Skip til primært indhold

Teamtræning

Få et overblik over den simulationsbaseret teamtræning i SimC

Simulationsbaseret teamtræning er bygget op med avancerede simulatorer, figuranter og avanceret computerudstyr, der sikrer meget realistiske scenarier. Målet er, at kursisterne kan leve sig så meget ind i simulationen, at de agerer ligesom, de ville gøre i en tilsvarende virkelig situation. Herved opnår vi, at deltagerne i debriefingen kan reflektere over deres måde at løse opgaverne på med det fokus, at sådan ville de også have gjort i en virkelig situation. Scenarierne, som er en slags drejebog til simulationen, udarbejdes, så de passer specielt til de aktuelle deltagere.

SimC har 4 simulationsstuer og både voksen- og børnepatientsimulatorer samt forskellige fantomer og patientsimulatorer. Har I brug for hjælp til at tilrettelægge eller afholde et kursus, eller er I usikre på hvilken simulator I har brug for, så skriv til os. Vi vil gerne hjælpe jer til at få det bedste kursus. 

Oversigt

Find alle SimCs kurser i Plan2Learn kataloget ved at søge på SimC. Vi har en bred vifte af kurser. Et udpluk er listet op herunder.

KBU Akutkursus Dag 1

Akutkursus handler om træning af observationer og handlinger ud fra ABCDE systematikken for at understøtte en diagnosticering og behandling hos den akutte patient samt træning i beslutningstagen.  
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn.

KBU Akutkursus Dag 2 - genoplivning

Genoplivning handler om træning af observationer og handlinger i forhold til hjertestops algoritmen med hensyn til at understøtte genoplivning hos patienten samt træning i lederskab og følgeskab ved behandlingen.
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn.

KBU Akutkursus Dag 3 

Akutkursus handler om træning af observationer og handlinger ud fra ABCDE systematikken med hensyn til at understøtte en diagnosticering og behandling hos den akutte patient samt træning i teamsamarbejde.
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn

KBU Akutkursus Dag 4 - transport

Transportkurset handler om forberedelse og gennemføring af sikker intra- og interhospital patienttransport samt anvendelse af ACCEPT-logaritmen og processer omkring klinisk beslutningstagen.  
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn

Kom godt i gang – introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker

Målet med simulationsdagen er at sygeplejerskerne træner det kliniske blik og klinisk beslutningstagen via akutte scenarier. De forskellige elementer beskrives ud fra læringsmål og læringskort herunder ABCDE algoritmen, sikker kommunikation og human factors.
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn.

Kompetenceudvikling i teamtræning på tværs af sektorer (Fælles Skolebænk koncept 2)

Fokus på det tværsektorielle samarbejde, mellem primær sektor og sygehusene.
Ved brug af simulationstræning, dialog og refleksionsøvelser, er det målet at skabe en forståelse for sundhedspersonalets arbejde. Herunder arbejdsgange, overvejelser og udfordringer, som kan opstå i forbindelse med sektorovergange.
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn.

Videosamtaler baseret på digital læring og simulationstræning

Læring i det digitale møde med patienter – digital læring og simulationstræning i videosamtaler i Mit Sygehus for OUH personale. Læs mere om kurset i Plan2Learn.
Hold oprettes efter behov. Send en mail til ouh.simc@rsyd.dk.

Maksimer effekten af simulationstræning

En hel dag med fokus på videreudvikling af din funktion som instruktør og facilitator ved simulationstræning. Det vil være tværfagligt og på tværs af afdelinger i hele Region Syddanmark.
Tilmeld dig kurset i Plan2Learn.

Såfremt I ønsker at etablere et nyt kursus i SimC regi, er det vigtigt, at I tænker hele kurset igennem og inddrager SimC allerede fra begyndelsen af planlægningen. SimC har udarbejdet en skabelon, der kan hjælpe jer med at gennemtænke alle delelementerne i et kursus. Denne bedes udfyldes og medbringes til et møde med SimC. Få den ved at kontakte os på ouh.simc@rsyd.dk.

I SimC uddanner vi løbende simulationsinstruktører. Tilmeld dig kurset i Plan2Learn.

Efter endt instruktøruddannelse får du bl.a. mulighed for at:

  • Afholde kurser for egen afdeling i SimC
  • Afholde kurser i egen afdeling (in-situ simulationstræning)
  • Blive instruktør på en række kurser i SimC (aflønnet)
  • Få adgang til vores fællesdrev, hvor du finder scenarier, øvelser og artikler inden for simulation.
  • Modtage supervision fra erfarne instruktørkolleger ansat i SimC.

Hvordan booker jeg et kursus?

Du logger ind på rsd.plan2learn.dk med din vanlige adgang til PC i Region Syddanmark. Dine oplysninger hentes automatisk fra personaledatabasen. Er du fra en anden region skal du kontakte SimC via mail.

Hvordan opretter jeg et nyt kursus?

Kontakt SimC pr. mail: ouh.simc@rsyd.dk for at få tilsendt en skabelon for beskrivelse af et kursus. Overvej alle elementer i skabelonen, så vi kan hjælpe jer bedst muligt og dokumentere driften i SimC. 

