Skip til primært indhold

Kæbeledsproblemer

Information om patienter med kæbeledsproblemer

Kæbeleds- og muskelsmerter

Vejledning i diagnosticering og konservativ behandling

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, tilbyder diagnostisk og udredning af patienter med funktionsrelaterede sygdomme og smerter i relation til kæbeled og tyggemuskler.

Før visitation forventes det, at der er foretaget konservativ behandling af smerterne i en passende mængde tid. Oftest er 3 måneders konservativ behandling nødvendigt, før der kan forventes fremgang i symptomerne.

Diagnosticering


Kendskab til tænder, okklusion samt kæbeleddets normale funktionelle anatomi og patologi er nødvendigt for kunne udføre en sufficient undersøgelse, diagnostik og behandling. Derfor anbefales det også, at patienten henvises til Kæbekirurgisk Afdeling via egen tandlæge.

 

Anamnese

 • Generel anamnese: Helbredsanamnese, medicin, systemiske lidelser mm.
 • Specifik anamnese: Smertebilledet beskrives i detaljer, varighed, udløsende faktorer, osv.

 
Objektiv undersøgelse

 • Gabeevne: Registrer gabeevne og notér evt. krepitationslyde, knæk og deviationer
 • VAS ved funktion
 • VAS ved hvile

Lokalisation af smerterne


Det er vigtigt at differentiere mellem kæbeledssmerter eller muskelsmerter. Nedenstående 4 trin kan hjælpe med at kortlægge om smerterne skyldes problem ved tyggemuskulaturen eller kæbeleddet.

 1. Få patienten til at udpege lokalisation af smerterne med én finger.
 2. Med kæben i hvile palperes på tyggemuskulatur og kæbeled for at fremprovokere genkendelige smerter.
 3. Med maksimal gabeevne palperes igen på tyggemuskulatur og kæbeled for at fremprovokere genkendelige smerter.
 4. Ved tygning på vatrulle ved 1.- molar undersøges om dette fremkalder smerter i samme side (muskel symptomer i samme side) eller modsatte side (kæbeledssmerter i modsatte side). Gentages for modsatte side.

 

Konservativ behandling


Den konservative behandling afhænger af, om der er diagnosticeret kæbeledssmerter eller muskelsmerter, dog vil mange af elementerne gå igen.

Behandling af muskelsmerter:

 • Information og mindfullness for udløsende årsager (Stress, parafunktion, dårlige vane, etc.)
 • Analgetika fast i flere uger (Paracetamol samt NSAID)
 • Muskelterapi øvelser
 • Varmebehandling
 • Skånekost (moset mad) i 4-6 uger

 Ved manglende fremgang efter 4-6 uger bør der overvejes RFS-skinne til afhjælpning af muskelsymptomer.

 

Behandling af kæbeledssmerter:

 • Information og mindfullness for udløsende årsager (Stress, parafunktion, dårlige vane, etc.)
 • Analgetika fast i flere uger (Paracetamol samt NSAID)
 • Muskelterapi øvelser
 • Varmebehandling
 • Skånekost (moset mad) i 4-6 uger

Behandling af kæbeleds- og muskelsmerter:

 • Information og mindfullness for udløsende årsager (Stress, parafunktion, dårlige vane, etc.)
 • Analgetika fast i flere uger (Paracetamol samt NSAID)
 • Muskelterapi øvelser
 • Varmebehandling
 • Skånekost (moset mad) i 4-6 uger

 Ved manglende fremgang efter 4-6 uger bør der overvejes RFS-skinne til afhjælpning af muskelsymptomer.

 

Udspecificering af behandlinger

Analgetika:


Præparatvalg:

 • Paracetamol som virker centralt ved b.la. at påvirke dannelsen af prostaglandiner i CNS. Paracetamol har en antipyretisk og analgetisk effekt.
 • Ibuprofen er et NSAID-præparat der virker ved at hæmme dannelse af COX-1 og COX-2 hvor især COX-1 spiller en rolle prostaglandinsyntesen. Ibuprofen har en antiinflammatorik, antipyretisk, analgetisk og trombocytaggerationshæmmende effekt og kan anvendes i kombination med paracetamol ved moderate ledsmerter og ledinflammation.

 

Dosering:

 • Paracetamol 500 mg 2 tabl. x 4 dgl. eller p.n dog maksimalt 8 tabl. dgl.
 • Ibuprofen 400 mg 1 tabl. x 3 dgl. eller p.n dog maksimalt 3 tabl. dgl.

/Alternativt kan overvejes NSAID-gel til påsmøring på huden.

 

Forsigtighedsregler og bivirkninger:

Paracetamol har ved rekommanderet dosis meget få bivirkninger. I store doser er præparatet dog levertoksisk, og det er vigtigt at den maksimale anbefalede dosis ikke overskrides. Paracetamol er kontraindiceret hos patienter med alvorlig leverinsufficiens.

Generelt bør ibuprofen/NSAID præparater anvendes i lavest mulig effektiv dosis og med kortest mulig behandlingsvarighed pga. risiko for gastro-intestinale komplikationer og arterielle tromboser. Der bør udvises særlig forsigtighed hos ældre,  hos patienter med kendte gastro-instertinale problemer eller ved samtidig brug af gluokortikoid.  

Ibuprofen bør desuden ikke anvendes hos patienter med nyreinsufficiens.

 

Kæbeledsøvelser


Kæbeledsøvelserne bør udføres 2-4 x dgl. Formålet med øvelserne er at øge kæbeleddets bevægelighed ved at strække

 

 

Vippeøvelse

Anbring tommelfinger på overkæbens fortænder og pegefinger på underkæbens fortænder.

Pres med fingrene over- og underkæbe fra hinanden i en let gyngende bevægelse idet du hver gang presser, til lette smerter. Slap af og gentag øvelsen 10 gange.

 

 


 

Lukkeøvelse med modstand

Gab så højt du kan uden det gør ondt. Læg 3 fingre på underkæbens fortænder. Forsøg at lukke munden, men hold igen med fingrene. Pres i 6-7 sekunder, gentag 4-5 gange.

 

 


 

Frembidsøvelse med modstand

Sæt håndfladen mod hagen. Skub hagen så langt frem du kan uden det gør ondt og hold igen med hånden. Pres i 6-7 sekunder, gentag 4-5 gange.

 

 


 

Sidebevægelse med modstand

Læg håndfladen mod siden af hovedet uden at skubbe på underkæben. Skub underkæben mod hånden og hold igen med hånden, uden det gør ondt. Pres i 6-7 sekunder, gentag 4-5 gange.

 

Gabebevægelse med modstand

Støt albuen på en bordplade og sæt en knyttet hånd under hagen. Gab så højt du kan uden det gør ondt. Pres i 6-7 sekunder, gentag 4-5 gange.

 

Varmebehandling af tyggemuskler og kæbeled


Varmebehandling er en lokal smertebehandling af muskulært betingede smerter eller degenerative og inflammtoriske ledlidelser. Varmebehandling  kan anvendes akut på klinikken eller som hjemmebehandling.

Varmebehandling kan udføres med en infrarød varmelampe, varmedunk, varmepude eller varme omslag.

Det anbefales at varmebehandling udføres 2-3 x dgl.

Varmebehandling er kontraindiceret ved blødning og infektion

 

Brochurer
 

Kæbeleds øvelser: http://www.ouh.dk/wm508166

Varmelampe behandling: http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/K___Kaebekirurgisk_Afdeling/109201/#/

RFS-skinne: http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/K___Kaebekirurgisk_Afdeling/103370/?page=2

 

APPFWU01V