Skip til primært indhold

Komplekse kroniske smerter

På Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital er vi blandt de førende inden for forskning i komplekse kroniske smerter og specialiseret tværfaglig smertebehandling i DK.

Den position er bl.a. opnået gennem etablering af en national klinisk smertedatabase, et state-of-the-art smertelaboratorium, en omfattende biobank, kliniknær forskning, etablering og vedligeholdelse af tæt og bredt samarbejde med førende forskere nationalt og internationalt, og en opadgående forskningsproduktion.

Komplekse kroniske smerter er defineret som smerter i mere end 3 måneder, der medfører væsentlig funktionsnedsættelse og som i betydelig grad er kompliceret af psykologiske, sociale og eksistentielle problemstillinger. Der er på nuværende tidspunkt ikke data på antallet af patienter der lever med komplekse kroniske smerter i Danmark, men man antager, at de udgør cirka 5 procent af befolkningen. Vores forskning har til formål at øge viden og forståelsen omkring komplekse kroniske smerter samt at udvikle og afprøve bedre behandlinger der kommer patienter til gavn.

APPFWU01V