Skip til primært indhold

Spørgeskema til kroniske smerter

Vi arbejder systematisk med at undersøge validitet, reliabilitet og patienternes forståelse af de spørgeskemaer vi anvender som en del af monitoreringen af behandlingen. Her anvender vi bl.a. diagnostiske interviews og kognitive interviews som metode.

APPFWU02V