Skip til primært indhold

Fastprisaftale

Mulighed for at indgå en prisaftale med Regionstandplejen i Region Syddanmark

DER ER I ØJEBLIKKET LUKKET FOR ANSØGELSE OM INDGÅELSE AF YDERLIGERE SAMARBEJDSAFTALER MED REGIONSTANDPLEJEN.

Som privatpraktiserende tandlæge eller specialtandlæge har du mulighed for at indgå en fastprisaftale med Regionstandplejen i Region Syddanmark om varetagelsen af protetiske behandlinger.

Hvis du er interesseret i at indgå en aftale skal du sikre dig, at du opfylder kravene, der er opstillet i regionens Kravsspecifikation (Kontraktbilag 2), som du finde nedenfor.

Regionstandplejen foretaget løbende vurdering af nye ansøgninger. Bedømmelsen er baseret på faglige kriterier og en geografisk fordeling.

Ansøgning kan sendes til Regionstandplejen på: ouh.regionstandplejen@rsyd.dk 

Visitation af patienter på aftalen

Regionstandplejen visiterer og foretager ortodontisk og kirurgisk forbehandling, herunder knogleopbygning og implantatindsættelse, inklusiv standard healingabutments.

Patienten kan vælge, hvilken aftaleklinik, vedkommende ønsker skal varetage den videre behandling.

Patienten informeres om forløbet, og giver samtykke til udveksling af journaloplysninger.

Samarbejdende tandlæge varetager den protetiske behandling inklusiv eventuel provisorisk protetik.

Samarbejdende tandlæge varetager kontrol af behandlingen og skal yde 5 års garanti på denne.

Det påhviler patienten at opretholde god mundhygiejne samt overholde kontroller. Hvis ikke, bortfalder garanti.

Uddybende information kan findes i Regionstandplejens retningslinjer for henvisning og visitation.

Honorar

Standardbehandlinger som implantatkroner er omfattet af fastprisaftale. Der er tale om et fast aftalehonorar for de protetiske behandlinger, som udføres for Regionstandplejen i privat praksis af tandlæger, der har indgået samarbejdsaftale herom.

Hvis der skal foretages anden type af behandling, eksempelvis omfattende plastbehandling, ætsbro eller MK-bro, skal der indsendes overslag på behandlingen, inden denne påbegyndes.

Behandlingen kan alene påbegyndes efter at et individuelt honorarkrav er godkendt af Regionstandplejen. Såfremt der er behov for af- og påmontering, omlavning eller reparation, er dette inkluderet i honorar.

Se oversigt over honorar i Kontraktbilag 4 – Prisoversigt og

Dokumenter:

·         Prisaftale Protetiske behandlinger

·         Kontraktbilag 1 – Danske Regioners standardbetingelser

·         Kontraktbilag 2 - Kravsspecifikation

·         Kontraktbilag 3 – Arbejdsklausul

·         Kontraktbilag 4 – Prisoversigt

 

 

APPFWU01V