Skip til primært indhold

Kardiovaskulære komplikationer

Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag for personer med diabetes. Forskning i teknikker, der bedst og hurtigt identificerer symptomer på hjertekarsygdom, er derfor enormt vigtigt.

Personer med diabetes udvikler ofte hjertekarsygdom. Dette gælder både type 1- og type-2 diabetes. Hos personer med type 1-diabetes udvikles hjertekarsygdom først sent i sygdomsforløbet som en såkaldt senkomplikation, mens personer med type 2-diabetes ofte allerede har hjertekarsygdom på diagnosetidspunktet.

Målet er at sikre, at alle personer med ny-opdaget diabetes i Region Syddanmark bliver tilbudt komplikationsscreening således, at der kan blive iværksat aktiviteter til enten at forebygge eller forsinke udvikling af hjertekarsygdomme, herunder:

  • Blodprop i hjertet
  • Blodprop eller blødning i hjernen
  • Alvorlig infektion i benene, med eventuel amputation som konsekvens

Hjertekarsygdom er faktisk den hyppigste dødsårsag for personer med diabetes. Det er derfor vigtigt at blive i stand til at identificere symptomer på hjertekarsygdom med det samme.

Der er aktuelt ikke bevis for hvilken metode, der bør bruges ved screening for hjertekarsygdom i relation til diabetes. Vi vil derfor fokusere forskningen på at undersøge hvilke teknikker, der bedst forudsiger udvikling af hjertekarsygdom, det være sig:

  • Billeddiagnostik i form af ekkokardiografi, CT scanning eller MRI scanning af hjertet
  • Nye biomarkører for udvikling af forkalkning i hjerte og blodkar.

Stive blodkar forekommer almindeligt hos personer med diabetes og kan være forårsagat af forhøjet blodsukker, blodtryk og kolesterol niveau. Forskning vil derfor også koncentrere sig om:

  • at finde måder at holde disse tre variable inden for de normale grænser
  • at forstå funktionsforstyrrelserne bag sygdommen med det mål at kunne give den mest effektive medicin til den enkelte patient - og undgå brug af mange medikamenter samtidig.

Samarbejde

Forskning i hjertekarmæssige komplikationer til diabetes bliver primært udført i samarbejde med et af OUH's eliteforskningscentre, CIMa - Center for Individuel Medicin i Arterielle sygdomme, men vi samarbejder også med regionssygehusene via Steno Partner samarbejdet og med almen praksis.

APPFWU01V