Skip til primært indhold

Informationer

Tilmelding til elektroniske nyhedsinformationer fra Blodprøver og Biokemi og LKO, kan ske ved at sende en mail til ode.biok.lko@rsyd.dk - Obs! Det skal være en officiel e-mail til jeres klinik

A
ANA HEp2 IIF analyserne - nyt svarformat
Anæmiudredning - få hjælp til udredning af anæmi
Anæmialgoritmen - resultat af spørgeskemaundersøgelse i almen praksis
Autoimmun serologi ved mistanke om reumatoid artritis i almen praksis

B
B12 - generelt om analyserne og udredning
B12- og folatmangel
Biotin, vitamin B7 – hvordan påvirker det laboratoriernes målemetoder? Og hvad skal vi være opmærksomme på?
Blodtypebestemmelse i forbindelse med svangreundersøgelse - manglende svar
Børn - tidsbestilling til prøvetagning

C
Calprotectin;F
Clinitek urinstix, POCT – Videovejledning

D
D-dimer - anvendelse i almen praksis
D-vitamin
Diagnostisk pakkeforløb og MAS-pakker

E
Elektronisk forsendelse af ekg-optagelse via sikker e-mail og CVR-nummer

F
Faktor V Leiden
Fejlbehæftede analyser - hvad betyder teksterne ved svarsvigt?
Folat
Føtal RHD status - genomisk undersøgelse

G
Genetisk udredning for familiær hyperkolesterolæmi (FH)
Glas bør fyldes korrekt
Glastype - vigtigheden af korrekt brug af glas ved prøvetagning

H
HbA1c
HbA1c-analysen anvendes den rationelt i almen praksis?
HemoCue Glucose kuvetter - opbevaring og holdbarhed

I
Inhalationsallergi - Automatiseret udredning
Inhalationspanelet (PhadiaTop) - rationel brug
INR-kasuistik fra Det Virkelige Liv

K
Kvalitetssikring - BIOKAP - MIKAP

L
Laboratoriesvarportalen
Laboratorieudstyr (SKUP) - få viden om før du køber
Lipider
Lokalbedøvende plaster til børn forud for blodprøvetagning
Luftvejsinfektion - sjældent indikation for mikrobiologisk diagnostik i almen praksis
Lungefunktionsundersøgelser - kvalitetssikring i almen praksis

M
Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis, MIKAP- Kvalitetssvigt og manglende deltagelse -Udsendelse af handleplansbreve
Mikroskoper - Vedligeholdelse
Misbrugsanalyser - Ændret rekvirering, analyseprincip og resultatafgivelse
Mobillaboratoriet - Husk korrekt adresse og ønsket prøvetagningsdato
Måling af total CO2 erstatter bikarbonat (HCO3-)

N
Nt-proBNP

O
”Omhældning” af prøvemateriale - Vigtigt

P
Praksiskonsulentordningen
Prolaktin svarafgivelse: Hvorfor har vi to analyser?
Præhospital prøvetagning (= blodprøvetagning i ambulancer)

R
Rekvirering af blodprøvetagning og/eller ekg-optagelse
Resultatsvigt i almen praksis
Resistensbestemmelse: Ingen resistensbestemmelse af urin uden samtidig dyrkning

S
Stregkoder er ikke bare en stregkode
Sænkningsreaktionen - Lidt om 

T
Tarmparasitter
Thyreoidea-udredning og -kontrol ændrede anbefalinger
Tidsbestilling i Ambulatoriet via www.booking.rsyd.dk
Trombofiliudredning

U
Urin i borsyreglas - vurdering
Urinprøver - vælg det rigtige glas

01-2024 - Pakning af prøver til Afdeling for Klinisk Patologi og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

05-2023 - Støjgener fra klimaskab og efterlysning af stativer

04-2023 - Depoterne Fisketorvet og Skt. Anne - Retningslinjer - ikke tilgængelig på internettet

03-2023 - Nye afhentningstidspunkter depoterne Skt. Anne og Fisketorvet

02-2023 - Opbevaring af glas - tidsbestilling i ambulatoriet og kurser

01-2023 - Depotet Skt. Anne - Poser med stativer

08-2022 - Afhentning af blodprøver - Nye tider på lægeturene

07-2022 - Sporing af kasser og bestilling af utensilier

06-2022 - Blodprøvetagning i almen praksis

05-2022 - Blodprøvetagning-ekg - Bestillingsseddel opdateret - Reminder LKO-kursusdag

220622 - Information fra kanylemøde den 10. juni 2022   220630 - Vejledning til Speedy Quick-Release Holder

04-2022 - Udfasning af lyslilla EDTA 2 ml - Nyt fiktivt cpr-nr. - BOOK TID til blodprøvetagning

03-2022 - Information om laboratoriekonsulentbesøget

02-2022 - Erstatnings-CPR-nr. og ulovlig brug af NB

01-2022 - LKO Konsulentbesøg-undervisning-chauffør-kontakt

220215 - Kanyleholder med skruegevind og klik af

220207 - Stadig leveringsproblemer af blodprøvetagningsrør

2021
211220 - Nye kanyler - Eupry basestationer - Ny hjemmeside

211124 - Leveringsproblemer med blodprøvetagningsrør

211027 - Leveringsproblemer af blodprøvetagningsrør

211025 - Ophør af papirinfo 220101

210928 - Nyhedsbrev Ekg del 2. Opdatering af LKO-forretningsordenen 

210824 - Leveringsproblemer - mintgrønne plastrør og undervisning i blodprøvetagning

210413 - Nye klimaskabe i almen praksis

APPFWU02V