Skip til primært indhold

Blodprøver og Biokemi, AKP og KMA, OUH

ILS Online - kun almen praksis, bestillingssedler og patientinformationer

Almen praksis bestilling af utensilier ved Blodprøver og Biokemi

ILS Online - klik på link til bestillingssiden

Sortimentsliste med billeder

Vejledning til ILS Online - Bestilling af utensilier

Spørgsmål til bestillinger Blodprøver og Biokemi, kontakt Depotet, tlf.: 65 41 37 38 mellem kl. 10.00-11.00.

Bestilling til:

Afdeling for Klinisk Patologi - Bestilling af utensilier og papirvarer
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - Bestilling af utensilier og papirvarer

Spørgsmål til AKP og KMA, se kontaktinfo på bestillingssedlerne.

Bestillingsseddel til speciallæger som rekvirerer analyser ved:

Afdeling for Klinisk Patologi, OUH
Blodprøver og Biokemi, OUH
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH

Spørgsmål til laboratorierne, se kontaktinfo på bestillingssedlerne.

Patientinformationer

Ved klik åbnes siden under "Til patienter og pårørende"

APPFWU01V