Skip til primært indhold

Undervisning i blodprøvetagning og ekg samt LKO-kurser

Tilbud til nyansatte om 1-dagsundervisning på afdelingen. LKO-kurser og tidligere undervisningsmateriale

Blodprøvetagning

Der afholdes undervisning i venepunktur - kapillærprøvetagning - LKO Database Danmark - parallelkontroller for praksispersonale på følgende datoer i 2022:

Tirsdag den 18. januar 
Fredag den 4. marts 
Tirsdag den 18. maj

Deltagerne undervises både i teori og i det praktiske arbejde med henblik på at kunne udføre korrekt venepunktur og kapillærprøvetagning. Desuden introduceres deltagerne til LKO Database Danmark og vejledes i parallelkontroller. 

Der skal være minimum 2 personer tilmeldt, for at undervisningen gennemføres.

Ekg

Deltagerne undervises i teori og i det praktiske arbejde med henblik på korrekt ekg-optagelse.
Da undervisningen er obligatorisk for udvalgte faggrupper på Blodprøver og Biokemi, tages der forbehold for aflysning/flytning af undervisningen.

Undervisningsdatoer i 2022
1. kvartal: onsdag den 5. januar - torsdag den 3. februar - torsdag den 3. marts
2. kvartal: tirsdag den 5. april - onsdag den 4. maj - fredag den 3. juni
3. kvartal: tirsdag den 5. juli - onsdag den 3. august - mandag den 5. september
4. kvartal: onsdag den 5. oktober - torsdag den 3. november - mandag den 5. december

Alle dage fra kl. 09.00-12.00

Information - Blodprøvetagning og Ekg

Målgruppe for undervisning i blodprøvetagning og ekg-optagelse
Nyansat praksispersonale eller andet personale, der gerne vil have et ”brush-up” inden for prøvetagning og ekg-optagelse.

Sted
Undervisningen foregår på Blodprøver og Biokemi, Odense

Tidspunkt
Kl. 09.00-12.00.

Tilmelding
Skal ske til jeres laboratoriekonsulenten via mail eller telefon.

Undervisningen er gratis!

LKO-kursusdag for praktiserende læger og deres personale
6. september 2022 - Indbydelse og program  følger senere.

LKO-kurser
Laboratoriekonsulentordningen afholder en række kurser rettet mod de praktiserende læger og deres personale.
Vi bestræber os på at lave et varieret udbud af kurser, som er relevante, og som gør dagligdagen lettere for læger og personale. Vi er altid lydhøre for ønsker om kurser, og I er velkomne til at kontakte os, hvis I har ønsker til kurser.

LKO-kurser annonceres også i kalenderen på Sundhed.dk

For yderligere information vedrørende kurser i LKO-regi kan lægesekretær Gitte Nielsen kontaktes på
Telefon 65 41 13 19
E-mail: ode.kbf.lko@rsyd.dk 

APPFWU01V