Skip til primært indhold

Blodprøvetagning og ekg

Vejledninger for børn og voksne samt håndtering af blodprøver udtaget efter sidste afhentning

Blodprøvetagning - Pixi-udgave

Vene- og kapillær-blodprøvetagning i almen praksis

Videovejledning kapillærprøvetagning

 

 

Videovejledning venepunktur

Tages der blodprøver efter sidste afhentning, gøres følgende:

 • Prøver med blå prop stilles i klimaskab 20-22 °C indtil afhentning næste dag.
 • Prøver med lysegrøn prop – gul prop – rød prop centrifugeres, hvorefter plasma afpipetteres og  sættes på køl ved 2-8 °C indtil afhentning næste dag med undtagelse af
    - Analysen ioniseret calcium (pH 7,4) som ikke må afpipetteres.
 • Prøver med lilla prop stilles i klimaskab 20-22 °C indtil afhentning næste dag med undtagelse af
    - Analysen Pb (bly), der skal opbevares på køl ved 2-8 °C indtil forsendelse næste dag
    - Analysen PTH, der skal centrifugeres og plasma afpipetteres. Plasma opbevares på køl  ved 2-8 °C indtil forsendelse næste dag.

Bemærk, at prøver taget i praksis efter sidste afhentning skal sendes med Transportordningen næste dag. De må IKKE opbevares længere eller f.eks. weekenden over.

Informationer om korrekt efterbehandling og opbevaring kan findes via Analysefortegnelsen til alle Blodprøver og Biokemis analyser.


Centrifugeindstilling
Centrifugen, der benyttes til at centrifugere blodprøver, skal indstilles således:

 • Temperatur: 20 °C
 • Omdrejninger: 2000 g
 • Tid: 10 minutter
 • Bremse: 9

Mærkning af prøver, der skal centrifugeres
Prøvetagningsrøret mærkes med etikette nr. 1
Pippeglasset mærkes med etikette nr. 2
Efter centrifugering afpipetters plasma/serum fra prøvetagningsrøret til pippeglasset.

 

 

 

 

 

 

 

Printvenlig PDF-version 

Videovejledning til urinstix-test med Clinitek

APPFWU02V