Skip til primært indhold

Smerteforskningsklinikken i Smertecenter Syd

Forskningsklinik for patienter med komplekse kroniske smerter | Smertecenter Syd, Afd. V, Odense Universitetshospital

Forskningsklinikken for komplekse kroniske smerter er en klinik under Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, på Odense Universitetshospital. Forskningsklinikken samarbejder med behandlings- og forskningsenheder både nationalt og internationalt.

Vi forsker i bedre behandling af komplekse kroniske smerter med udgangspunkt i en individualiseret bio-psyko-social smertefænotyping. Klinikkens forskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til komplekse kroniske smerter.

Smertecenter Syd behandler ca. 1100 patienter om året. Desværre oplever en andel af patienterne ikke en væsentligt effekt af de nuværende tilbud.

Med henblik på at forbedre behandlingen, deltager mange af vores patienter i igangværende forskningsprojekter i afdelingen. Ved at bringe forskningen endnu tættere ind i arbejdet med smertebehandling er målet, i samarbejde med patienterne, at vi i fremtiden kan træffe endnu bedre beslutninger om det bedste behandlingsforløb til den enkelte patient.

På Smertecenter Syd er vi blandt de førende inden for klinik og forskning i specialiseret tværfaglig smertebehandling i DK. Den position er bl.a. opnået gennem erfarne og dygtige klinikere, etablering af en national klinisk smertedatabase, et state-of-the-art smertelaboratorium, en omfattende biobank, kliniknær forskning, etablering og vedligeholdelse af tæt og bredt samarbejde med førende forskere nationalt og internationalt, og en opadgående forskningsproduktion.

De aktuelle forskningsområder er bl.a.:

Farmakologisk og non-farmakologisk smertebehandling
Prædiktorer for positivt outcome efter smertebehandling og rehabilitering
Biomarkører for kroniske smerter
Udvikling og implementering af digitale undersøgelses- og behandlingsløsninger
Eksperimentel smerteforskning
Traumer og kroniske smerter
Livsstilsfaktorer (ex. søvn og fysisk aktivitet) og kroniske smerter

APPFWU01V