Skip til primært indhold

Patofysiologi

Klinisk forskning i funktionsforstyrrelserne bag diabetes, særligt type 2-diabetes

Forskningen omfatter primært studier af glukose- og fedtomsætning og af de molekylære mekanismer bag insulinresistens, også kaldet ”det metaboliske syndrom”. Studierne foregår både i laboratoriet, hos personer med allerede diagnosticeret type 2-diabetes og hos personer i risiko for at udvikle type 2-diabetes.

På nuværende tidspunkt er målrettet medicinsk behandling af insulinresistens ikke mulig. Derfor er bedre forståelse af mekanismerne bag insulinresistens og identifikation af nye angrebsområder for behandling af denne afgørende for udvikling af nye principper for forebyggelse og behandling af type 2-diabetes og hjertekarsygdom.

Forskningen herunder omfatter bl.a. følgende:

  • Undersøgelse af molekylære mekanismer i muskler, fedt og lever - med særlig reference til insulinresistens.
  • Undersøgelse af prædiabetiske forhold og funktionsforstyrrelserne bag type 1-diabetes og det metaboliske syndrom med henblik på forebyggelse af diabetes.
  • Udvidet translationel forskning: fokus på hurtig overførsel af ny basisviden til kliniske studier, hvor den nye viden kan afprøves.

Herudover fokuserer vores forskning på hypoglykæmi (lavt blodsukker), hjerte-kar og kredsløb, stamcelle-teknologi samt studier af hvordan knogler og metabolisme påvirker hinanden. Endvidere forskes der i brugen af nye biomarkører (enzymer og proteinstoffer i blod og væv) for tidlig sygdomsopsporing.

Kontakt programleder

Kurt Højlund

Forskningschef, overlæge

Glukose-metaboliske forstyrrelser, patofysiologi af type 2-diabetes


(+45) 25 32 06 48 sdco.dk
APPFWU01V