Skip til primært indhold

Brugerråd for Forskning

for Hæmatologisk Afdeling X

Brugerråd for Forskning

For at styrke dialogen og samarbejdet med patienter og pårørende, etablerede vi i 2017 et Brugerråd for Forskning på Hæmatologisk Afdeling. Rådet består p.t. af seks patienter og en pårørende, men vi har et ønske om, på sigt, at udvide antallet af medlemmer.

Tre gange om året inviteres rådet til dialogmøder, hvor kommende og igangværende projekter drøftes, og rådet anmodes om input. Mellem møderne kontakter vores forskere rådet for at få input til bl.a. lægmandsafsnit til f.eks. fondsansøgninger og til patientinformationsmateriale, og vi holder rådet orienteret om afdelingens aktiviteter. Endvidere bestræber vi os på, at Brugerrådet er repræsenteret ved ansættelsessamtaler i forskningsenheden.

I de kommende år, vil vi fokusere på en mere systematisk inddragelse af rådet og arbejde hen imod at inddrage rådet på et tidligere tidspunkt i vores projekter.

APPFWU01V