Skip til primært indhold

Sektioner og funktionsområder

Logistikafdelingens sektioner og funktionsområder varetager en lang række kerneopgaver på OUH

Logistikafdelingen består af fire sektioner: Forsyningssektionen, sterilcentralen, køkkensektionen og Logistikservice. Udover de fem sektioner har Logistikafdelingen to store funktionsområder: Vagtordningen Region Syddanmark og vores Projektteam, der arbejder med afdelingens flytning til det nye OUH.

Kerneopgaver

Vores Forsyningssektionen arbejder med indkøb til afdelinger, briklogistik, drift af central- og sterillagre, vores kundeservicefunktion, posten, intern og ekstern transport, udlånsdepotet samt uniformer og linned.

Indkøb

Vores indkøbere disponerer de varer, som OUH’s afdelinger bestiller efter indkøbsaftaler igennem regionen, opretter varer til bestilling i indkøbssystemet ILS og behandler fakturaer. Vores indkøbere er dagligt i tæt kontakt med personalet på de kliniske afdelinger for at optimere indkøbsprocessen og gøre den så velfungerende som muligt.

Briklogistik

Vores briksystem er et elektronisk varebestillingssystem der fungerer via brikker, der indeholder oplysninger om en vares bestillingsantal, leveringssted, varenummer og placering på afdelingen. Briksystemet bliver brugt på alle kliniske afsnit på OUH. Vores briksystem sikrer, at vores kunder får den rigtige mængde varer på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted.

Central- og sterillager

På vores central- og sterillager bliver alle ordrer modtaget. Vores lagermedarbejdere plukker varer på centrallageret fra lagerautomater og reoler, mens sterile varer bliver pakket for sig selv, inden de pakkes sammen med de øvrige varer. Ud over vores lagervarer modtager vi dagligt flere hundrede skaffevarer med levering direkte til afdelingerne. Varerne køres ud til afdelingerne af vores lager- og transportmedarbejdere. På afdelingerne står vores logistikoperatører klar til at pakke varerne ud og lægge dem på plads.

Kundeservice

I vores kundeservice modtages og håndteres henvendelser fra vores kunder, afdelinger og patienter omkring indkøb, logistik og hjemmelevering af varer. Vores kundeservice udleverer nøgler til tjenestebiler, der kan bookes af alle medarbejdere, som skal til et møde eller på kursus uden for OUH.

Posten

Vores postmedarbejdere sorterer de indkomne breve i posten, inden de leverer dem ud på deres ruter rundt om på OUH. På ruten indhenter postmedarbejderne breve og pakker, som derefter sendes ud af huset.

Affaldsterminalen

Vores portører i Odense transporterer affald, risikoaffald, linned og uniformer. Det afhentede affald køres til affaldsterminalen, hvorfra det bortskaffes. OUH har stort fokus på bæredygtighed og sorterer lige nu affald i 13 forskellige kategorier. Vi forsøger hele tiden at udvikle vores affaldssortering, så vi effektivt og bæredygtigt kan genanvende og bortskaffe affaldet. Der bortskaffes i gennemsnit 125 tons dagrenovation om måneden på OUH. I affaldsterminalen tømmes vognene inden de bliver vasket i et stort vaskeanlæg. Der vaskes i gennemsnit 220 vogne om dagen, inden de igen er klar til at blive kørt ud på de kliniske afdelinger.

Linned og uniformer

Hver dag transporteres rent og urent linned og uniformer rundt på OUH. Vores rekvirent i Odense bestiller linned efter en fast plan på senge- og operationsafsnittene mens alle uniformer, der bruges på OUH, afhentes og leveres som en del af en fast pulje.

OUH's frysehus

OUH’s frysehus er Europas koldeste mede sine -80 grader. Vores frysehus blev indviet i 2012 og opbevarer vævsprøver til et stort antal forskningsprojekter.

