Skip til primært indhold

Nyt projekt cementerer samarbejdet mellem OUH’s tre innovations- og forskningscentre

Projektet FibroBot kombinerer OUH’s styrkepositioner inden for både robotteknologi, kunstig intelligens og evaluering af medicinsk teknologi.

De tre innovations- og forskningscentre på OUH og Syddansk Universitet CCR (Centre for Clinical Robotics), CAI-X (Centre for Clinical Artificial Intelligence) og CIMT (Center for Innovativ Medicinsk Teknologi) arbejder allerede tæt sammen i forskellige projekter, når der er behov for at inddrage kompetencer fra et andet center, men er nu for første gang partnere i et fælles projekt. Professor og forskningsleder i CCR, Thiusius Rajeeth Savarimuthu er projektejer.

FibroBot er klinisk forankret på FLASH – Center for Leverforskning, der er eliteforskningscenter på OUH’s Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme. FibroBot er nemlig det første skridt på vejen mod en robot-scanner, der skal hjælpe patienter med fedtleversygdom. I dag diagnosticeres og behandles fedtleversygdom ofte for sent i forhold til at kunne begrænse komplikationer, reducere indlæggelser, undgå dyre og invasive indgreb og mindske risikoen for tidligt dødsfald. Mange komplikationer og dødsfald relateret til fedtlever ville kunne forebygges, fx ved mere præcis diagnose, mere effektiv overvågning af sygdommen og effektiv behandling på det rette tidspunkt. Derfor vil projektet udforske brugen af robotteknologi og kunstig intelligens, herunder potentialerne i at kombinere teknologierne.

Projektets finansiering kommer fra Regionsrådet i Region Syddanmark, fordi projektet understøtter målene i den regionale udviklingsstrategi, hvor der er særligt fokus på sundhedsinnovation i relation til FN’s verdensmål. Gennem tæt dialog med Center for Regional Udvikling i Region Syddanmark har det været muligt at få etableret et samarbejde, som netop styrker indsatsen på sundhedsinnovation på tværs af flere forskningsområder.

Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på OUH, glæder sig over perspektiverne ved samarbejdet: ”Det fælles projekt er i sig selv et godt eksempel på de spændende muligheder for brugen af teknologi på sygehuset, som gør, at vi bedre kan hjælpe patienterne. Men det illustrerer også synergien på tværs af vores centre, som hver for sig er stærke på deres felt og i fællesskab virkelig demonstrerer vores fokus på hele tiden at tænke nyt og forbedre behandling og forløb for både patienter og personale. Jeg ser et stort potentiale i både dette og fremtidige samarbejder”.

Det er ambitionen, at robot-scanneren sammen med en algoritme baseret på kunstig intelligens kan forbedre den diagnostiske præcision og sikre klinisk beslutningsstøtte, så patienterne kan få bedre hjælp tidligere end det er tilfældet i dag.

Thomas Kielsgaard Kristensen, chef for Innovation & MTV på OUH, er også begejstret for samarbejdet: ”FibroBot repræsenterer flot vores kompetencer på OUH inden for både innovation, forskning og evaluering. CCR, CAI-X og CIMT arbejder allerede tæt sammen, og deres tætte samarbejde og samarbejdet med vores sundhedsfaglige kolleger sikrer det bedste udgangspunkt for at kunne udvikle, teste og evaluere FibroBot”.

Robot-scanneren forventes at gøre det muligt at identificere flere patienter med leversygdomme tidligere, mindske ressourceforbruget pr. test og afbøde effekten af mangel på specialiseret personale.

I første omgang skal projektet munde ud i en prototype, men det forventes, at robot-scanneren og algoritmen i fremtiden vil kunne implementeres og udbredes til scanning af andre organer.
Prototypen forventes at være klar i slutningen af 2022. 

APPFWU02V