Skip til primært indhold

Kemi og Immunkemi

Almene biokemiske analyser

Almene biokemiske analyser foretages på Cobas 8000 udstyr, der håndterer cirka 100 forskellige analyser (ex. Troponin T, Kalium, Bilirubin). Disse cirka 100 analyser, udgør størstedelen af afdelingens analyseproduktion, og omfatter både undersøgelse af blod og urin, samt andre kropvæsker. Analyserne udføres hele døgnet på alle dage og foretages med høj grad af automatisering. Udstyret er tilkoblet Tempus forsendelsessystemet via et transportbånd, hvilket sikrer en hurtig forbindelse direkte fra patient til analyseudstyr. De fleste analyseresultater er derfor tilgængelige for rekvirenten 1-2 timer efter prøvetagning. Dette er afgørende, da hurtige resultater på de almene biokemiske analyser er en hjørnesten i forebyggelse, diagnosticering og monitorering i stort set alle sygdomsforløb.

 

Ved drift-/produktionsspørgsmål henvendelse til faglig specialist
Ved lægefaglige spørgsmål henvendelse til læge
Ved analysetekniske spørgsmål henvendelse til biokemiker

Martin Overgaard

Martin Overgaard

Biokemiker

Blodprøver og Biokemi


65 41 16 83
Maria Boysen Sandberg

Maria Boysen Sandberg

Biokemiker

Blodprøver og Biokemi


24 90 87 53
Anette Bergstedt

Anette Bergstedt

Faglig specialist

Blodprøver og Biokemi


21 76 10 35
Jesper Farup Revsholm

Jesper Farup Revsholm

Ledende overlæge

Blodprøver og Biokemi


23 23 74 62
APPFWU02V