Skip til primært indhold

Forskning i Steno Diabetes Center Odense

Steno Diabetes Center Odenses forskningsenhed udfører både klinisk og basal forskning i alt lige fra forebyggelse af diabetes, prædiabetes og tidlig diabetes til sendiabetiske komplikationer

Vi forsker især inden for patientnær klinisk forskning, men også kliniknær basalforskning, som kan sikre en bedre forståelse af sygdomsmekanismer og dermed danne grundlag for nye forskningsprojekter, der via klinisk forskning hurtigere kan omsættes til nye forebyggelses- og behandlingsmetoder. 

Klinisk forskning omfatter den patientnære forskning i diabetesrelaterede emner både for børn og voksne og for alle diabetestyper. 

Strategiske forskningsområder

Forskningen foregår på tværs af sektorer, faggrupper og institutioner og er opdelt i følgende overordnede strategiske forskningsområder: 

  • Patofysiologisk forskning, især inden for type 2-diabetes
  • Forskning i kardiovaskulære komplikationer
  • Forskning i klinisk intervention
  • Forskning i diabetesomsorg og brugerinvolvering
  • Forskning i graviditet og diabetes  
  • DD2 - Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-Diabetes

Forskning under Klinisk Institut på Syddansk Universitet

Vores forskningsenhed arbejder tæt sammen med Endokrinologisk forskningsenhed og hører under Klinisk Institut på Syddansk Universitet (SDU).

For mere information om forskningsenheden og de strategiske forskningsområder, gå ind på vores forskningsenheds hjemmeside under Klinisk Institut, SDU (på engelsk).

Læs mere om forskningsenheden

Forskningsledelse

Kurt Højlund

Forskningschef

SDCO - Ledelse


(+45) 25 32 06 48 Forskningsenheden på SDU
APPFWU02V