Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling O's oplysninger til almen praksis

Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

Du kan benytte korrespondancemodulet, og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
Du kan fra kl. 08.00 til 15.30 ringe til OUH´s kaldebord og her blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
Lægegang, indgang 7 stuen.
Ambulatorium og dagklinik, indgang 9 stuen.
Operationsafsnit, indgang 8, 1 sal.
O Sengeafsnit, indgang 20, 12 sal

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg
Lægegang, indgang 85, 4 sal.
Ambulatorium, indgang 85, 4 sal
Sengeafsnit O1, indgang 90, 4 sal

Gennemvalg 65 41 + lokalnummer
Odense 66 11 33 33 (omstillingen)
Svendborg 63 20 20 00 (omstillingen)

Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense: 4202-180
Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg: 4202-180

Ortopædkirurgisk Afdeling O: 5790000184354      www.ouh.dk/afdo

 

Kontakt til afdeling O´s speciallæger:

Afdelingspostkassen: ode.o@rsyd.dk 

Kontakt til de enkelte sektorer, se nedenstående.
 

Cheflæge

Lonnie Froberg

Lonnie Froberg

Cheflæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O


65 41 22 05 eller 20 28 03 21

Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) og kvalitetsarbejde, 65 41 22 83

Professor Jens Lauritsen

Jens Lauritsen

Professor og overlæge, lic.med., Ulykke Analyse Gruppen

Ulykke Analyse Gruppen, Ulykkesanalyse, ulykke, traumer, traumecenter, skader, vold (skader), Idrætsulykker, Fyrværkeriulykker, Børn ulykker, Arbejdsulykker, trafikulykker


65 41 22 93, 29 21 18 06
Overlæge MPM, Niels Dieter Röck

Niels Dieter Röck

Overlæge MPM

Ulykke Analyse Gruppen, Ulykkesanalyse, ulykke, traumer, traumecenter, skader, vold (skader), Idrætsulykker, Fyrværkeriulykker, Børn ulykker, Arbejdsulykker, trafikulykker


65 41 22 61

UAG sekretariat

Sekretariatet

Ulykke Analyse Gruppen, Ulykkesanalyse, ulykke, traumer, traumecenter, skader, vold (skader), Idrætsulykker, Fyrværkeriulykker, Børn ulykker, Arbejdsulykker, trafikulykker


65 41 22 83

Håndsektor (inklusive håndledsnære brud):

Jens Werlinrud

Jens Werlinrud

Overlæge, specialeansvarlig og sektorleder

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Skulder og Hånd


Hans Tromborg

Hans Tromborg

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - håndoperationer, hånd, skader på hånden,


Anders Lorentsen

Anders Lorentsen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - replantationer, hånd, håndoperationer, tå til hånd operationer


Thomas Kragh Petersen

Thomas Kragh Petersen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - operation af hånd, hånd,


Sektor for infektions-, tumor-, amputations- og rekonstruktionskirurgi (ITAR):

Morten Schultz Larsen

Morten Schultz Larsen

Sektorleder, specialeansvarlig og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Traume-, bækkenoperationer


Tine Nymark

Tine Nymark

Specialeansvarlig overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - amputationer, sår, revisioner, tumor, infektion


Ejnar Kuur

Ejnar Kuur

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Infektioner, tumor, sår, amputationer, revisioner


Idrætsknæ inkl. frakturer/skopier:

Johnny Frøkjær

Johnny Frøkjær

Overlæge, specialeansvarlig og sektorleder

Ortopædkirurgisk afdeling O - ankelalloplastik, tåoperationer, ankeloperationer


Lars Binderup Larsen

Lars Binderup Larsen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Skopisk knæ operationer


Niels Maagaard

Niels Maagaard

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Skopisk knæ operation, Idrætsskader i knæ


Sektor for børneortopædi (inklusive børnetraumatologi):

Uggi Balle

Uggi Balle

Overlæge og sektoransvarlig

Ortopædkirurgisk Afdeling O - operationer af børn, Klumpfod, hoftedysplasi, ganganalyse, børn


Niels Wisbech Pedersen

Niels Wisbech Pedersen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - operationer af børn, hoftedysplasi, børn, CPOP,


