Skip til primært indhold

Klinisk intervention

Etableringen af de 5 Steno Diabetescentre i Danmark er en unik mulighed for at forene forskning i sygdomme og helbredsforhold relateret til diabetes - dette blandt andet ved hjælp af store dataregistre og klinisk intervention

Gode fagprofessionelle netværk regionerne imellem gør det nemmere at tiltrække, gennemføre og administrere kliniske forsøg og interventionsstudier på diabetesområdet.

Der bør drages fordel af de danske ”life science” virksomheder, for eksempel bioteknologiske og medicinske virksomheder, som allerede har et veletableret videnskabeligt samarbejde med eksperter på diabetesområdet i både Region Syddanmark og øvrige regioner.

Til personer der allerede har udviklet diabetes vil forskningen fokusere på de bedste behandlingsmåder:

  • Hjælp til ændring af livsstil, herunder forebyggelse og behandling af overvægt
  • Ny medicinsk behandling
  • Stamcellebehandling

Der vil være øget fokus på studier af den enkelte person, således at hjælpen kan gøres individuel.

Vi vil desuden drage nytte af Danmarks verdensførende position i forbindelse med kliniske registre og helbredsdokumentation. Danmark er specielt stærk i befolknings- og sygdomsregistre og tilhørende statistisk analyse.

Region Syddanmark har en solid ekspertise i registerbaseret forskning:

  • Det danske tvilling register
  • Odense farmako-epidemiologiske database (OPED)
  • Odense patient data eksplorerende netværk (OPEN)
  • DD2 kohorten – Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-diabetes

Alle ovennævnte dataregistre er hjemmehørende på Syddansk Universitet og i Region Syddanmark.

Mange års erfaring viser, at hvis denne ekspertise forenes med klinisk forskning, vil der være store muligheder for at kunne levere resultater til gavn for alle.

Samarbejde

Forskningen på dette område vil bidrage med opbygning af en bio-bank indeholdende væv og stamcelleprøver til brug i større kliniske studier.  Samtidig vil vi videreformidle ny viden fra registerforskning til brug for videre forskning og sundhedsfremme på tværs af regionerne - det være sig klinisk epidemiologi og farmako-epidemiologi, det vil sige forekomst og fordeling af sygdom, helbredsforhold og medicinforbrug.

Kontakt programleder

Claus Bogh Juhl

Klinisk professor, programleder for klinisk intervention

Forebyggelse og behandling af fedme, prædiabetes


(+45+) 79 18 31 20 sdco.dk
APPFWU02V