Skip til primært indhold

Smerteinfo

Smerteinfo.dk er en frit tilgængelig dansk hjemmeside med forskningsbaseret, opdateret viden om kroniske smerter. Indholdet er skrevet på lægmandssprog og udviklet i samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og personer med komplekse kroniske smerter.

Et nyt studie med mere end 200 deltagere, der har undersøgt erfaringer, oplevelse af anvendelighed og udfordringer ved Smerteinfo blandt patienter med komplekse kroniske smerter viser at 87 % af deltagerne fandt sproget i artiklerne let at forstå, og 73 % kunne genkende sig selv og deres udfordringer i artiklerne. En del af de adspurgte deltagere rapporterede om forbedret forståelse af deres smertetilstand (56 %), forbedret mestring (33 %), og at de havde foretaget ændringer i deres hverdag efter at have læst på hjemmesiden (33 %).

APPFWU02V