Afdelingen dækker sygehusenhederne i Nyborg, Svendborg og Odense.

Afdelingen varetager også serviceopgaver for psykiatriskhospital i Svendborg og Odense samt Nyt OUH.

Afdelingen er inddelt i 12 driftsledelsesområder samt et sekretariat og en kvalitetsfunktion.
Afdelingen har ca. 650 ansatte.

Sekretariatet

Består af 8 medarbejdere og har opgaver indenfor følgende områder:

  • Generelle sekretariatsopgaver, HR (personaleadministrative opgaver), økonomi, uddannelse, arbejdsmiljø
  • Vagtplanlægning

Kvalitetsfunktionen

Består af 5 medarbejder og har opgaver inden for følgende områder:

  • Udvikling, kvalitet og hygiejne

Driftsområdet

Består af 1 driftschef og 12 medarbejdere -  2 serviceledere i Svendborg og 10 serviceledere i Odense.

Afdelingens opgaver:
Sammenlagt rengør afdelingen ca. 190.000 m² i Odense og ca. 69.000 m² i Svendborg. Vi foretager ca. 550.000 patient- og udstyrstransporter årligt i Odense.

Udliciterede områder
Udover ovennævnte opgaver varetager Rengøring og Hospitalsservice controllerfunktionen i forbindelse med Vinduespolering på OUH, som varetages af eksterne leverandører.

Afdelingsledelsen

Smilla Buus Nørhave

Afdelingschef

Rengøring og Hospitalsservice


51 42 15 99

Thomas Pieler

Driftschef

Rengøring og Hospitalsservice


24 40 42 53

2024

APPFWU01V