Skip til primært indhold

Biopsi

Biopsi - kirurgisk teknik og håndtering

Vejledning til tandlæger i privat praksis

Se desuden artikel i tandlægebladet om praktisk håndtering af biopsier (se link her).

Hvornår er det relevant at tage biopsi som tandlæge?

En biopsi tages med henblik på en mikroskopisk undersøgelse af vævet, og kan være afgørende i som led i diagnostisk udredning når det ikke er muligt at stille en definitiv diagnose på baggrund af de kliniske fund. Formålet med at tage en biopsi er at kunne stille diagnose således at den korrekte behandling kan igangsættes.

Nedenstående opridser situationer hvor, det som tandlæge, kan det være relevant at tage en biopsi.

  • Persisterende patologisk forandring hvor en diagnose ikke kan stilles alene på baggrund af de kliniske fund*, det vil ofte være lichenoide læsioner.
  • Bekræftelse af tentativ klinisk diagnose
  • Læsioner som ikke responderer på klinisk behandling, f.eks. fjernelse af lokalt irriterende (protese, skarp kant på tand/fyldning mm.)

*Det gælder dog ikke patologiske forandringer hvor der er mistanke om malignitet.

 

Generelle kirurgiske principper ved biopsi

Før biopsien tages


Med udgangspunkt i læsionens placering og størrelse skal der fortages en individuel vurdering af hvilken teknik der er mest hensigtsmæssig at benytte når biopsien skal tages.

Lokal analgesi

Det er vigtig at man har besluttet sig for præcis hvor biopsien skal tages før der anlægges lokal analgesi. Hvis der injiceres lokal analgesi direkte ind i det væv som skal udtages risikerer man at ødelægge den cellulære organisering og vanskeliggøre eller, i værste fald, umuliggøre en patologisk undersøgelse. Injektionen skal derfor foregå i periferien af læsionen og hvis muligt fortrækkes ledningsanalgesi frem for infiltrationer.

Kirurgisk teknik


For tandlæger i privat praksis er de mest relevante typer incisions- og excisionsbiopsier.  Princippet ved en incisions biopsi er, at man fjerner en del af læsionen. Ved større læsioner som udviser forskellige karakteristika kan man f.eks. overveje at tage to incisionsbiopsier af læsionen. I modsætning til hertil består excisionsbiopsi i en komplet fjernelse/excision af læsionen.

Når biopsien er taget


Håndtering af biopsien efter udtagning er vigtig. Vævet skal håndteres korrekt så de histologiske karakteristika ikke ødelægges. Undgå så vidt muligt at klemme, strække og folde biopsien.

  1. Vævsprøven skal umiddelbart efter udtagning placeres i et prøveglas der indeholder 10% formalin opløsning (4% formaldehyd). Prøven skal være fuldstændigt dækket af opløsningen.
  2. Prøveglasset skal forsynes med patientens navn og CPR nummer.
  3. Prøven skal indsendes sammen med en følgeskrivelse:
  • Anatomisk sige/region
  • Formodet vævstype(r)
  • Tentativ diagnose
  • Årsag til fjernelse/prøvetagning

Rekvisition af prøveglas og svar


Biopsier taget i Region Syddanmark sendes til Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.

Rekvisition af prøveglas som forsendelseskuverter foregår på sundhed.dk.

Bestillingssedlen findes på: www.sundhed.dk – Fagperson – søg: bestillingssedler OUH – Klik: Bestillingssedler (Bestillingssedler til OUH Odense) – 190306 Bestillingsseddel utensilier – mikrobiologisk og patologisk, OUH, Odense.

 

Svartiden for rutine undersøgelser er typisk 10 hverdage. 

APPFWU01V