Skip til primært indhold

Patienter i Antiresorptiv behandling

Oversigt og retningslinjer for henvisere af patienter i Antiresorptiv behandling

Oversigt og retningslinjer for henvisere

Sundhedsstyrelsens retningslinje for patienter i antiresorptiv behandling.

Tandekstraktion på patienter i antiresorptiv behandling

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, modtager henvisninger fra tandlæger og læger, hvis der mistænkes medicinrelateret osteonekrose i kæberne (MRONJ) eller hvis patienten i højdosis antiresorptiva, skal have foretaget tandekstraktioner.

Se nedenstående nationale visitationskriterier til tandekstraktion:

Nationale visitaitonskriterier til tandekstraktion      
Patienttype

Modtages i TMK

hospitalsafdelinger

Privatpraktiserende

Specialtandlæger i

TMK

Privatpraktiserende

tandlæger

Opstart i AR-beh. Nej Ja Ja

Cancerpatienter

højdosis AR beh.

Ja Nej Nej

Cancer patienter

 adjuverende AR beh.

Nej Ja  Nej

Osteoporose patienter

lavdosis AR beh. <=4 år

Nej Ja Ja

Osteoporose patienter

lavdosis AR beh. >4 år

Nej Ja Nej 
Mistanke om MRONJ

 

Ja Nej Nej

Tandekstraktioner af patienter i lavdosis antiresorptiva foretages hos privatpraktiserende tandlæge eller kæbekirurg.

Der tilstræbes minimal invasiv fjernelse under anvendelse af antibiotika med penicillin og metronidazol:

Primcillin 800 mg, 1x4 dgl
Metronidazol 500 mg, 1x3 dgl.
Begge dele opstartes 2 dage inden indgrebet og fortsættes 7 dage efter.  

Efter ekstraktioner skal patienten følges ved kontroller indtil fuldstændig heling.

Ved fortsat blottese af alveolen efter 4 uger kan patienten henvises til Kæbekirurgisk Afdeling grundet mistanke om MRONJ.

Mistanke om Medicin Relateret Osteonekrose i Kæberne (MRONJ)

Mistanke om medicinrelateret osteonekrose kan rejses, hvis der ses eksponeret nekrotisk knogle eller fistel, hvor knogle kan sonderes igennem. Omfanget af eksponeret knogle er varierende og med eller uden tilstedeværelse af infektion. Eksponeret knogle ses oftest i relation til ekstraktionsalveole.

Behandling af medicinrelateret osteonekrose følger "Standard operating procedures ved MRONJ".

Yderligere links til litteratur:

  • Morten Schiødt et al. Medicinrelateret osteonekrose i kæberne – oversigt og retningslinjer. Tandlægebladet 2015-918

https://www.tandlaegebladet.dk/sites/default/files/articles-pdf/TB112015-918.pdf

  • Vejledning til patienter

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/tand-mund-kaebekirurgisk-klinik/undersoegelse-og-behandling/Documents/ONJ-VEJL-PATIENTER-5.5.2015.pdf

  • Standard operation procedure ved MRONJ

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/tand-mund-kaebekirurgisk-klinik/for-fagfolk/Documents/standard-operation-procedurer.pdf

 

 

APPFWU02V