Skip til primært indhold

Blanketter

Henvisning, genhenvisning, udskrivning, faglig sparring

Manglende tandanlæg og sygdomme i mund og kæbe

Regionstandplejen tilbyder specialiseret tandpleje til børn og unge under 18 år, som mangler tandanlæg eller har andre sygdomme i mund og kæbe, der giver varige funktionsnedsættelser, hvis de ikke bliver behandlet.

Henvisning

Patienten skal være henvist inden det fyldte 18. år.

                           

APPFWU01V