Skip til primært indhold

Quality of Life Research Center OUH

Livskvalitetsforskning


Tværdisciplinært og tværfagligt center for forskning i livskvalitet, herunder symptomer, bivirkninger og senfølger til sygdom og behandling

Centeret har til formål at understøtte og varetage kliniske forskningsprotokoller i indsamling af livskvalitetsdata via patient-rapporterede outcome (PRO) data samt surveys, interviews og deltagerobservation.
Centeret vejleder samtidig i udvikling og beskrivelse af protokolafsnit omhandlende livskvalitetsdata, såsom:
 

Hypotesegenerering, baggrund og rationale

Metoder, herunder valg af spørgeskemaer/interviewform, indsamlingstidspunkter, endepunkter, database-opbygning (REDCap (hosted af OPEN), MitForløb, Survey Xact) og datahåndtering, samt statistisk analyseplan
 Afrapportering af resultater
 
Derudover arbejder vi for at gennemføre selvstændige forskningsprojekter, der understøtter og validerer brugen af PRO data med henblik på inddragelse i klinisk beslutningstagen.

Centeret er en non-profit organisation, hvor indtægter til aflønning af medarbejdere kommer via betalende studier, samt fra interne og eksterne fonde.

Ved indgåelse af samarbejdsaftale omkring forskningsprojekter udarbejdes en formaliseret kontrakt (opgaver, økonomi, affiliering, publicering, etc.) til underskrivelse af alle parter.

Vi opfordrer alle med interesse for forskning i sundhedsrelateret livskvalitet til at indgå i projekter og samarbejde herom.
 

Tværfaglig styregruppe i Quality of Life Research Center (QoL Research OUH), Afd. X:

Henrik Frederiksen, forskningsleder, professor
Niels Abildgaard, professor
Pia K. Pedersen, daglig leder, HFE-X
Ditte Naundrup Therkildsen, chefsygeplejerske
Hanne Vestergaard, cheflæge, ph.d.
Henrik Frederiksen, professor, overlæge, ph.d.
Lene Kongsgaard Nielsen, speciallæge, ph.d.
Lene Østergaard Jepsen, speciallæge, ph.d.
Nana Hyldig, forskningssygeplejerske, ph.d. 
Tine Rosenberg, forskningskoordinator

 

Tine Rosenberg

Forskningskoordinator

Hæmatologisk Forskningsenhed, Afd. X


APPFWU01V