Skip til primært indhold

Forskning

Her kan du få et overblik over de forskningsprojekter, der er lavet i samarbejde med SimC.

Evidensbaseret validering af korrelation mellem grad af stereopsis og operativ performance i virtuel vitreoretinal kirurgi.

Frederik Emil Olsen, afd. E, OUH

Lung Ultrasound OSCE, European Respiratory Society.

Pia Pietersen, radiologisk afd. OUH

Learning small bowel capsule endoscopy requires at least 50 procedures.

Anders Bo Nielsen, afd. S / SimC

Training esophagogastroduodenoscopy skills: A Randomized Controlled Trial of Simulation-Based Training versus Clinical Training.

Anders Bo Nielsen, afd. S / SimC

Retention of cricothyroidotomy skills.

Fokus: Examine when the decay of skills begin, and when an eventual re-certification should take place, following the initial skill acquisition.
Martine Siw Nielsen, SimC

Anesthesiologists’ skills in emergency front of neck airway.

Martine Siw Nielsen, SimC

Uddannelsesprogram VR-FATE.

Kirstine Junge, Radiologisk afd. OUH

Evidensbaseret test i ENB.

Amanda D. Juul, afd. J, OUH.

SimLEARN I: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills

Ph.d studerende: cand.cur. Lotte Abildgren
Fokus: Anvendelse af human factors i fbm. teamsamarbejde

Development of a device for pressure measurement within diagnostic ultrasound in simulation training

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Pernille Sørensen

Learning gastrointestinal endoscopy and Ella-Danis stent placement

Ph.d studerende: MD, Anders Bo Nielsen

Optimering af Suspension of disbelief ifm. teamtræning på OUH Simulationscenter (SimC)

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Christina Louise Wiuff

Udvikling af fantom og uddannelsesforløb i placering af Ella Danis stent i samarbejde med SimC, Odense Universitetshospital

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Cathrine Damsbo Madsen og Tine Løjmand Elisiussen

Education, learning methods and assessment of clinical competences in thoracic ultrasound

Ph.d. MD, Pia Iben Pietersen

Training and simulation in ultrasound guided peripheral catheter placement

Prægraduat forskningsår: Stud.med. Rasmus Jørgensen

Simulering af skygge fra lunge og ribben i forbindelse med træning af ultralydsvejledt leverbiopsi

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Michelle Lykke Larsen

Undersøgelse og udvælgelse af materialer til fantom for træning af ultralydsvejledt leverbiopsi

Specialeprojekt, Ingeniør i Sundheds- og Velfærdsteknologi, Sara Grubbe Nesting

Uddannelse i Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS)

Ph.d studerende: MD, Niels Jacobsen

SimLEARN II: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills

Ph.d studerende: cand.mag. Malte Lebahn
Fokus: Anvendelse af human factors i fbm. medicinhåndtering 

Using virtual-reality simulation to ensure basic competence in transesophageal echocardiography

Forskningsprojekt: MD, Jesper Holmbæck Clausen

Assessment of esophagogastroduodenoscopy skills on simulators before real-life performance
Anders Bo Nielsen, Finn Møller Pedersen, Christian B. Laursen, Lars Konge, Stig Borbjerg Laursen, Endoscopy International Open
DOI: 10.1055/a-1814-9747

Clinical Applications of Contrast-Enhanced Thoracic Ultrasound (CETUS) Compared to Standard Reference Tests: A Systematic Review
Niels Jacobsen, Pia Iben Pietersen, Christian Nolsoe, Lars Konge, Ole Graumann, Chris-tian Borbjerg Laursen
PMID: 32259873, DOI: 10.1055/a-1143-3141

Development of and Gathering Validity Evidence for a Theoretical Test in Contrast-Enhanced Ultrasound
Niels Jacobsen, Christian P Nolsøe, Lars Konge, Ole Graumann, Christoph F Dietrich, Paul S Sidhu, Odd H Gilja, Maria F Meloni, Annalisa Berzigotti, Chris J Harvey, Annamaria De-ganello, Francesco Prada, Markus H Lerchbaumer, Christian B Laursen
PMID: 34815128, DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.10.016

Monitoring patients with acute dyspnea with serial point-of-care ultrasound of the inferior vena cava (IVC) and the lungs (LUS): a systematic review
Side 9/ 25
Michael Dan Arvig, Christian B Laursen, Niels Jacobsen, Peter Haulund Gæde, Annmarie Touborg Lassen
PMID: 35040102, DOI: 10.1007/s40477-021-00622-7

The effectiveness of improving healthcare teams' human factor skills using simula-tion-based training: a systematic review
Lotte Abildgren, Malte Lebahn-Hadidi, Christian Backer Mogensen 4, Palle Toft, Anders Bo Nielsen, Tove Faber Frandsen, Sune Vork Steffensen, Lise Hounsgaard
PMID: 35526061, PMCID: PMC9077986, DOI: 10.1186/s41077-022-00207-2

Using Immersive Virtual Reality Simulation to Ensure Competence in Contrast-Enhanced Ultrasound
Niels Jacobsen, Jonas D Larsen, Casper Falster, Christian P Nolsøe, Lars Konge, Ole Grau-mann, Christian B Laursen
PMID: 35227531, DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2022.01.015

Standard Setting in Simulation-based Training of Surgical Procedures: A Systematic Review
Pia Iben Pietersen, Flemming Bjerrum, Martin Grønnebæk Tolsgaard, Lars Konge, Steven Arild Wuyts Andersen
PMID: 34520423, DOI: 10.1097/SLA.0000000000005209

