Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling O's oplysninger til almen praksis

Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

Du kan benytte korrespondancemodulet, og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
Du kan fra kl. 08.00 til 15.30 ringe til OUH´s kaldebord og her blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C
Lægegang, indgang 7 stuen.
Ambulatorium og dagklinik, indgang 9 stuen.
Operationsafsnit, indgang 8, 1 sal.
Sengeafsnit O2, indgang 20, 12 sal
Sengeafsnit O3, indgang 20, 12 sal

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg
Lægegang, indgang 85, 4 sal.
Ambulatorium, indgang 85, 4 sal
Sengeafsnit O1, indgang 90, 4 sal

Gennemvalg 65 41 + lokalnummer
Odense 66 11 33 33 (omstillingen)
Svendborg 63 20 20 00 (omstillingen)

Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense: 4202-180
Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg: 4202-180

Ortopædkirurgisk Afdeling O: 5790000184354      www.ouh.dk/afdo

 

Lonnie Froberg, 65 41 22 05, ledende overlæge

Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) og kvalitetsarbejde, 65 41 22 83

 www.ouh.dk/uag 
Jens Lauritsen, 65 41 22 93
Niels Dieter Röck 65 41 22 61

Håndsektor (inklusive håndledsnære brud):

Jens Christian Werlinrud, 65 41 35 10 sektoransvarlig
Anders Lorentsen, 65 41 18 54
Hans Tromborg, 65 41 35 10
Thomas Krag Petersen, 65 41 53 20
Karina Liv Hansen, 65 41 53 20

Rygsektor. Rygdeformitet. Følger efter traumer. Vertebroplastik:

Rikke Rousing, 65 41 18 36 sektoransvarlig
Stig Jespersen, 65 41 18 36, specialeansvarlig
Girts Mürans, 65 41 18 36
Marius Gaurilcikas, 65 41 18 36

Sektor for infektions-, tumor-, amputations- og rekonstruktionskirurgi (ITAR):

Morten Schultz Larsen, 65 41 18 30, sektorleder
Tine Nymark, specialeansvarlig 65 41 19 40
Ejnar Kuur, 65 41 19 40
Lasse Pedersen, 65 41 19 40

Fod/ankel:

Johnny Frøkjær, 65 41 36 70, specialeansvarlig, sektoransvarlig
Palle Bo, 65 41 53 16
Niels Herold, 65 41 53 15

Sektor for børneortopædi (inklusive børnetraumatologi):

Uggi Balle 65 41 22 65, sektorleder
Niels Wisbech Pedersen, 65 41 35 15, specialeansvarlig
Christian Færgemann 65 41 22 65

Hofte- og knæsektor (alloplastikker og hoftefrakturbehandling):

Martin Lindberg-Larsen, forskningsleder 51 43 57 11
Claus Varnum; sektorleder   65 41 22 01
Morten Bøgehøj 65 41 38 26
Ole Ovesen, 65 41 22 01, specialeansvarlig
Claus Emmeluth, 65 41 53 18
Hans Christian Kærlev, 65 41 53 18
Dina Pedersen, 63 20 20 55
Ahsan Al-Maleh, 63 20 20 55

Idrætsknæ inkl. frakturer/skopier:

Claus Varnum; sektorleder   65 41 22 01
Niels Maagaard, 65 41 53 14
Lars Binderup Larsen, 65 41 16 85
Bertel Understrup, 65 41 53 14

Traumesektor og skadestuen, multitraumer, rørknoglebrud, bækkenfrakturer:

Morten Schultz Larsen, 65 41 18 30, sektorleder og specialeansvarlig
Carsten Fladmose Madsen, 65 41 35 87
Michael Brix, 65 41 53 13
Sead Hasific, 63 20 20 55
Lasse Birkelund, 65 41 35 87

Skulder/albuesektor, inklusive frakturer:

Peter Kraglund Jacobsen, 65 41 19 13 sektorleder og matrikelansvarlig overlæge i Svendborg
Søren Skydt Kristensen, 65 41 16 57, specialeansvarlig 
Peter Gaster, 65 41 19 13 
Hans RI Jørgensen, 63 20 20 56 
 

Walter Ulrichsen

Udover at tilbyde al ortopædkirurgisk basisbehandling varetager afdelingen alle landsdelsfunktioner, bortset fra endelig behandling af knoglesarkomer og tværsnitssyndrom. 

Diagnosticering og kontrol af børn med skoliose
I Region Syddanmark varetages den ikke akutte børneortopædiske sygehusbehandling af afdelingerne i Odense og Kolding. Der skal ikke tages røntgenbilleder forud. Skoliose optagelser foretages efter sygehushenvisning.

Alle afdelingens overlæger og speciallæger varetager ambulante undersøgelser i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Patienter henvist til afdelingen modtages normalt altid til ambulant undersøgelse forud for eventuel indlæggelse.
Henvisningerne visiteres til relevant sektor på grundlag af henvisningsdiagnosen og problemformuleringen.
Ved særlige behov, er der mulighed for af aftale subakut ambulant undersøgelse på grundlag af telefonisk henvendelse fra patientens læge. 
En klar formulering af patientens problem på henvisningen letter afdelingens visitation.

APPFWU02V