Christian Færgemann

Christian Færgemann

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - operationer af børn, hoftedysplasi, børneulykker, børn,


Hofte- og knæsektor (alloplastikker og hoftefrakturbehandling):

Martin Lindberg-Larsen

Martin Lindberg-Larsen

Forskningsleder og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Forskningsenheden SDU, Hoftealloplastikker, kunstig hofte


Ole Ovesen

Ole Ovesen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Hoftealloplastikker, kunstig hofte, hoftebrud


Hans Christian Kærlev

Hans Christian Kærlev

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - hofter


Ahsan Al Maleh

Ahsan Al Maleh

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Knæalloplastikker, kunstigt knæ, knæ


Martin Haubro

Martin Haubro

Sektorleder og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Hoftealloplastikker, kunstig hofte, hofte


Thomas Lind-Hansen

Thomas Lind-Hansen

Overlæge, Uddannelsesansvarlig

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Alloplastikoperationer i hofte og knæ


Fod/ankel:

Johnny Frøkjær

Johnny Frøkjær

Overlæge, specialeansvarlig og sektorleder

Ortopædkirurgisk afdeling O - ankelalloplastik, tåoperationer, ankeloperationer


Niels Herold

Niels Herold

Overlæge

Ortopædkirurgisk afdeling O


Bjarne Christensen

Bjarne Christensen

Overlæge, Uddannelsesansvarlig

Ortopædkirurgisk afdeling O Svendborg


Skulder/albuesektor, inklusive frakturer:

Peter Kraglund Jacobsen

Peter Kraglund Jacobsen

Specialeansvarlig overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Skulder og Hånd


Søren Skydt Kristensen

Søren Skydt Kristensen

Specialeansvarlig og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Skopiske skulderoperationer, skulderalloplastikker, albueoperationer, skader i skulderen


Peter Gaster

Peter Gaster

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Skopiske skulderoperationer, skulderalloplastikker, Skader i skulderen


Traumesektor og skadestuen, multitraumer, rørknoglebrud, bækkenfrakturer:

Morten Schultz Larsen

Morten Schultz Larsen

Sektorleder, specialeansvarlig og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Traume-, bækkenoperationer


Michael Brix

Michael Brix

Uddannelsesansvarlig overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Traumeoperationer, skader, uddannelsesansvar


Lasse Birkelund

Lasse Birkelund

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Traumeoperationer, traumeansvarlig i FAM, skader


Bjarke Viberg

Bjarke Viberg

Professor og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Traumeoperationer, skader, forskning


Joakim Jensen

Joakim Jensen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Traumeoperationer, skader, ansvarlig for skadestuen i FAM


Rygsektor. Rygdeformitet. Følger efter traumer. Vertebroplastik:

Rikke Rousing

Rikke Rousing

Sektorleder og overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Rygoperationer, Scoliose, Brud på ryg, rygtraumer


Stig Jespersen

Stig Jespersen

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Rygoperationer, Scoliose, rygskader


Girts Murans

Girts Murans

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Rygoperationer, Scoliose, rygskader


Marius Gaurilcikas

Marius Gaurilcikas

Overlæge

Ortopædkirurgisk Afdeling O - Rygoperationer, Scoliose, rygskader


OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Udover at tilbyde al ortopædkirurgisk basisbehandling varetager afdelingen alle landsdelsfunktioner, bortset fra endelig behandling af knoglesarkomer og tværsnitssyndrom. 

Diagnosticering og kontrol af børn med skoliose
I Region Syddanmark varetages den ikke akutte børneortopædiske sygehusbehandling af afdelingerne i Odense og Kolding. Der skal ikke tages røntgenbilleder forud. Skoliose optagelser foretages efter sygehushenvisning.

Alle afdelingens overlæger og speciallæger varetager ambulante undersøgelser i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Patienter henvist til afdelingen modtages normalt altid til ambulant undersøgelse forud for eventuel indlæggelse.
Henvisningerne visiteres til relevant sektor på grundlag af henvisningsdiagnosen og problemformuleringen.
Ved særlige behov, er der mulighed for af aftale subakut ambulant undersøgelse på grundlag af telefonisk henvendelse fra patientens læge. 
En klar formulering af patientens problem på henvisningen letter afdelingens visitation.

APPFWU02V