Pulmonologists’ work and clinical life during the COVID-19 pandemic: a society-led survey
Pia Iben Pietersen, Lars Konge, Rasmus Jørgensen, Daiana Stolz, Amy Farr, Christian B. Laursen
Breathe 2022 18: 220001; DOI: 10.1183/20734735.0001-2022

Abstracts Presented at the 22nd Annual International Meeting on Simulation in Healthcare
January 15-19, 2022, Los Angeles, CA
Anders Bo Nielsen
PMID: 35104834 DOI: 10.1097/SIH.0000000000000648

Can virtual-reality simulation ensure transthoracic echocardiography skills before trainees examine patients?
Martine S. Nielsen, Jesper H. Clausen, Joachim Hoffmann-Petersen, Lars Konge, Anders Bo Nielsen
DOI: 10.5116/ijme.6321.8e5d
Side 10/ 25

Education in Focused Lung Ultrasound Using Gamified Immersive Virtual Reality: A Randomized Controlled Study
Jonas D Larsen, Rune O Jensen, Pia I Pietersen, Niels Jacobsen, Casper Falster, Anders B Nielsen, Christian B Laursen, Lars Konge, Ole Graumann
DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2022.11.011

Identifying Technical Procedures in Pulmonary Medicine That Should Be Integrated in a Simulation-Based Curriculum: A National General Needs Assessment.
Nayahangan LJ, Clementsen PF, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Konge L.
 

Identifying content for simulation-based curricula in urology: a national needs assessment.
Nayahangan LJ, Bølling Hansen R, Gilboe Lindorff-Larsen K, Paltved C, Nielsen BU, Konge L.
 

A National Needs Assessment to Identify Technical Procedures in Vascular Surgery for Simulation Based Training.
Nayahangan LJ, Konge L, Schroeder TV, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Eiberg JP.
 

Transthoracic ultrasound-guided biopsy in the hands of chest physicians – a stepwise approach.
Christiansen IS, Clemmentsen PF, Bodtger U, Naur TMH, Pietersen PI, Laursen CB
 

Using Virtual-Reality Simulation to Ensure Basic Competence in Hysteroscopy.
Savan MM, Nielsen AB, Poulsen BB, Bak Thorsen P, Konge L.
 

Determining procedures for simulation-based training in radiology: a nationwide needs assessment.
Nayahangan LJ, Nielsen KR, Albrecht-Beste E, Bachmann Nielsen M, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Konge L.
 

Lung ultrasound training: a systematic review of published literature in clinical lung ultrasound.
Pietersen PI, Madsen KR, Graumann O, Konge L, Nielsen BU, Laursen CB
 

Developing and gathering validity evidence for a simulation-based test of competences in thoracic ultrasound
Pietersen PI, Konge L, Nielsen BU, Graumann O, Laursen CB
 

Consensus on procedures to include in a simulation-based curriculum in ophthalmology: a national Delphi study.
Thomsen ASS, la Cour M, Paltved C, Lindorff-Larsen KG, Nielsen BU, Konge L, Nayahangan LJ
 

Consensus on technical procedures for simulation-based training in anaesthesiology: A Delphi-based general needs assessment.
Bessmann EL, Østergaard HT, Nielsen BU, Russell L, Paltved C, Østergaard D, Konge L, Nayahangan LJ.
 

Ensuring Basic Competence in Thoracentesis.
Rasmussen KMB, Hertz P, Laursen CB, Arshad A, Saghir Z, Clementsen PF, Konge L
 

Structured and evidence-based training of technical skills in respiratory medicine and thoracic surgery.
Pietersen PI, Laursen CB, Petersen RH, Konge L

Der er mange muligheder og området er bredt. I SimC er der fokus på alt imellem kommunikation og handlemønstre (ikke-tekniske færdigheder) til avanceret teknisk færdighedstræning, hvor teknik og skills er i højsæde.

Ved Forskningsenheden SimC har vi erfaring med, at udvikle evidensbaseret undervisning, certificeringer og at undersøge effekten af vores uddannelsesprogrammer i klinikken. Vi samarbejder med kliniske afdelinger på tværs af hele landet. Disse har vi tæt kontakt med, for at sikre relevant og virkelighedsnær undervisning. Ligeledes samarbejder vi med simulationscentrene i de øvrige regioner og prioriterer at netværke, erfaringsudveksle og implementere udviklet materiale på tværs. Derudover samarbejder vi også med industrien, om at udvikle nye simulatorer, VR og fantomer.

I vores forskningsenhed har vi flere ph.d.-studerende tilknyttet, og der deles kontor med lungemedicinsk forskningsenhed ODIN på OUH (indgang 122). Her er der også plads til prægraduat-studerende. Vi tilstræber, at påbegynde mindst ét nyt ph.d.-forløb årligt.

Hvorvidt du drømmer om et ph.d.-forløb, prægraduat forsknings år eller andet, er ikke af betydning. Alle kan forske ved os. Vi hjælper gerne med at finde projekter, opsætte protokoller og koble til gode vejledere. Så tøv ikke med at kontakte os.

Kunne du have interesse for, at samarbejde med os, stille spørgsmål eller påbegynde et projekt, er du velkommen til at kontakte os eller skrive til forskningskoordinerende læge, Anders Bo Nielsen.

Anders Bo Nielsen

Anders Bo Nielsen

Forskningsansvarlig læge i SimC, Ph.d.-studerende

Klinisk Udvikling - Simulationscentret, SimC


3137 8203

Simulationscentret, SimC

Kløvervænget 23, Indgang 50, 5000 Odense C


2440 7484

Mere information:
Mandag til torsdag: kl. 8-19:30
Fredag: kl. 8-15
Lørdag: kl. 9-14

APPFWU02V