Skip til primært indhold

Almen praksis og Blodprøver og Biokemi

Guidelines til rekvirering af analyser. Vejledninger for præ-, peri-, og postanalytiske forhold ved blodprøvetagning samt specialistrådgivning

Blodprøver og Biokemi
J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 18
5000 Odense C

Blodprøver og Biokemi - Ambulatoriet
Kløvervænget 47, Indgang 40
5000 Odense C

Ambulatoriets åbningstid - voksen
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.05-15.00
Onsdag kl. 07.05-17.00
Tidsbestilling til belastningsprøvetagning på telefon 65 41 28 31
E-mail: ouh.ode.blodproevebestilling.biok@rsyd.dk

Tidsbestilling til blodprøvetagning og ekg på børn, rekvireret af almen praksis, speciallæger og privathospitaler
H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital
Telefon: 24 45 28 92.
Telefontid: Alle hverdage mellem kl. 08.30-12.30.
Gælder for børn 0-15 år. 

Unge mellem 15-17 år kan selv booke tid via MitId i "voksen ambulatoriet", men kan også bestille tid til blodprøvetagning i Børne- og Ungeklinikken ved at ringe på ovenstående telefonnummer.

Autistiske patienter fra almen praksis
Patienter henvises til Psykiatrisk Afdeling P's blodprøvetagningsambulatorium
Tidsbestilling på hverdage mellem kl. 09.30-10.30 på telefon 24 98 80 38

Mobillaboratoriet - blodprøvetagning i hjemmet
Blodprøvetagning i eget hjem - rekvireres via WebReq
Telefon: 23 31 76 61 fra kl. 07.45 til 08.15 alle hverdage
E-mail: ouh.ode.biok.hjemmelab@rsyd.dk

Rekvirering af blodprøvetagning i hjemmet

Blodprøvetagning og Prøvemodtagelsen
Spørgsmål til rekvirering og svar på blodprøver modtaget til analysering.
Telefon: 65 41 28 21 (døgnbesvares).
E-mail: ouh.ode.blodproevebestilling.biok@rsyd.dk

Center for Trombose og Hæmostase
Foretager forskellige typer af udredning, herunder: Trombofiliudredning og blødningsudredning. Der tilbydes rådgivning i forbindelse med abnorm blødnings- og trombosetendens, hvor der ønskes vejledning omkring laboratoriediagnostik og monitorering. Ved spørgsmål, der primært vedrører antitrombotisk eller antikoagulationsbehandling, anbefaler vi at kontakte behandlende afdeling.
Telefon vedr. lægefaglige spørgsmål: 29 24 02 51, hverdage kl. 08.30-15.00
Telefon vedr. administrative spørgsmål: 65 41 59 40
E-mail: ouh.ode.biok.koagulationslab@rsyd.dk

DNA - genetiske analyser
Undersøgelser for:
Familiær hyperkolesterolæmi (FH)
Mutationer i lipoprotein lipase (LPL)
Hereditær Hæmokromatose (HFE)
Mutationer i antitrombin (SERPINC1)
Faktor V Leiden-genotypning
Protrombin-genotypning
E-mail: ouh.biok.dna.lab@rsyd.dk

Forskningsservice
Forskningsservice tilbyder sin ekspertise og samarbejde i forbindelse med andre forskeres projekter og er involveret i forskningsprojekter på for eksempel OUH, SDU og andre steder.
E-mail: ode.biok.projekter@rsyd.dk

Hormoner
Analysering af hormoner og måling af visse endokrinologisk relevante antistoffer samt D-vitamin. Laboratoriet udbyder analysering af et meget bredt udsnit af relevante hormoner. 

Hæmatologi, bl.a. HbA1c
Analyserer celler i blodet, cerebrospinalvæske, ledvæske, pleuravæske og ascitesvæske.

Kemi- og Immunkemi
Almene biokemiske analyser foretages på Cobas 8000 udstyr, der håndterer cirka 100 forskellige analyser. Disse cirka 100 analyser udgør størstedelen af afdelingens analyseproduktion, og omfatter både undersøgelse af blod og urin, samt andre kropvæsker. Analyserne udføres hele døgnet på alle dage og foretages med høj grad af automatisering

Medikamenter
Laboratoriet er ansvarligt for koncentrationsmåling af lægemidler i plasma. For lægemidler, hvor den terapeutiske styring vejledes af plasmakoncentrationsmålinger, afgives kommenterede svar med konkret vejledning om dosis eller lægemiddelinteraktioner.