Hvorfor koster nogle kurser penge, mens andre er gratis?

Nogle kurser er finansieret af Region Syddanmark, mens andre er finansieret af OUH. Derudover har vi en række kurser for lokale afdelinger samt kurser for særlige faggrupper eller specifikke tværfaglige sammensætninger. Prisen afhænger således af hvilket kursus, der afholdes.

Hvad er en SimC tekniker?

En tekniker er en medicinstuderende fra SimC. Teknikeren assisterer brugen af det tekniske udstyr for at sikre, at dette bliver anvendt korrekt. Ved brug af tekniker faktureres med 1500 kr. for en hel dag eller 750 kr. for en halv dag (2023).

Hvilke muligheder er der på simulationsstuerne?

Stuerne er egnet til op mod 8 personer og indeholder meget af det, der er behov for til de fleste simulationer (patientsimulator, akutbord, monitoreringsudstyr samt projektor og mindre konferencebord). Adgang og booking af simulationsstuerne kan ske efter forudgående skriftlig aftale med SimC.

Er det muligt at booke køkkenet?

Nej. Det er ikke muligt. Dog må køkkenet bruges med hensynstagen til den øvrige drift samt driftsteamet. Ligeledes er der et køleskab til rådighed for kursister i SimCs auditorie.

Kan vi bestille forplejning hos jer?

Ja. Vi kan sagtens være behjælpelige med at bestille forplejning. Send os en mail på ouh.simc@rsyd.dk
Hvis I blot ønsker et par kander kaffe, kan det købes på dagen for 13 kr. pr kande.

Hvad gør jeg, hvis teknikken driller, når jeg låner et rum uden tekniker?

Brugen af rum uden tekniker kræver som udgangspunkt, at I er selvhjulpne. Hvis der er fejl på udstyret og SimCs tekniker har mulighed, hjælper vi gerne.

Kan jeg få en nøgle til SimC?

Nej. Adgang til SimC kan udelukkende ske efter forudgående skriftlig aftale. Hoveddøren åbnes med dit OUH ID kort.

Vi er blevet forhindret i at afholde kurset. Hvad gør vi?

Aflysninger kan ske vederlagsfrit indtil 28 timer før kursusstart. Det er IKKE nok at aflyse i Outlook. Aflysninger skal ske via mail: ouh.simc@rsyd.dk eller tlf. 24 40 74 84.

Kan vi låne et fantom eller en patientsimulator?

Vi låner gerne udstyr ud til internt brug på OUH efter udfyldelse af en udlånsblanket. Se afsnit om "Udlån af udstyr". Hvad og hvilket skal aftales på mail: ouh.simc@rsyd.dk eller tlf. 24 40 74 84.

Hvor er SimCs enhed for teamtræning placeret på OUH?

Centeret er placeret lige i starten af indgang 50 (nær kiosken). Følg de lilla fodspor i gulvet og gå igennem den blå dør. Døren har automatisk dørlås og ansatte på OUH har adgang med deres ID-kort. Alle andre må bruge ringeklokken. 

SimC udlåner gerne udstyr til teamtræning i jeres afdeling. Nogle dukker kan lånes gratis, mens andre kræver at I også booker en tekniker. Det koster 1500 kr. for en hel dag eller 750 kr. for en halv dag. Booking af udstyr sker via mail til ouh.simc@rsyd.dk. 

Voksen-simulatorer

Avanceret voksen-simulator, mand (4 stk.)

Navn: HAL
Producent: Gaumard
Kan bruges til: De mest avancerede i SimC. De er designet til scenarie-baseret træning af håndtering af adskillige medicinske tilstande, f.eks. AMI, SVT, KOL i exa, lungeemboli, sepsis og ketoacidose (scenarier i brugermanual).
Dukken kan blinke med øjnene, sige lyde og krampe. Pupillerne kan reagere på lys og pupilstørrelsen kan justeres. Således vil der kunne simuleres et krampeanfald eller en overdosis. Thorax kan hæves ved respiration og dukken kan tilsluttes respirator. Der kan desuden udføres følgende procedurer: nasal og oral intubation, tracheostomi, hjerte-lunge-redning, stødning, 3-punkts ekg, blodtryk, saturation, stetoskopi, sondeanlæggelse og kateteranlæggelse. De styres via tilhørende computer. 
Kræver tekniker.

Simpel voksen-simulator, mand med traume

Navn: Ultimate hurt
Producent: Ukendt
Kan bruges til: "Død dukke" uden teknik og til simulationer med tilskadekomne patienter. Synlige sår på højre hånd og fødderne. Dukken kan benyttes til simulation af åben kirurgi, da thorax-huden kan fjernes, hvor ribben vil være synlige.
Kræver IKKE tekniker.

Simpel voksen-simulator, mand

Navn: SimMan 3G
Producent: Laerdal
Kan bruges til: "Død dukke" uden teknik. Dukken kan benyttes til træning af luftvejshåndtering inkl. intubering og har bevægelse af thorax ved respiration. Der kan trænes hjerte-lunge-redning uden stødning på dukken. (Dukken er noget medtaget).
Kræver IKKE tekniker.

