Skip til primært indhold

Hæmatologisk-Patologisk Forskningslaboratorium

HPF er udsprunget af mange års tæt samarbejde mellem Hæmatologisk Afdeling X og Afdeling for Klinisk Patologi.

Aktiviteterne i HPF omfatter forskning i hæmatologiske sygdomme. Vi har speciel interesse for den molekylære heterogenitet af maligne B-celle sygdomme, herunder især maligne B-lymfomer og myelomatose. Translationel forskning med brobygning mellem laboratoriet og klinikken er i fokus og afspejles i forskningsmiljøet med kandidater og studerende med både naturvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig baggrund.

Udover at favne konkrete forskningsprojekter supporterer HPF også deltagelse i kliniske protokoller, hvor laboratoriefaciliteter er krævet.

Vi anvender en bred vifte af teknikker – bl.a. qPCR, fragmentanalyse, sekventering, flowcytometri og fluorescensaktiveret cellesortering (FACS). FACS sorteringen giver mulighed for at undersøge helt rene subpopulationer af cancerceller fra blod og knoglemarv og faciliterer dermed en dyb molekylærgenetisk karakteristik af cancercellerne.

Vores igangværende forskningsprojekter omhandler bl.a.:

Genetisk karakterisering af den molekylære progression af maligne kloner i hæmatologiske cancersygdomme.

Nye genetiske markører til måling af minimale sygdomsrester under og efter behandling hos patienter med leukæmi og lymfom.

HPF indgår i samarbejde med flere forskningsgrupper på SDU/OUH samt med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Hvis du er interesseret i at deltage i et forskningsprojekt i gruppen, kan du kontakte professor Charlotte Guldborg Nyvold.

Charlotte Guldborg Nyvold

Forskningsprofessor, ph.d., leder af HPF


29 16 42 30

Kontakt

Charlotte Guldborg Nyvold

Forskningsprofessor, ph.d., leder af HPF


29 16 42 30

Niels Abildgaard

Professor

Hæmatologisk Forskningsenhed, Afd. X


Hanne Vestergaard

Cheflæge

Hæmatologisk Afdeling X


Ida Bruun Kristensen

Læge, ph.d.

Hæmatologisk Afdeling X


Jacob Haaber Christensen

Overlæge, ph.d.

Hæmatologisk Afdeling X


Klas Raaschou-Jensen

Overlæge

Hæmatologisk Afdeling X


Marcus Hansen

Bioinformatiker, ph.d., postdoc

HPF


Marie Louise Grube Kjeldsen

Biomedicin-studerende

HPF


Mette Bøegh Levring

Ph.d.-studerende

HPF


Mia Koldby Blum

Biomedicinstuderende

HPF


Oriane Cédile

Molekylærbiolog, ph.d.

HPF


Sara Dahlmann

Molekylærbiolog

HPF


Sólja Remisdóttir Veyhe

Ph.d.studerende

HPF


Thomas Lund

Overlæge, lektor, ph.d.

Hæmatologisk Afdeling X


Thomas Stauffer Larsen

Overlæge, lektor, ph.d.

Hæmatologisk Afdeling X


Michael Boe Møller

Overlæge, lektor, ph.d.

Afdeling for Klinisk Patologi


Birgitte Preiss

Overlæge, lektor, ph.d.

Afdeling for Klinisk Patologi


Gayaththri Vimalathas

Ph.d.-studerende

Afdeling for Klinisk Patologi


Hanne Møller

Afdelingslæge

Afdeling for Klinisk Patologi


APPFWU01V