POCT
Patientnære tests (POCT)
For at sikre kvaliteten af patientnære tests har Blodprøver og Biokemi en POCT-analysegruppe, som forestår dette på OUH. Herunder hører organisation af POCT-udstyr på OUH, kvalitetssikring af disse, oplæring og certificering af lokale brugere, samt rådgivning ifm. erhvervelse af udstyr. Disse udstyr omfatter, men begrænses ikke til, ABL til syre-base-måling, Coaguchek til INR-måling, Clinitek til urinundersøgelser og Hemocue til hæmoglobin- og blodsukkeranalyse.
Disse udstyr benyttes hhv. på hospitalerne, i almen praksis samt i stigende grad i borgernes egne hjem.
E-mail: ouh.ode.biok.poct@rsyd.dk

Porfyri
Praktiserende læger i almen praksis kan, som udgangspunkt, ikke bestille porfyrianalyser.
Kontakt det lokale laboratorium.
E-mail: ouh.ode.biok.porfyri@rsyd.dk

Proteiner og Allergi
Proteinlaboratoriet er specialiseret inden for allergi og relaterede analyser. Derudover varetages specialiserede analyser af cerebrospinalvæske som undersøgelse for multipel sklerose og Alzheimers demens. 
Proteinlaboratoriet varetager regionsfunktion for tolkning og rådgivning vedrørende paraproteinæmi ved myelomatose, makroglobulinæmia, Waldenström, MGUS og amyloidose. Dette indebærer screening, monitorering og kvantiteringsundersøgelser. Herudover varetages højt specialiseret funktion vedrørende vurdering af komplet respons samt kvantitering af M-komponent i døgnurin.

Sporstoffer
Udfører måling af spormetaller i biologisk materiale.
Som rutineproduktion analyserer vi for bly i blod og aluminium i plasma.
Telefon: 65 41 28 53 hverdage kl. 08.30-15.00
E-mail: ouh.ode.biok.sporstoflab@rsyd.dk

Almen praksis skal altid ringe til Odense Universitetshospital for at få et erstatnings-CPR nummer, som der trækkes fra CPR-komponenten.

I tidsrummet 07.00 – 15.00 kontaktes BCC-systemadministrator på tlf. 65 41 19 10
Efter kl.15.00 kontaktes Fælles Akut Modtagelse (FAM) på tlf. 65 41 47 26

Er CPR-nummeret ikke oprettet korrekt, kan Blodprøver og Biokemi ikke sende resultaterne på de rekvirerede analyser over i praksissystemerne.

5790002509223 Blodprøver og Biokemi,  Ambulatorium - Center for Trombose og Hæmostase

4202517 -  Blodprøver og Biokemi,  Ambulatorium - Center for Trombose og Hæmostase

Mads Nybo, cheflæge, ph.d., klinisk lektor
mads.nybo@rsyd.dk

Lars Melholt Rasmussen, forskningsansvarlig, professor, overlæge
lars.melholt.rasmussen@rsyd.dk

Jesper Farup Revsholm, specialeansvarlig, ledende overlæge
jesper.farup.revsholm@rsyd.dk

Pernille Just Vinholt, uddannelsesansvarlig, professor, ledende overlæge, ph.d.
pernille.vinholt@rsyd.dk

Casper Nørgaard Strandholt, afdelingslæge, ansvarlig for hæmatologi og tilknyttet Center for Trombose og Hæmostase
casper.norgaard.strandholt@rsyd.dk

Charlotte Gils, afdelingslæge, ansvarlig for prøvetagning, ekg og genetiske analyser
charlotte.gils@rsyd.dk

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH.

Praksiskonsulenten kan kontaktes ved at skrive til: ouh.klu.pko@rsyd.dk 
Der kan læses mere om OUHs praksiskonsulentordning her.

Spørgsmål til biokemiske og koagulationsanalyser
Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:
• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag
• Du kan ringe til afdelingens vagthavende læge på telefon: 29 24 02 51, hverdage: 08.00-15.00, onsdag: 08.00-17.00

Blodprøver og Biokemis hjemmeside: Info til almen praksis

Afdelingens vagthavende læge: 29 24 02 51
​Hverdage: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-17.00

Ambulatoriet: Spørgsmål til tidsbestilling - Book blodprøver digitalt: 65 41 28 31

Depotet - Blodprøver og Biokemi: Spørgsmål til bestilling af utensilier: 65 41 37 38
Hverdage: 10.00-11.00

Laboratoriet: Spørgsmål vedr. ekg- og blodprøverekvireringer: 65 41 28 21

Laboratoriekonsulentordningen (LKO):
Laboratoriekonsulent: 24 62 16 06
Lægesekretær: 65 41 13 19

Mobillaboratoriet - blodprøvetagning i hjemmet: 23 31 76 61
Hverdage: 07.45 til 08.15

APPFWU02V