Skip til primært indhold

Diabetesomsorg og brugerinvolvering

Et forskningsmæssigt øget fokus på at forbedre patienters egenomsorg skal understøtte kampen mod diabetes i Region Syddanmark

Kommunikationsmåder mellem behandlere og patienter er under konstant forandring. Samtidig er der et stigende behov for at behandleren er i tæt kontakt med patienten for at understøtte en egenomsorg, som er god og sund for patienten.

Det er ikke altid nødvendigt for alle patienter at møde personligt op til konsultation. Som alternativ vil nye teknologier (uden fremmøde) kunne understøtte en tæt dialog mellem behandler og patient og samtidig åbne mulighed for en individuel behandlingsstrategi.

Forskning i forbedret egenomsorg blandt både børn og voksne med diabetes vil blandt andet basere sig på sundhedsteknologi, herunder:

  • Specifikke kliniske værktøjer til patient-orienteret behandling
  • App’s og enheder, der kan overvåge personlige og biologiske variable fra hjemmet
  • Videreudvikling af insulinpumpeteknologi, sensorer samt beslutnings- og adfærdsstøttende systemer

Det er håbet at disse nye teknologier kan være med til at udligne ulighed i sundhed og aflaste samfundet for tidsslugende og dyre konsultationer. Ny forskning vil evaluere disse hypoteser.

De psykologiske aspekter af diabetes er en anden vigtig komponent i patienters egenomsorg. Mange finder det vanskeligt at håndtere deres sygdom og overholde behandlingsmål og aftaler - og det gør det svært for den behandleren at sikre passende diabetespleje- og behandling.

Forskning i epidemiologiske data fra eksisterende dataregistre vil undersøge de risikofaktorer, som er involveret i håndtering af livet med type 1-, type 2- og graviditetsdiabetes, herunder:

·        Fysisk inaktivitet

·        Spisemønstre

·        Forskellige former for (kronisk) følelsesmæssig stress og depression

·        Angst for hypoglykæmi (lavt blodsukker)

·        Søvnkvalitet

·        Manglende social støtte fra omgivelserne

I tillæg til ovenstående vil forskning også kigge nærmere ind i:

  • Hypoglykæmi hos børn og voksne, både årsager og konsekvenser
  • Forebyggelse og behandling af diabetes, særligt med fokus på præ-diabetes, børn og unge samt sårbare grupper

Hvor ny medicin eller nyt udstyr undersøges, bør den patient-rapporterede effekt også undersøges.

Samarbejde

Det er afgørende at implementere ny viden på alle behandlingsenheder i regionen – dette i tæt samarbejde med almen praksis og kommune.

Forskning i selve implementeringen af ny viden vil beskæftige sig med patientuddannelse, kommunikation og udvikling af sundhedsprofessionelles kompetencer.

Endvidere vil strukturelle og organisatoriske faktorers indvirkning på sundhedsvæsenets udgifter vil blive evalueret.

Kontakt programleder

Mette Juel Rothmann

Klinisk sygeplejeforsker, programleder for diabetesomsorg

Brugerinvolvering og diabetesteknologi


(+45+) 24 25 70 94 sdco.dk
APPFWU02V