Skip til primært indhold

POCT

Patientnære tests (POCT)

Patientnære tests (POCT)

For at sikre kvaliteten af patientnære tests (se eksempler nedenunder) har afdelingen en POCT-analysegruppe, som forestår dette på OUH. Herunder hører organisation af POCT-udstyr på OUH, kvalitetssikring af disse, oplæring og certificering af lokale brugere, samt rådgivning ifm. erhvervelse af udstyr. Disse udstyr omfatter, men begrænses ikke til, ABL til syre-base-måling, Coaguchek til INR-måling, Clinitek til urinundersøgelser og Hemocue til hæmoglobin- og blodsukkeranalyse.

Disse udstyr benyttes hhv. på hospitalerne, i almen praksis samt i stigende grad i borgernes egne hjem.

Se mere om dette i DSKB-rapporten ”Point-Of-Care-Testing på hospitaler, i kommuner og i patientens eget hjem: Anbefalinger vedrørende implementering og anvendelse af POCT-teknologi til biokemiske analyser” fra 2020.

Syre-Base
Der undersøges syre-base status på ABL udstyr og ioniseret calcium (Ca2+) på Nova udstyr. Da syre-base status skal bruges nu og her, er ABL patientnært udstyr (POCT) placeret på diverse kliniske afdelinger. Derudover findes der centralt på Blodprøver og Biokemi 2 ABL udstyr, der bruges som masterinstrumenter. Afdelingen varetager kvalitetssikringen og kontrollen af udstyrene, samt står for centraliseret indkøb af reagenser, service og vedligehold på egne samt decentrale udstyr i samarbejde med de enkelte kliniske afdelinger.

ABL udstyrene bruges til måling af blodgasser, elektrolytter og metabolitter herunder også laktat, kreatinin, bicarbonat og billirubin.

 

Kontakt os hverdage mellem 8.30 - 15.00 på 2157 0620 (alternativt 2360 4963), mailadresse: ouh.ode.poct@rsyd.dk  

 

Mads Nybo

Mads Nybo

Cheflæge

Blodprøver og Biokemi


20 55 39 52
Louise Helskov Jørgensen

Louise Helskov Jørgensen

Biokemiker

Blodprøver og Biokemi


23 60 49 63
Gitte Olander

Gitte Olander

Bioanalytiker

Blodprøver og Biokemi


21 57 06 20

Lone Tangholm Mc Manus

Faglig specialist

Blodprøver og Biokemi


24 41 14 66
APPFWU02V