Udlånsdepotet

I udlånsdepotet bliver diverse hjælpemidler udleveret og rengjort. Udlånsdepotet udlåner hjælpemidler til de patienter, der har brug for det.

Ekstern logistik

Vores logistikmedarbejdere henter hver dag prøver fra praktiserende læger, f.eks. i en af vores elbiler. Logistikafdelingen indkøber om muligt elbiler, hver gang bilparken på OUH skal udvides eller opdateres.

Vores sterilcentraler i Odense og Svendborg rengør, desinficerer og steriliserer kirurgiske instrumenter inden de genanvendes, for at sikre, at der ikke sker overførsel af smitte fra patient til patient.

Genbehandling af instrumenter

Når instrumenterne har været brugt til en operation sendes de retur til sterilcentralen, hvor de modtages i et urent område. Instrumenterne bliver vasket og desinficeret i instrumentopvaskemaskinerne.

Herefter bliver instrumenterne visuelt kontrolleret, samlet, smurt og pakket i instrumentbakker dedikeret til den enkelte operationstype. Instrumentbakkerne pakkes ind og steriliseres i dampautoklaverne. Når instrumentbakkerne er steriliseret bliver de afkølet i et rent område inden de bliver pakket i transportvogne og transporteret retur til operationsafdelingerne, hvor de placeres på lokale sterillagre.

Mindre enheder

Genbehandling af instrumenter i Odense udføres dels i Sterilcentralen, men også i Sterilcentralens fire mindre enheder, der er placeret i forbindelse med de fire største operationsspecialer. På det nye OUH vil alle enheder fysisk blive samlet i den nye Sterilcentral i Servicebyen.

Casecart-koncept og det nye OUH

Sterilcentralen i Svendborg arbejder i dag med et casecart-koncept, hvor Sterilcentralen pakker de steriliserede instrumenter og tilhørende sterile engangsartikler i en vogn, der er dedikeret til den enkelte operation. Dette koncept vil blive adopteret og videreført i den nye Sterilcentral på det nye OUH.

Mad og Måltidskøkkenet producerer hver dag mad til patienter, pårørende og personale på OUH i Odense, Svendborg og Nyborg, omdeler madvogne og service og vasker al service op igen.

Kontrolrapporter

Se kontrolrapporter for alle køkkenenheder på OUH i Odense, Svendborg og Nyborg.

Patientmad

Patientmaden bliver produceret i køkkenet i Odense hvorefter den omdeles til de kliniske afdelinger i Odense og Svendborg via madvogne.

I Odense er det vores ernæringsassistenter og OUH’s plejepersonale, der tilbereder og anretter patientmaden på de mange kliniske afdelinger.

To-go mad

I vores køkken bliver der også produceret kolde og varme retter, salater, sandwich, brød og kager, der sælges i café Svalerne og cafeteriet i Odense og i kantinen i Svendborg.

Ernæringsassistentuddannelsen

Vi uddanner ca. 2 ernæringsassistenter om året fra vores køkken og har altid mellem 4 og 8 ernæringsassistentelever ansat.

Opvask af service

Vores medarbejdere i Mad og Måltidskøkkenet kører hver dag service ud til de kliniske afdelinger og vasker det op, når det kommer retur. Mange store automatiserede maskiner hjælper med at vaske servicen op, inden vores medarbejdere igen fordeler det rundt på afdelingerne.

Bæredygtighed og Det Økologiske Spisemærke

Mad og Måltidskøkkenet har stort fokus på bæredygtighed, og har siden 2018 haft Det Økologiske Spisemærke i sølv. Det betyder at minimum 60 procent af de råvarer, vi bruger, er økologiske. Vi vægter kvaliteten af råvarer, brugen af sæsonvarer og at producere mad fra bunden højt. Derfor har vores køkken deres eget bageri, hvor brød og kager laves friskt hver dag og hvor alt brød er næsten 100 % økologisk.

