Skip til primært indhold

Om Hæmatologisk Forskningsenhed

Forskningsenhedens formål og vision

Formålet med Hæmatologisk Forskningsenhed er at drive forskning inden for behandling og livskvalitet hos patienter med sygdomme i blod, knoglemarv og lymfesystem.

Hæmatologisk Forskningsenhed er en integreret del af Hæmatologisk Afdeling X og er ansvarlig for at strukturere, planlægge, koordinere, undervise og supervisere ved iværksættelse og gennemførelse af kliniske forskningsprojekter. Dette sker i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale og para-kliniske afdelinger på OUH samt repræsentanter fra medicinalindustrien. Desuden understøtter vi internationale sites i forbindelse med forskning i livskvalitet.

Hæmatologisk Forskningsenhed er én enhed kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, der er præget af; professionalisme, samarbejde, høj faglighed, gensidig respekt, hjælpsomhed, imødekommenhed, fleksibilitet, teamwork og tværfaglighed med det formål at kunne tilbyde hæmatologiske patienter den nyeste og bedste diagnostik, behandling og pleje.

APPFWU02V