Skip til primært indhold

Visitationskriterier

Information om visitationskriterier

Visitationskriterier Kæbekirurgisk Afdeling K, OUH
  

Almindelig tandbehandling

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, tilbyder ikke almindelig tandbehandling.

Almindelig tandbehandling defineres som rodbehandlinger, fyldninger og anden konserverende tandbehandling, herunder protetisk behandling. Eneste undtagelse er patienter, hvor medicinering og nuværende sygdomme umuliggør behandling i privat praksis. Dette vurderes individuelt af den visiterende overtandlæge

Dentoalveolær kirurgi

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, tilbyder ikke fjernelse af visdomstænder, rodspidsamputationer og vanskelige ekstraktioner. Dog kan der være patienter, hvor medicinering og/eller tidligere og nuværende sygdom umuliggør behandling i privat praksis. Dette vurderes individuelt af den visiterende overtandlæge.

Fysisk og psykisk handicappede patienter kan henvises til den regionale specialtandpleje.

Patienter med behov for behandling i fuld narkose

Kæbekirurgisk Afdeling modtager ikke patienter til alm. tandbehandling og dentoalveolær kirurgi i generel anæstesi. Sådanne patienter, herunder odontofobipatienter kan henvises til de privatpraktiserende tandlæger, der har mulighed for behandling i generel anæstesi.

Røntgenundersøgelse

Kæbekirurgisk afdeling tilbyder ikke at foretage røntgenoptagelse og beskrivelse af røntgen for tandlæger og specialtandlæger.

Behandling af kæbeledsproblemer og andre oro-faciale smertetilstande

Patienter med kæbeleds- og/eller muskelsmerter behandles primært hos egen tandlæge med muskel- og/eller gabeøvelser, bideskinne m.m.

I tilfælde af manglende effekt heraf, kan patienten henvises for nærmere diagnostik og evt supplerende behandling af patienter med funktionsrelaterede sygdomme og smertetilstande i tyggeapparatet.

Slimhindelidelser

Patienter med sygdomme i mundslimhinden kan henvises til udredning og evt. behandling i kæbekirurgisk regi.

Afdelingen modtager endvidere henvisninger hvor der er begrundet mistanke til malignitet samt på slimhindesygdomme som ikke kan behandles og følges i privat praksis.

Mindre biopsier, herunder fibromer, papillomer, pyogene granulomer etc. samt diagnostik af kendte, hyppigt forekommende slimhindesygdomme såsom lichen planus varetages i privat praksis.

Benigne cyster og tumorer 

Patienter med diverse benigne kæbesygdomme, dvs. større cyster og andre intraossøse tilstande modtages til udredning og evt. behandling. Dette vurderes individuelt af den visiterende overtandlæge.

Strålebehandlede patienter

Patienter, som tidligere har modtaget strålebehandling på kæberne, har risiko for udvikling af osteoradionekrose. Det anbefales derfor, at tandbevarende behandlingsstrategi anlægges i videst muligt omfang. Ved behov for tandekstraktion i et område af kæberne, som er fuldt bestrålet, bør patienten henvises til kæbekirurgisk afdeling for dette.

Rekonstruktive knogleopbygninger

Kæbekirurgisk afdeling, OUH, kan tilbyde rekonstruktion af kæbeknoglerne forud for implantatbehandling, såfremt der er tale om behov for større knoglemængder såsom hofteknogle. Den efterfølgende implantatbehandling foregår enten i privat praksis, eller i Kæbekirurgisk Afdeling efter nærmere aftale. Protetisk behandling varetages i primærsektor. Mindre knogleopbygninger, herunder almindelige sinusløft, foretages primært i privat praksis og anses ikke for at være en sygehusopgave.

Behandling med dentale implantater

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, tilbyder ikke behandling med dentale implantater på patienter som er medicinsk velregulerede og i øvrigt sunde og raske. I særlige tilfælde (f.eks. i forlængelse af en større kæberekonstruktion, se ovenfor) kan patienter indskrives til implantatbehandling.

Kæbe- tand- og ansigtsfrakturer

Kæbekirurgisk Afdeling modtager patienter akut til udredning og behandling af kæbe- og ansigtsfrakturer. Dette konfereres med vagthavende på Kæbekirurgisk Afdeling,

Almindelige tandskader behandles i privat praksis. 

Vækstbetingede kæbeanomalier

Kæbekirurgisk Afdeling modtager patienter med vækstbetingede anomalier af kæberne til udredning og evt. yderligere ortodontisk kirurgisk behandling. Patienterne henvises primært fra specialtandlæger i ortodonti.

OBS! Region Syddanmark har besluttet midlertidigt at lukke for nye henvisninger af patienter til behandling for vækstbetinget kæbeanomali gældende for patienter bosat i andre regioner end Region Syddanmark.

Beslutningen har virkning fra 1. februar 2023.

Beslutningen er truffet i lyset af de hurtigt stigende ventetider som følge af et stadig øget antal patienter, der henvises fra andre regioner.

Region Syddanmark vil løbende følge udviklingen i ventetiderne med henblik at vurdere, hvornår der igen kan åbnes for henvisninger for patienter bosat i andre regioner. I lyset af de aktuelle ventetider vil en fornyet vurdering dog tidligst ske i 2024.

Odontogene infektioner

Patienter med påvirket almentilstand kan henvises for akut behandling. Dette konfereres med vagthavende på kæbekirurgisk afdeling.

Mindre abscesser og flegmoner af odontogen oprindelse behandles ved egen tandlæge.

Snorke- og apnøpatienter

Kæbekirurgisk Afdeling foretager MAD-skinnebehandling på særligt krævende patienter med snorken og apnø i kombination med associeret sygdom såsom kardiovaskulære problemstillinger, endokrinologiske lidelser, herunder diabetes 1 og 2, KOL etc. og hvor anden behandling har været utilstrækkelig. Afdelingen tilbyder ikke behandling af sociale snorkere, eller snorkepatienter med nasal obstruktion, kæbeledsproblemer, parodontopatier (restknoglefæste <50 % el. røntgenologisk verificerede apikale parodontopatier), tandløshed eller insufficient resttandsæt for retention af MAD-skinne.

Inden henvisning bedes patienten have foretaget tandrensning ved egen tandlæge.

APPFWU02V