Som et led i arbejdet med bæredygtighed har vi stort fokus på at minimere madspild. De rester af fødevarer vi får retur fra de kliniske afdelinger bortskaffes i et biogasanlæg, for at skåne miljøet mest muligt.

Logistikservice dækker over Logistikafdelingens tre funktionsområder på OUH Svendborg Sygehus; køkken og distribution, sterilcentralen og portørfunktionen, samt Logistikafdelingens portører på OUH Sygehusenheden Nyborg.

Køkken og distribution

Patientmaden bliver produceret i hovedkøkkenet i Odense hvorefter den transporteres til Svendborg via madvogne. I Svendborg er det vores ernæringsassistenter, der tilbereder og anretter patientmaden i vores fire etagekøkkener.

Hver dag varemodtages og leveres depotvarer på Svendborg Sygehus, til brug på OUH i Svendborg og Nyborg.

Udlånsdepotet i Svendborg udlåner hjælpemidler til de patienter, der har brug for det.

Sterilcentralen

I Svendborg er al sterilproduktion samlet i én central enhed, der genbehandler alle instrumenter for Svendborg Sygehus. Sterilcentralen i Svendborg arbejder i dag med et casecart-koncept, hvor Sterilcentralen pakker de steriliserede instrumenter og tilhørende sterile engangsartikler i en vogn, der er dedikeret til den enkelte operation. Dette koncept vil blive adopteret og videreført i den nye Sterilcentral på det nye OUH.

Portørfunktionen

Vores portører i Svendborg transporterer patienter, affald, risikoaffald, linned og uniformer og er et af de områder, hvor Logistikafdelingen har størst direkte patientkontakt.

Vagtordningen er Region Syddanmarks interne vikarordning. Vagtordningen rekrutterer sundhedsfaglige vikarer til bl.a. OUH's kliniske afdelinger. Vagtordningen fordeler sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, medicin- og sygeplejestuderende til de afdelinger der mangler hænder på somatiske og psykiatriske afdelinger i hele Region Syddanmark.

Bliv vikar i dag!

Der er lige nu over 1300 vikarer tilknyttet Vagtordningen, og der er plads til mange flere. Læs mere om, hvordan du kan blive vikar i Vagtordningen allerede i dag.

I de kommende år arbejder vores projektteam med at klargøre Logistikafdelingens funktioner på det nye OUH med særlig fokus på at sikre en god overgang fra de eksisterende systemer til de nye.

Klargøring af funktioner

Vores projektteam arbejder lige nu med at klargøre funktioner som vareforsyning og lagerdrift, køkkendrift, sterilcentralen, transport af behandlingsredskaber og hjælpemidler, transport af affald, transport og håndtering af linned og uniformer samt implementering af relaterede transport- og IT-systemer.

Overgang til det nye OUH

For at sikre en optimal overgang arbejder vi tæt sammen med især Projektorganisationen for det nye OUH, de kliniske afdelinger på det eksisterende OUH, klinisk IT og Logistikafdelingens egne sektionsledere, driftsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og specialister.

Video om Forsyningssektionen

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Video om Sterilcentralen

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Sterilassistent kontrollerer operationsinstrumenter

Sterilassistent kontrollerer operationsinstrumenter

Logistikoperatør scanner pakker i varemodtagelsen

Logistikoperatør scanner pakker i varemodtagelsen

Portør transporterer linned

Portør transporterer linned

Logistikoperatør sorterer post

Logistikoperatør sorterer post

Portør reparerer hjælpemidler i Udlånsdepotet

Portør reparerer hjælpemidler i Udlånsdepotet

Logistikoperatør lægger varer på plads i et brikskab

Logistikoperatør ligger varer på plads i et brikskab

Portør transporterer affald

Portør transporterer affald

Logistikoperatør pakker varer på centrallageret

Logistikoperatør pakker varer på centrallageret

APPFWU01V