Skip til primært indhold

Det du ikke ved får patienten ondt af

Denne lærebog handler om alt det, vi ikke ved, vi ikke ved, om patienter med en anden baggrund end den, vi kender. Om alt det, som vi glemmer, overser, ignorerer, fejltolker, bagatelliserer – eller simpelthen giver op overfor.

Bogen er nok en lidt anderledes lærebog, fordi den i høj grad bygger på patientcases og erfaringer opsamlet ved at undersøge og behandle patienter med etnisk minoritetsbaggrund. Emnemæssigt sætter bogen fokus på etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kommunikation på tværs af kulturer i relation til sygdom, behandling og rehabilitering.

Bogen formidler desuden det overordnede budskab, at meget bliver forståeligt, når man forstår patienten og dennes livshistorie - uanset om vedkommende er født i Sverige eller Somalia. For det meste af kroppen har vi til fælles, og de fleste sygdomme har vi til fælles. Men det er livshistorien, sociale begivenheder, ressourcer, traumer, handlinger, den hjælp, man modtager, og de sociale konsekvenser, der bestemmer, om vi bliver syge, hvordan vi bliver syge, hvordan vi lever med sygdom, og hvor længe vi lever med den.

Bogen giver en række eksempler på, hvordan man kan samskabe holdbare løsninger sammen med patienterne, uanset hvor komplekse deres helbredsproblemer er.
Denne lærebog er derfor også et klinisk input, der understøtter nødvendigheden af undervisning i narrativ medicin for læge- og sygeplejestuderende. Der er vigtigt, at vi vækker de studerendes faglige nysgerrighed efter patienthistoriens rolle i behandlingen, og det er afgørende, at vi skærper deres evne til at lytte. For selv den bedste medicin virker ikke på den forkerte sygehistorie.

Jeg håber, at denne bog kan motivere læger, lægestuderende og alle andre, der arbejder sundhedsfagligt med etniske minoritetspatienter, til at bruge tid - sammen med patienten - på at nærme sig en fælles syge-historie, der kan danne basis for en fornuftig diagnose og en effektiv, holdbar behandling

/Morten Sodemann, marts 2022
Professor og overlæge

 

Download bogen gratis som PDF her. Kapitlerne kan også downloades herunder som lydbog, der generøst er indtalt af journalist Signe Ryge Petersen og lydredigeret af producer Anders Brincker.

Lydbog

APPFWU01V