Skip til primært indhold

Diabetes og graviditet

Forskning i livsstilsinterventioner, forbedret sundhedsteknologi og kommunikation mellem egen læge, det lokale diabetesteam og den specialiserede afdeling - med den gravide kvinde i centrum

Diabetes og overvægt under graviditet medfører en markant øget risiko for både graviditets- og fødselskomplikationer. Herudover kan der for både mor og barn være langtidskonsekvenser i form af diabetes og forskellige risikofaktorer for hjertekarsygdom.

For kvinder med graviditetsdiabetes og overvægt er graviditeten ofte deres første møde med et tværfagligt team af sundhedsprofessionelle – et team, som tilbyder særlige muligheder for forebyggelse og behandling med forventet positiv effekt på både mor og barns helbred, kort- såvel som langsigtet.

Hos kvinder med kendt diabetes fører graviditet ofte til forbedret egenomsorg, men mange kvinder vender desværre tilbage til gamle vaner efter fødslen. Almen praksis skal i højere grad klædes på, så man her kan støtte disse kvinder til egenomsorg både før graviditet og efter fødsel. Dette kan ske gennem forskning i forbedret sundhedsteknologi, som for eksempel personlige apps - og gennem forskning i forbedret kommunikation mellem egen læge, det lokale diabetesteam og den specialiserede afdeling – med den gravide kvinde i centrum.

Der forskes allerede i måder at optimere blodsukkerniveau, kost, vægtudvikling og fysisk formåen under graviditet. Kvinder blandt etniske minoriteter, kvinder med psykiatriske lidelser, socialt udsatte kvinder og kvinder med overvægt er alle overrepræsenterede blandt kvinder med type-2-diabetes og graviditetsdiabetes. Forskningsprojekter fokuserer derfor på at udvikle en mere individualiseret tilgang, for eksempel ’den motiverende samtale’, med det formål og ved hjælp af livsstilsændringer, at begrænse vægtøgning under graviditeten.

Samarbejde

Forskningen på dette område er baseret på etablerede samarbejder mellem de tværfaglige graviditetsteams på regionens fire obstetriske centre.

Kontakt programleder

Dorte Møller Jensen

Overlæge, programleder for diabetes og graviditet

Graviditetsdiabetes (gestationel diabetes)


(+45) 22 26 79 33 sdco.dk
APPFWU02V