Skip til primært indhold

GERI-kufferten

Et beslutningsværktøj til gavn for de svageste ældre

Analyseudstyr og telemedicinsk teknologi skal gøre det nemmere for praksislægen og hjemmeplejen at lave en tidlig behandlingsintervention i patientens eget hjem. Læs om projekterne i Svendborg Kommune.

Der er stor fokus på nye måder til at reducere antallet af akutte medicinske indlæggelser. Ét tiltag er tidlig opsporing og rettidig intervention overfor ældre svækkede borgere, der ofte lider af multimorbiditet og funktionstab. Netop hos disse borgere kan det være en udfordring med anamnese og objektive informationer, hvilket kan forsinke korrekt diagnostik og behandling, og derved øge risikoen for behandling i sygehus-regi.

I det GERI-kuffert-projekt vi i øjeblikket kører i Svendborg Kommune,  kombinerer vi akut sygeplejerskernes høje faglige kompetencer med understøttende klinisk objektive målinger, der kan øge kvaliteten af beslutningsgrundlaget for videre diagnostik og behandling. Data fra målingerne overføres direkte til en fælles IT-platform, som kan tilgås af både hjemmepleje, praktiserende læge og på sigt også sygehuset.
Se konceptet ovenfor i stort format

Et minilaboratorium i tasken

Ved hjemmebesøget medbringer akut sygeplejersken en ny-udviklet GERI-kuffert, der indeholder BT måler, O2-saturation, vægt, blærescanner, og udstyr til blodprøve-analyser på stedet. Blodprøverne omfatter kreatinin, karbamid, natrium kalium, hæmoglobin, og CRP. Der kan desuden tages urin fra til D+R.

Når de kliniske målinger er udført og uploadede, sender akut sygeplejersken en Edifact til egen læge. I Edifact’en beskrives borgerens symptomer og der henvises til et link, som ved klik fører til den fælles IT-platform, hvor de objektive målinger kan findes.

Egen læge kan kommunikere tilbage til hjemmeplejen via den samme platform, og samtidig vinge af så  en kopi af kommunikationen sendes til egen journal til dokumentation.

Vi forventer at GERI-kufferten og dens digitale teknologi vil forenkle kommunikationen mellem hjemmeplejen og egen læge, og dermed være mere effektiv og tidsbesparende - både hvad angår egen læges og hjemmeplejens indsats, og i forhold til tidlig behandlingsintervention overfor den ældre borger.

4 fynske kommuner deltager fra 2017

Aktuelt afprøves GERI-kufferten i et demonstrationsprojekt i Svendborg Kommune finansieret af OUH og Digitaliseringsstyrelsen.

Med støtte fra satspuljemidler og Region Syd vil GERI-kuffert projektet i 2017-2019 blive videreudviklet og afprøvet i større skala i 4 fynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Svendborg. I denne del af projektet er der afsat midler til oplæring og IT-hjælp i lægepraksis.

I alt 7 regionale projekter har fået tildelt satspuljemidler på samlet 78,5 mio kr. til styrket sammenhæng for de svageste ældre.

APPFWU01V