Skip til primært indhold

Forskning

Her kan du få et overblik over de forskningsprojekter, der er lavet i samarbejde med SimC.

Optimering af Suspension of disbelief ifm. teamtræning på OUH Simulationscenter (SimC)

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Christina Louise Wiuff

 

Simulering af skygge fra lunge og ribben i forbindelse med træning af ultralydsvejledt leverbiopsi

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Michelle Lykke Larsen

 

Undersøgelse og udvælgelse af materialer til fantom for træning af ultralydsvejledt leverbiopsi

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Sara Grubbe Nesting

 

Uddannelse i Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS)

Ph.d studerende: MD, Niels Jacobsen

 

Learning gastrointestinal endoscopy and Ella-Danis stent placement

Ph.d studerende: MD, Anders Bo Nielsen

 

SimLEARN I: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills

Ph.d studerende: cand.cur. Lotte Abildgren
Fokus: Anvendelse af human factors i fbm. teamsamarbejde

 

SimLEARN II: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills

Ph.d studerende: cand.mag. Malte Lebahn
Fokus: Anvendelse af human factors i fbm. medicinhåndtering 

 

Using virtual-reality simulation to ensure basic competence in transesophageal echocardiography

Forskningsprojekt: MD, Jesper Holmbæck Clausen

 

Retention of cricothyroidotomy skills

Forskingsprojekt: Stud. med. Martine Siw Nielsen
Fokus: Examine when the decay of skills begin, and when an eventual re-certification should take place, following the initial skill acquisition.

 

Udvikling af fantom og uddannelsesforløb i placering af Ella Danis stent i samarbejde med SimC, Odense Universitetshospital

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Cathrine Damsbo Madsen og Tine Løjmand Elisiussen

 

Education, learning methods and assessment of clinical competences in thoracic ultrasound

Ph.d. MD, Pia Iben Pietersen

 

Training and simulation in ultrasound guided peripheral catheter placement

Prægraduat forskningsår: Stud.med. Rasmus Jørgensen

Identifying Technical Procedures in Pulmonary Medicine That Should Be Integrated in a Simulation-Based Curriculum: A National General Needs Assessment.
Nayahangan LJ, Clementsen PF, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Konge L.
 

Identifying content for simulation-based curricula in urology: a national needs assessment.
Nayahangan LJ, Bølling Hansen R, Gilboe Lindorff-Larsen K, Paltved C, Nielsen BU, Konge L.
 

A National Needs Assessment to Identify Technical Procedures in Vascular Surgery for Simulation Based Training.
Nayahangan LJ, Konge L, Schroeder TV, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Eiberg JP.
 

Transthoracic ultrasound-guided biopsy in the hands of chest physicians – a stepwise approach.
Christiansen IS, Clemmentsen PF, Bodtger U, Naur TMH, Pietersen PI, Laursen CB
 

Using Virtual-Reality Simulation to Ensure Basic Competence in Hysteroscopy.
Savan MM, Nielsen AB, Poulsen BB, Bak Thorsen P, Konge L.
 

Determining procedures for simulation-based training in radiology: a nationwide needs assessment.
Nayahangan LJ, Nielsen KR, Albrecht-Beste E, Bachmann Nielsen M, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Konge L.
 

Lung ultrasound training: a systematic review of published literature in clinical lung ultrasound.
Pietersen PI, Madsen KR, Graumann O, Konge L, Nielsen BU, Laursen CB
 

Developing and gathering validity evidence for a simulation-based test of competences in thoracic ultrasound
Pietersen PI, Konge L, Nielsen BU, Graumann O, Laursen CB
 

Consensus on procedures to include in a simulation-based curriculum in ophthalmology: a national Delphi study.
Thomsen ASS, la Cour M, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Konge L, Nayahangan LJ
 

Consensus on technical procedures for simulation-based training in anaesthesiology: A Delphi-based general needs assessment.
Bessmann EL, Østergaard HT, Nielsen BU, Russell L, Paltved C, Østergaard D, Konge L, Nayahangan LJ.
 

Ensuring Basic Competence in Thoracentesis.
Rasmussen KMB, Hertz P, Laursen CB, Arshad A, Saghir Z, Clementsen PF, Konge L
 

Structured and evidence-based training of technical skills in respiratory medicine and thoracic surgery.
Pietersen PI, Laursen CB, Petersen RH, Konge L

Der er mange muligheder og området er bredt. I SimC er der fokus på alt imellem kommunikation og handlemønstre (ikke-tekniske færdigheder) til avanceret teknisk færdighedstræning, hvor teknik og skills er i højsæde.

Ved Forskningsenheden SimC har vi erfaring med, at udvikle evidensbaseret undervisning, certificeringer og at undersøge effekten af vores uddannelsesprogrammer i klinikken. Vi samarbejder med kliniske afdelinger på tværs af hele landet. Disse har vi tæt kontakt med, for at sikre relevant og virkelighedsnær undervisning. Ligeledes samarbejder vi med simulationscentrene i de øvrige regioner og prioriterer at netværke, erfaringsudveksle og implementere udviklet materiale på tværs. Derudover samarbejder vi også med industrien, om at udvikle nye simulatorer, VR og fantomer.

I vores forskningsenhed har vi flere ph.d.-studerende tilknyttet, og der deles kontor med lungemedicinsk forskningsenhed ODIN på OUH (indgang 122). Her er der også plads til prægraduat-studerende. Vi tilstræber, at påbegynde mindst ét nyt ph.d.-forløb årligt.

Hvorvidt du drømmer om et ph.d.-forløb, prægraduat forsknings år eller andet, er ikke af betydning. Alle kan forske ved os. Vi hjælper gerne med at finde projekter, opsætte protokoller og koble til gode vejledere. Så tøv ikke med at kontakte os.

Kunne du have interesse for, at samarbejde med os, stille spørgsmål eller påbegynde et projekt, er du velkommen til at kontakte os eller skrive til forskningskoordinerende læge, Anders Bo Nielsen.

Anders Bo Nielsen

Anders Bo Nielsen

Forskningsansvarlig læge i SimC, Ph.d.-studerende

Klinisk Udvikling - Simulationscentret, SimC


3137 8203

Simulationscentret, SimC

Kløvervænget 23, Indgang 50, 5000 Odense C


2440 7484

Mere information:
Mandag til torsdag: kl. 8-19:30
Fredag: kl. 8-15
Lørdag: kl. 9-14

APPFWU02V