Skip til primært indhold

Undervisning i blodprøvetagning og ekg samt LKO-kurser

Tilbud til nyansatte om 1-dagsundervisning på afdelingen. LKO-kurser og tidligere undervisningsmateriale

Blodprøvetagning

Der afholdes undervisning i venepunktur - kapillærprøvetagning - LKO Database Danmark - parallelkontroller for praksispersonale på følgende datoer i 2022:

Efterår
Onsdag den 24. august
Torsdag den 6. oktober
Torsdag den 24. november

Deltagerne undervises både i teori og i det praktiske arbejde med henblik på at kunne udføre korrekt venepunktur og kapillærprøvetagning. Desuden introduceres deltagerne til LKO Database Danmark og vejledes i parallelkontroller. 

Der skal være minimum 2 personer tilmeldt, for at undervisningen gennemføres.

Information - Blodprøvetagning

Målgruppe for undervisning i blodprøvetagning
Nyansat praksispersonale eller andet personale, der gerne vil have et ”brush-up” inden for prøvetagning og ekg-optagelse.

Sted
Undervisningen foregår på Blodprøver og Biokemi, Odense
Tidspunkt
Kl. 09.00-12.00.
Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulenten via mail eller telefon.

Undervisningen er gratis!

Ekg del 1

Deltagerne undervises i teori og i det praktiske arbejde med henblik på korrekt ekg-optagelse.
Da undervisningen er obligatorisk for udvalgte faggrupper på Blodprøver og Biokemi, tages der forbehold for aflysning/flytning af undervisningen.

Undervisningsdatoer i 2022
3. kvartal: onsdag den 20. juli - onsdag den 17. august - onsdag den 14. september
4. kvartal: onsdag den 19. oktober - tirsdag den 15. november - onsdag den 14. december

Alle dage fra kl. 09.00-12.00

Målgruppe for undervisning i Ekg del 1
Nyansat praksispersonale eller andet personale, der gerne vil have et ”brush-up” inden for prøvetagning og ekg-optagelse.
Sted
Undervisningen foregår på Blodprøver og Biokemi, Odense
Tidspunkt
Kl. 09.00-12.00.
Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulent via mail eller telefon.
Undervisningen er gratis!

Ekg del 2

Målgruppe for undervisning i Ekg del 2
Kurset er til praksispersonale, der tager ekg i almen praksis. Forudsætningen for at tilmelde sig dette kursus, er at du har deltaget i kurset Ekg del 1 og at du har taget ekg i mere end 2 år.
Så har du -

  • lyst til at øge din faglige viden
  • lyst til at lære, hvordan et ekg tolkes
  • et ønske om at vide, hvilken betydning det har at sætte elektroderne korrekt/forkert på patienten m.m.

 så er dette et kursus for dig. OBS. Kurset giver dig IKKE officiel kompetence til at tolke et ekg.

Underviser
Overlæge Jesper Farup Revsholm
Sted
Boldprøver og Biokemi, OUH
Tidspunkt
Pt. ingen planlagte kurser.
Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulent via mail eller telefon.
Undervisningen er gratis!

LKO-kursusdag for praktiserende læger og deres personale
6. september 2022Indbydelse og program.

LKO-kurser er for fastansat personale i almen praksis. Medicinstuderende kan komme på venteliste, og ved ledige pladser, efter sidste tilmeldingsfrist, er de meget velkomne til at deltage.
Er der særlige omstændigheder, der gør, at der er behov for at fravige denne regel, er I velkomne til at kontakte os på mail: ode.biok.lko@rsyd.dk.

LKO-kurser
Laboratoriekonsulentordningen afholder en række kurser rettet mod de praktiserende læger og deres personale.
Vi bestræber os på at lave et varieret udbud af kurser, som er relevante, og som gør dagligdagen lettere for læger og personale. Vi er altid lydhøre for ønsker om kurser, og I er velkomne til at kontakte os, hvis I har ønsker til kurser.

LKO-kurser annonceres også i kalenderen på Sundhed.dk

For yderligere information vedrørende kurser i LKO-regi kan lægesekretær Gitte Nielsen kontaktes på
Telefon 65 41 13 19
E-mail: ode.kbf.lko@rsyd.dk 

APPFWU01V