Skip til primært indhold

Koagulation (Center for Trombose og Hæmostase)

Der tilbydes læge-til-læge rådgivning om problematikker i relation til blødnings- og tromboserisiko hos personer med abnorm blødnings- eller trombosetendens

Udredning for trombofili og blødningstendens.

Center for Trombose og Hæmostase modtager henvisninger på patienter til trombofiliudredning, blødningsudredning eller udredning for trombocytdefekter.

Overordnet udføres trombofiliudredning på yngre patienter med venøs trombose eller graviditetskomplikationer og ved påfaldende familiær tendens til trombose eller kendt trombofili i nærmeste familie. For nærmere vejledning om indikation for trombofiliudredning henviser vi til www.dsth.dk.

Til klinikere:

  • Udredning og håndtering af individer med faktor V Leiden
  • Håndtering af patienter med kendt trombofili

Blødningsudredning udføres ved abnorm blødningstendens eller familiær disposition til en specifik lidelse.

En trombocytdefekt mistænkes bl.a. ved isoleret trombocytopeni, især ved familiær tendens til trombocytopeni eller identificeres som led i en blødningsudredning. Vær opmærksom på, at patienter med isoleret trombocytopeni i første omgang bør vurderes af Hæmatologisk Afdeling.

Udredning for lupus antikoagulans og/eller specifikke fosfolipidantistoffer kræver ikke henvisning.

Laboratorieanalyser og faciliteter:

Center for Trombose og Hæmostase har et bredt analyserepertoire og udreder i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling tillige for trombocytdefekter vha. flowcytometri og genetisk undersøgelse. Vi har et tæt samarbejde med kliniske afdelinger og i særdeleshed med Hæmatologisk Afdeling. Derudover råder vi over en del forskningsanalyser inden for trombose og hæmostase.

Rådgivning:

Der tilbydes læge-til-læge rådgivning om problematikker i relation til blødnings- og tromboserisiko hos personer med abnorm blødnings- eller trombosetendens. Vi gør dog opmærksom på, at generelle spørgsmål om behandling ved trombose bør rettes til behandlende afdeling.
Forespørgsler kan rettes til vagthavende læge på Blodprøver og Biokemi mellem kl. 8-15 på hverdage.
Uden for dette tidsrum kontaktes OUHs Hæmostasevagt, via Kaldebordet på tlf. 65 41 18 85.

Vi gør opmærksom på, at generelle spørgsmål om behandling ved trombose bør rettes til behandlende afdeling. Forespørgsler kan rettes til vagthavende læge på Blodprøver og Biokemi mellem kl. 8-15 på hverdage.
Uden for dette tidsrum kontaktes OUHs Hæmostasevagt, via Kaldebordet på tlf. 65 41 18 85.

Trombofiliretningslinje

Koagulation kan på hverdage mellem kl. 8.30 - 15.00 kontaktes direkte via mail OUH.ode.biok@rsyd.dk 
eller på telefon 65 41 59 40 (vagthavende læge 2924 0251).

 

Annika Kousholt

Faglig specialist

Blodprøver og Biokemi


29 42 59 43

Søren Feddersen

Biokemiker

Blodprøver og Biokemi


65 41 29 10

Pernille Just Vinholt

Ledende overlæge

Blodprøver og Biokemi


+45 29 64 86 94
APPFWU01V