Skip til primært indhold

Tilskud til tandbehandling

Hvem kan søge om tilskud til tandbehandling

Tilskud til tandbehandling


Patienter med hoved- hals cancer eller alvorlige, hæmatologiske lidelser

Kæbekirurgisk afdeling modtager henvisninger på patienter med en af ovennævnte lidelser for fokusundersøgelse og eventuel fjernelse af infektionsfoci. Det er vigtigt, at denne del af behandlingen fortages hurtigt muligt, idet behandlingen af kræftsygdommen i yderste konsekvens ellers må udskydes.

Hvis der foretages fjernelse af tænder, som medfører betydelig tab af tyggefunktion, er patienten berettiget til protetisk erstatning, typisk en aftagelig protese. Behandlingen kan foretages hos egen tandlæge, som skal indsende overslag inklusiv sygesikringens andel til godkendelse inden behandlingen påbegyndes. Såfremt patienten ønsker en dyrere protetisk løsning, skal patienten selv afholde prisdifferencen.

Almindelig tandbehandling, som behandling af caries, tandrensning eller rodbehandling, foretages af patientens tandlæge. Dette er ikke en hospitalsopgave, og er for patientens egen regning.

Under strålebehandling eller kemobehandling, er det vigtigt at patienten får foretaget regelmæssige kontroller ved patientens egen tandlæge.

Efter strålebehandling er det fortsat vigtigt at tænder, slimhinder og proteser kontrolleres regelmæssigt for at undgå senskader. Hvis der senere opstår skader på tænder som følge af strålebehandling, skal patienten og egen tandlæge ansøge regionstandplejen om tilskud jvf sundhedslovens §166.

 

Patienter, som skal have foretaget hjerteklapkirurgi/organtransplantation

Kæbekirurgisk afdeling modtager henvisning på fokussanering af patienter, som skal have foretaget organtransplantation eller indsættelse af nye hjerteklapper. Eliminering af infektioner og eventuel tandfjernelse foretages på kæbekirurgisk afdeling. Hvis der foretages fjernelse af tænder, som medfører betydelig tab af tyggefunktion, er patienten berettiget til protetisk erstatning, typisk en aftagelig protese. Behandlingen kan foretages hos egen tandlæge, som skal indsende overslag inklusiv sygesikringens andel til godkendelse inden behandlingen påbegyndes. Såfremt patienten ønsker en dyrere protetisk løsning, skal patienten selv afholde prisdifferencen.

Patienter, som skal have foretaget andre typer af indgreb, som f.eks. indsættelse af pacemakere, er ikke omfattet af tilskudsordningen.

 

Protetisk rekonstruktion på patienter, som har fået foretaget resektion af kæber som følge af fjernelse af tumor eller cyste

Disse patienter har ret til tandprotetisk behandling, inklusiv eventuel implantatbehandling og knogleopbygning i hospitalsregi. Rekonstruktion er desværre ikke muligt på alle patienter.

Kæbekirurgisk afdeling vurderer, om behandlingen skal foregå på afdelingen, eller om hele eller dele af behandlingen kan foregå i primærsektoren på sygehusets regning. Der skal indsendes et prisoverslag inklusiv sygesikringens andel til godkendelse inden behandlingsopstart.

APPFWU02V