Skip til primært indhold

Informationer

Tilmelding til elektroniske nyhedsinformationer fra Blodprøver og Biokemi og LKO, kan ske ved at sende en mail til ode.biok.lko@rsyd.dk - Obs! Det skal være en officiel e-mail til jeres klinik

A
ANA HEp2 IIF analyserne - nyt svarformat
Anæmiudredning - få hjælp til udredning af anæmi
Anæmialgoritmen - resultat af spørgeskemaundersøgelse i almen praksis
Autoimmun serologi ved mistanke om reumatoid artritis i almen praksis

B
B12 - generelt om analyserne og udredning
B12- og folatmangel
Biotin, vitamin B7 – hvordan påvirker det laboratoriernes målemetoder? Og hvad skal vi være opmærksomme på?
Blodtypebestemmelse i forbindelse med svangreundersøgelse - manglende svar
Børn - tidsbestilling til prøvetagning

C
Calprotectin;F
Clinitek urinstix, POCT – Videovejledning

D
D-dimer - anvendelse i almen praksis
D-vitamin
Diagnostisk pakkeforløb og MAS-pakker

E
Elektronisk forsendelse af ekg-optagelse via sikker e-mail og CVR-nummer

F
Faktor V Leiden
Folat
Føtal RHD status - genomisk undersøgelse

G
Genetisk udredning for familiær hyperkolesterolæmi (FH)
Glas bør fyldes korrekt

H
HbA1c
HbA1c-analysen anvendes den rationelt i almen praksis?
HemoCue Glucose kuvetter - opbevaring og holdbarhed

I
Inhalationspanelet (PhadiaTop) - rationel brug
INR-kasuistik fra Det Virkelige Liv

K
Kvalitetssikring - BIOKAP - MIKAP

L
Laboratoriesvarportalen
Laboratorieudstyr (SKUP) - få viden om før du køber
Lipider
Lokalbedøvende plaster til børn forud for blodprøvetagning
Lungefunktionsundersøgelser - kvalitetssikring i almen praksis

M
Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis, MIKAP- Kvalitetssvigt og manglende deltagelse -Udsendelse af handleplansbreve
Mikroskoper - Vedligeholdelse
Misbrugsanalyser - Ændret rekvirering, analyseprincip og resultatafgivelse
Mobillaboratoriet - Husk korrekt adresse og ønsket prøvetagningsdato
Måling af total CO2 erstatter bikarbonat (HCO3-)

N
Nt-proBNP

O
”Omhældning” af prøvemateriale - Vigtigt

P
Praksiskonsulentordningen
Prolaktin svarafgivelse: Hvorfor har vi to analyser?
Præhospital prøvetagning (= blodprøvetagning i ambulancer)

R
Rekvirering af blodprøvetagning og/eller ekg-optagelse
Resultatsvigt i almen praksis
Resistensbestemmelse: Ingen resistensbestemmelse af urin uden samtidig dyrkning

S
Stregkoder er ikke bare en stregkode
Sænkningsreaktionen - Lidt om 

T
Tarmparasitter
Thyreoidea-udredning og -kontrol ændrede anbefalinger
Tidsbestilling i Ambulatoriet via www.booking.rsyd.dk
Trombofiliudredning

U
Urin i borsyreglas - vurdering
Urinprøver - vælg det rigtige glas

APPFWU01V