Skip til primært indhold

Undervisning i blodprøvetagning og ekg samt LKO-kurser

Tilbud til nyansatte om 1-dagsundervisning på afdelingen. LKO-kurser og tidligere undervisningsmateriale

Blodprøvetagning

Der afholdes undervisning i venepunktur - kapillærprøvetagning - LKO Database Danmark - parallelkontroller for praksispersonale på følgende tidspunkter:

Undervisningsdatoer i 2024
Alle dage fra kl. 09.00-12.00

Tirsdag den 17. september
Tirsdag den 12. november
Tirsdag den 11. december

Deltagerne undervises både i teori og i det praktiske arbejde med henblik på at kunne udføre korrekt venepunktur og kapillærprøvetagning. Desuden introduceres deltagerne til LKO Database Danmark og vejledes i parallelkontroller. 

Der skal være minimum 2 personer tilmeldt, for at undervisningen gennemføres.

Information - Blodprøvetagning

Målgruppe for undervisning i blodprøvetagning
Nyansat praksispersonale eller andet personale, der gerne vil have et ”brush-up” inden for prøvetagning og ekg-optagelse.

Sted
Undervisningen foregår på Blodprøver og Biokemi, Odense
Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulent via mail eller telefon.

Undervisningen er gratis!

Ekg del 1

Deltagerne undervises i teori og i det praktiske arbejde med henblik på korrekt ekg-optagelse.
Da undervisningen er obligatorisk for udvalgte faggrupper på Blodprøver og Biokemi, tages der forbehold for aflysning/flytning af undervisningen.

Undervisningsdage i 2024
Alle dage fra kl. 09.00-12.00

Onsdag den 11. september
Onsdag den 9. oktober
Mandag den 11. november
Onsdag den 11. december

Målgruppe for undervisning i Ekg del 1
Nyansat praksispersonale eller andet personale, der gerne vil have et ”brush-up” inden for prøvetagning og ekg-optagelse.
Sted
Undervisningen foregår på Blodprøver og Biokemi, Odense
Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulent via mail eller telefon.

Undervisningen er gratis!

Ekg del 2

Målgruppe for undervisning i Ekg del 2
Kurset er til praksispersonale, der tager ekg i almen praksis. Forudsætningen for at tilmelde sig dette kursus, er at du har deltaget i kurset Ekg del 1 og at du har taget ekg i mere end 2 år.
Så har du -

  • lyst til at øge din faglige viden
  • lyst til at lære, hvordan et ekg tolkes
  • et ønske om at vide, hvilken betydning det har at sætte elektroderne korrekt/forkert på patienten m.m.

 så er dette et kursus for dig. OBS. Kurset giver dig IKKE officiel kompetence til at tolke et ekg.

Underviser
Overlæge Jesper Farup Revsholm
Sted
Boldprøver og Biokemi, OUH
Tidspunkt
Pt. ingen planlagte kurser.
Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulent via mail eller telefon.

Undervisningen er gratis!

2024, tirsdag den 3. september
LKO-kursusdag for praktiserende læger og personale. Se indbydelse og program.

LKO-kurser - generelt
Laboratoriekonsulentordningen afholder en række kurser rettet mod de praktiserende læger og deres personale.
Vi bestræber os på at lave et varieret udbud af kurser, som er relevante, og som gør dagligdagen lettere for læger og personale. Vi er altid lydhøre for ønsker om kurser, og I er velkomne til at kontakte os, hvis I har ønsker til kurser.
LKO-kurser er for fastansat personale i almen praksis. Medicinstuderende kan komme på venteliste, og ved ledige pladser, efter sidste tilmeldingsfrist, er de meget velkomne til at deltage.
Er der særlige omstændigheder, der gør, at der er behov for at fravige denne regel, er I velkomne til at kontakte os på mail: ode.biok.lko@rsyd.dk.

LKO-kurser annonceres også i kalenderen på Sundhed.dk

For yderligere information vedrørende kurser i LKO-regi kan lægesekretær Gitte Nielsen kontaktes på
Telefon 65 41 13 19
E-mail: ode.kbf.lko@rsyd.dk 

2023 20. og 21. november urinmikroskopi-kursus

Undervisningsmateriale fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense

2022 6. september LKO-kursusdag

1-DYR - Urindyrkning og resistens
Urindyrkning og resistens

2-MIK - Mikroskopi af urin og wet smear
Mikroskopi af urin og wet smear

3-IND - Indstilling af mikroskoper
Indstilling af mikroskoper

4-PRÆ - Blodprøvetagning og gennemgang af præanalytiske forhold
Blodprøvetagning
Forsendelse af blodprøver
POCT

5-LUN - Lungefunktion
Lungefunktionsundersøgelse 
Undervisning i spirometri

6-EKG Fortolkning af ekg og diagnosticering af hjertesygdom
Fortolkning af ekg og diagnosticering af hjertesygdom

2021 1. og 2. november Urinmikroskopi
Urinmikroskopi i almen praksis

2020 4. februar LKO-kursusdag
Indstilling af mikroskoper
Lungefunktionsundersøgelse
Rationel diagnostik
Urindyrkning og resistens i almen praksis
Urinmikroskopi i almen praksis
Veneprøvetagning

2019 12. november LKO EKG1
Præcordial elektrodeplacering

2018 22. maj LKO EKG2 Diagnostik 
Tolkning af ekg
Fortolkning af ekg og diagnosticering af sygdom

2018 6. februar LKO-kursusdag 

Hjertestop
Unge hjertestopoverlevere - udredning og behandling
Hjerte-Lunge Redning (HLR) og brug af hjertestarter (AED)

Korrekt blodprøvetagning og laboratorieudstyr
Kapillærprøvetagning
Venepunktur
QuikRead go CRP
HemoCue Hb og Glucose skæve parallelkontroller

Laboratorier OUH, Odense
Analyserepertoire - KIA
Hospitalsobduktioner - AKP
EKG – elektrodeplacering KBF

APPFWU02V