Skip til primært indhold

Patientinvolvering i forskning

Oversigt over patienter og pårørende i OUH's forskningsråd og -udvalg

Patienten først er OUHs motto, og det forsøger vi at få med ind i alle vore aktiviteter. Herunder også forskning. Vi mener, at vi gennem inddragelse af patienter og pårørende kan sikre, at vores forskning bliver så relevant for patientens behandling i dag og i morgen. 

På OUH forsøger man på forskellig vis at inddrage patienter og pårørende i forskningsprocesserne. Du se nogle af eksemplerne her.

Derudover har OUH også i en del år involveret patienter og pårørende i det centrale forskningsråd og bedømmelsesudvalg. Nedenfor er de patienter og pårørende, som deltager i disse råd og udvalg. 

Patienter og pårørende i OUH's forskningsråd og -udvalg

Anders Friis Olsen

Anders Friis Olsen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Anne Kragh-Sørensen

Anne Kragh-Sørensen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Annette Langhoff

Annette Langhoff

Patient- og Pårørenderepræsentant


Gert Nielsen

Gert Nielsen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Henrik Nürnberg

Henrik Nürnberg

Patient- og Pårørenderepræsentant


Kirsten Børgesen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Lone Ommen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Pernille Nygaard

Patient- og Pårørenderepræsentant


Er du interesseret i at høre mere om arbejdet som patient- og pårørenderepræsentant, kan du kontakte OUH Forskningsteamet.

 

Patient og pårørendepartnerskabet på OUH & Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)

Mange af vore forskere på OUH inddrager patienter og pårørende i deres lokale afdelingsudvalg eller forskningsprojekter. Mange af disse finder deres nye patienter og pårørenderepræsentanter gennem Patient og Pårørendepartnerskabet på OUH eller Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P), som har til formål at skabe kontakt mellem vore afdelinger/ansatte og patienter og pårørende. 

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) forsker desuden selv i, hvordan man skaber de bedste rammer for patientinddragelse i forskningsprocessen og forskningen tager udgangspunkt i de erfaringer, som vi gør os på tværs af OUHs og Klinisk Instituts forskningsenheder.

 

 

APPFWU01V