Skip til primært indhold

Laboratoriekonsulentordningen

E-mail:ode.kbf.lko@rsd.dk

Tilbud til almen praksis, som benytter laboratoriet på OUH i Odense
Ultralydsbehandling af instrumenter i almen praksis
Laboratoriekonsulentordningen har indkøbt et Bandelin Sonorex Digitec ultralydsbad, som almen praksis nu har mulighed for at leje.
LKO anbefaler, at lægepraksis lejer ultralydsbadet mhp. en grundig rengøring af instrumenterne.

Hvorfor anvende ultralydsbehandling af instrumenter i lægepraksis?
 V/Hanne Holmgren, hygiejnesygeplejerske.
"Hygiejnekomiteen har en retningslinje for instrumentbehandling i primær sektor på OUH.
Se yderligere under Komiteen for Antibiotika og Infektionskontrol, instrumentbehandling (ouh.dk)

Som anført skal smitte fra borger til borger forebygges, ved at instrumenter, der anvendes ved penetration af hud eller slimhinde, skal steriliseres. Pga. sterilisationsprocessens specielle karakter skal sterilisation forudgås af omhyggelig rengøring og desinfektion.

Rengøring kan foregå manuelt, men instrumenter med vanskeligt tilgængelige steder* samt instrumenter med fastsiddende belægninger kan med fordel renses ved hjælp af ultralydsrensning, som er mere skånsom for instrumenternes overflade.

Instrumenter, der skal steriliseres, skal være synligt rene og uden belægninger efter forbehandling.
Der er ikke standarder for frekvens for ultralydsbehandling, men det anbefales, at forbehandling i form af ultralydsbehandling altid foretages af instrumenter med vanskeligt tilgængelige steder, og at grundinstrumenter (f. eks. sakse og pincetter) ultralydsbehandles med passende frekvens, så belægninger fjernes. Det afhænger af lokale forhold som f. eks. vandkvalitet og hvor hurtigt belægninger dannes.

*) Alle rørformede, hule, spaltede, krogede, særligt snavsede instrumenter, samt dele med gevind og koblinger, som ikke alene kan rengøres ved manuel eller mekanisk rengøring."
 

Lejebetingelser - ultralydsbad

Kontrakt - udlån af ultralydsbad til rensning af instrumenter i almen praksis

Birgitte Cordt Qvist

Laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


24 62 16 06

Dorte Viborg Jæpelt

Laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


24 76 31 37

Dorthe Eva Tinch Hansen

Laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


24 90 44 88

Sindu J. Guneshan

Laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


20 33 66 98

Mads Nybo

Lægefaglig specialeansvarlig

Blodprøver og Biokemi


Gitte Nielsen

Lægesekretær

Blodprøver og Biokemi


65 41 13 19

Sisse de Siqueira

Laboratoriekonsulent

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


65 41 47 99

Sanne Malig

Laboratoriekonsulent

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


65 41 47 99

Anette Holm

Lægefaglig specialeansvarlig

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


Laboratoriekonsulentordningen (LKO)
Blodprøver og Biokemi og 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Odense Universitetshospital, Odense
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C

APPFWU01V