Skip til primært indhold

Forskning i Steno Diabetes Center Odense

Steno Diabetes Center Odenses forskningsstrategi sætter retningen for en ambition om at løfte den kliniske og translationelle diabetesforskning til højeste internationale niveau til gavn for personer med eller i risiko for diabetes

Vores forskningsenhed arbejder både inden for patientnær klinisk forskning og kliniknær basalforskning. Sidstnævnte for at sikre en bedre forståelse for sygdomsmekanismerne bag diabetes, som kan danne grundlag for nye forskningsprojekter og, via klinisk forskning, hurtigere kan omsættes til nye forebyggelses- og behandlingsmetoder.

Klinisk forskning omfatter den patientnære forskning i diabetesrelaterede emner både for børn og voksne og for alle diabetestyper. 

Strategiske forskningsområder

Forskningen foregår på tværs af sektorer, faggrupper og institutioner og er opdelt i nedenstående seks overordnede strategiske forskningsområder.

Forskning under Klinisk Institut på Syddansk Universitet

Vores forskningsenhed arbejder tæt sammen med Endokrinologisk forskningsenhed og hører under Klinisk Institut på Syddansk Universitet (SDU).

For mere information om forskningsenheden og de strategiske forskningsområder, gå ind på vores forskningsenheds hjemmeside under Klinisk Institut, SDU (på engelsk).

Herunder finder du også vores forskningsstrategi.

 

SDCOs forskningsstrategi

 

Læs mere om forskningsenheden | SDU
APPFWU01V