Skip til primært indhold

Om Rengøring og Hospitalsservice, OUH

Her kan du læse om afdelingen Rengøring og Hospitalsservice. Vi har kontor både i Odense, Svendborg og Nyborg

Rengøring og Hospitalsservice er en serviceafdeling på OUH. Afdelingen dækker sygehusenhederne i Nyborg, Svendborg og Odense.

Afdelingen varetager også serviceopgaver for psykiatriskhospital i Svendborg og Odense samt Nyt OUH.

Afdelingen er inddelt i 11 driftsledelsesområder samt et sekretariat og en kvalitetsfunktion.
Afdelingen har ca. 600 ansatte og i 2020 et netto budget på ca. 202 mio kroner. 

Sekretariatet

Består af 4 medarbejdere og har opgaver indenfor følgende områder:

  • Generelle sekretariatsopgaver, HR (personaleadministrative opgaver), økonomi, uddannelse, arbejdsmiljø

Kvalitetsfunktionen

Består af 5 medarbejder og har opgaver inden for følgende områder:

  • Udvikling, kvalitet og hygiejne

Driftsområdet

Består af 11 medarbejdere -  2 serviceledere i Svendborg og 9 serviceledere i Odense.

Afdelingens opgaver:
Sammenlagt rengør afdelingen ca. 190.000 m² i Odense og ca. 69.000 m² i Svendborg. Vi foretager ca. 550.000 patient- og udstyrstransporter årligt i Odense.

Udliciterede områder
Udover ovennævnte opgaver varetager Rengøring og Hospitalsservice controllerfunktionen i forbindelse med Vinduespolering på OUH, som varetages af eksterne leverandører.

Afdelingsledelsen

Smilla Buus Nørhave

Afdelingschef

Rengøring og Hospitalsservice


51 42 15 99

Organisation 2023

APPFWU01V