Avanceret voksen-simulator, kvinde

Navn: Resusci Anne
Producent: Laerdal
Kan bruges til: Scenarie-baseret træning af håndtering af adskillige medicinske tilstande, derunder avanceret genoplivning og hjertemassage inklusive stødning og 3-punkts EKG. Thorax kan hæves ved respiration og den instruktørkontrollerede arm kan simulere realistisk blodtryksmåling. Hovedet med anatomiske kendetegn, luftrør, spiserør og simulerede lunger og mave muliggør træning af mange procedurer såsom sondeanlæggelse, nasotrakeal sugning og intubation. De forskellige lydindstillinger kan simulere både normale og unormale hjerte-, respirations- og tarmlyde.
Simulatoren styres via SimPad og der kan anvendes scenarier direkte fra SimStore.
Kræver tekniker.

Simpel, voksen-simulator, kvinde

Navn: Resusci Anne Full Body
Producent: Laerdal
Kan bruges til: Træning af hjerte-lunge-redning og forflytning.
Kræver IKKE tekniker.

Torso til hjerte-lunge-redning

Navn: Resusci Anne Torso
Producent: Laerdal
Kan bruges til: Træning af hjerte-lunge-redning.
Kræver IKKE tekniker.

Børne-simulatorer

Avanceret børne-simulator, ca. 6-årig

Navn: Pediatric HAL
Producent: Gaumard
Kan bruges til: Livagtig børne-dukke som en ca. 6-årig dreng med mange avancerede funktioner til træning af akutte scenarier såsom skift af ansigtsudtryk, åbning og lukning af øjnene med justerbar pupilstørrelse, pupilbevægelse og lysreaktion, lyde i form af gaben, klagen og gråd. Der kan mærkes puls og høres både normale og unormale hjerte-lunge og tarmlyde, brystkassen kan hæves ved vejrtrækning og der kan tilsluttes respirator. Der kan desuden udføres følgende procedurer: nasal og oral intubation, tracheostomi, hjerte-lungeredning, stødning, 3-punkts ekg, blodtryk, saturation, stetoskopi og kateteranlæggelse.
Kræver tekniker.

Simpel børne-simulator, ca. 5-årig

Navn: Resusci Junior
Producent: Laerdal
Højde: 109 cm
Kan bruges til: "Død dukke" uden teknik til træning af hjerte-lunge redning samt luftvejshåndtering (eksklusiv intubation).
Kræver IKKE tekniker.

Simpel børne-simulator, ca. 6-årig

Navn: SimJunior
Producent: Laerdal
Højde: 120 cm
Kan bruges til: ”Død dukke” uden teknik til simple træningsseancer, dog med mulighed for hjerte-lungeredning og intubation.
Kræver IKKE tekniker.

Avanceret baby-simulator

Navn: Super Tory
Producent: Gaumard
Kan bruges til: Den mest avancerede fuldbåren baby-simulator i SimC og har talrige livagtige funktioner såsom skift af ansigtsudtryk, åbning og lukning af øjnene, lyde i form af gispen, grynten og gråd, farveskift (cyanose), bevægelse af lemmer samt kramper (både fokale og generaliserede). Der kan høres både normale og unormale hjerte-og lungelyde, brystkassen kan hæves ved respiration og der kan tilsluttes respirator. Der kan desuden udføres følgende procedurer: nasal og oral intubation, hjerte-lungeredning, 3-punkts ekg, blodtryk, stetoskopi og kateteranlæggelse.
NB: der må max stødes med 30 joule på Supertory.
Kræver tekniker.

Neonatal HLR (2 stk.)

Navn: Baby (stribet tøj)
Producent: Ukendt
Længde: 58 cm.
Kan bruges til: Træning af hjerte-lunge-redning (eksklusiv intubation), rekvisit.
Kræver IKKE tekniker.

Neonatal (2 stk.)

Navn: Baby
Producent: Ukendt
Længde: 50 cm.
Kan bruges til: Simpel træning af hjerte-lunge-redning (eksklusiv intubation), rekvisit.
Kræver IKKE tekniker. 

Præmatur 25 uger

Navn: Lifeform micro-preemie
Producent: Nasco
Kan bruges til: Livagtig præmatur baby-dukke til træning af mindre avancerede scenarier, rekvisit, simpel træning af hjerte-lunge-redning og ventilation via endotracheal tube, træning af håndtering af nyfødt præmatur med nasogastrisk sonde, perifert venekateter (i temporalregionen) samt navle-kateter.
Kræver IKKE tekniker. 

Fødselsdukke

Navn: Fødselsdukke 3
Producent: Ukendt
Kan bruges til: Ældre stofdukke forestillende nyfødt med placenta, rekvisit.
Kræver IKKE tekniker.

Kontaktoplysninger

Simulationscentret, SimC

Kløvervænget 23, Indgang 50, 5000 Odense C


2440 7484

Mere information:
Mandag til torsdag: kl. 8-19:30
Fredag: kl. 8-15
Lørdag: kl. 9-14

Teamsamarbejde om "patient"

APPFWU02V