Skip til primært indhold

Henvisning og visitation

Henvisning og visitation

Henvisning

Alle patienter som behandles på Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, skal henvises skriftligt fra speciallæge, tandlæge, praktiserende læge, andet sygehus eller en intern afdeling.

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, modtager udelukkende henvisninger til udredning og behandling af patienter, hvor udredningen og behandlingen vurderes til at være en sygehusopgave.

Henvisninger skal ledsages af røntgenbilleder eller kliniske fotos når det er relevant for henvisningen. Disse sendes via dynamisk henvisning i EDI-protalen. 

OBS ved vækstbetinget kæbeanomali:

Region Syddanmark har besluttet midlertidigt at lukke for nye henvisninger af patienter til behandling for vækstbetinget kæbeanomali gældende for patienter bosat i andre regioner end Region Syddanmark.

Beslutningen har virkning fra 1. februar 2023.

Beslutningen er truffet i lyset af de hurtigt stigende ventetider som følge af et stadig øget antal patienter, der henvises fra andre regioner.

Region Syddanmark vil løbende følge udviklingen i ventetiderne med henblik at vurdere, hvornår der igen kan åbnes for henvisninger for patienter bosat i andre regioner. I lyset af de aktuelle ventetider vil en fornyet vurdering dog tidligst ske i 2024.

Vi gør opmærksomme på, at følgende behandlinger ikke anses som hospitalsopgave, men behandlingen i stedet kan foretages i privat praksis:

 • Biopsi af formodet benign tilstand som lichen planus og bidfibromer. Biopsier af disse tilstande kan foretages i privat praksis
 • Konservativ behandling af kæbeledsproblemer. Ved problemer fra kæbeledene anbefales konservativ behandling i 3 måneder inden henvisning. Der anbefales at patientens tandlæge henviser til Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, efter konservativ behandling.

  Specialistrådgivning for almen praksis
  Ønsker du som praktiserende læge eller tandlæge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:
  • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
  • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85
   
APPFWU02V