Skip til primært indhold

For fagpersoner/samarbejdspartnere

Sygehusapotek Fyn producerer og indkøber lægemidler til distribution på de fynske sygehuse. Apoteket er organisatorisk en del af Odense Universitetshospital og beskæftiger ca. 320 medarbejdere. Egenproduktionen omfatter sterile og ikke-sterile lægemidler herunder også produktion af klar-til-brug lægemidler.

Oplysninger om projekter, forskning, kliniske forsøg, klar-til-brug lægemidler (DivibaX) og kontaktinformation for studerende.

Forberedelserne til det nye OUH er en væsentlig del af hverdagen på Sygehusapotek Fyn. Sygehusapotek Fyn skal fra dag ét på det nye OUH være klar til at drive apoteket og servicere afdelinger i henhold til lægemiddelkonceptet.

Realisering af projekter jf. konceptet stiller store krav til samarbejde på tværs af koncepter i den samlede planlægning af det nye OUH. Det drejer sig bl.a. om; Det digitale hospital, Koncept for Forsyningslogistik og Koncept for sengeafsnit og patientstue. Der etableres løbende projekter, der forbereder apoteket og de kliniske afdelinger til fremtiden på det nye OUH. Projektporteføljen det nye OUH er organiseret i 11 forskellige spor.

Der findes ikke i dag en samlet funktionel og integreret løsning til håndtering af lægemidler, hvorfor der er behov for at teknologier (automatiske dispenseringssystemer, medicinvogne, elektroniske medicinskabe mv.) afprøves inden udflytningen til det nye OUH. På det nye OUH stiller de fysiske rammer, (ingen medicinrum, farmaservice og afsnitsnær opbevaring mv.) og organisationsændringer (ændringer i arbejdsgange i klinikken og på apoteket) ligeledes krav til afprøvning inden udflytningen til det nye OUH.

Projekterne er organiseret under styregruppen for lægemiddelkonceptet i samarbejde med afdelingen for forberedelse og flytning.

Har du spørgsmål til arbejdet frem mod det nye OUH, er du velkommen til at kontakte:

Lisbeth Muurholm

Sygehusapoteker

Sygehusapotek Fyn


23 63 17 92

Sygehusapotek Fyn udvikler klar-til-brug løsninger, et eksempel er DivibaX®.

DivibaX® er beregnet til overførsel af tørstoffer fra hætteglas til infusionsvæsker i et lukket system, så der ikke sker forurening af hverken aktivt stof, infusionsvæske eller omgivelser. 

Anvendelse af Divibax® - koblede produkter (Plakat i PDF-udgave)

Instruktionsvideo i optimal overførselsteknik.

Optimal overførselsteknik suppleret med gode råd fra Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø - (Plakat i PDF-udgave)

Håndtering af koblede produkter med DivibaX® - (Pjece i PDF-udgave)

Kontaktpersoner ved Cytostatikablandecentralen:

David Mawn

Funktionsleder Cytostatikaproduktion

Sygehusapotek Fyn


29 16 50 83

Martin Koch Arnholm

Farmaceut Cytostatikaproduktion

Sygehusapotek Fyn


29 16 50 81

Kontaktpersoner for andre forsøg end cytostatika:

Lene Sehested

Farmaceut Basisproduktion

Sygehusapotek Fyn


40 22 86 25

Louise Gjelstrup

Farmakonom Basisproduktion

Sygehusapotek Fyn


51 46 58 50

Christina Binau

Farmakonom Basisproduktion

Sygehusapotek Fyn


20 51 71 16

Farmaceutstuderende: Kontakt til Sygehusapotek Fyn vedrørende kvalitetsprojekter, bachelorprojekter, specialer og studieophold kan rettes til:

Helle Houlbjerg Carlsen

Funktionsleder HEKLA

Sygehusapotek Fyn


29 36 30 81

Farmakonomstuderende: Kontakt til Sygehusapotek Fyn vedrørende udstationering for farmakonomstuderende kan rettes til:

Carina Højgaard Fuglsang

Farmakonom Klinisk Farmaci

Sygehusapotek Fyn


21 13 17 63

Se ledige stillinger hos Sygehusapotek Fyn

Bemærk: Hvis listen over jobmuligheder ikke loades, kan det skyldes, at du har afvist statistiske cookies. Du kan ændre dit samtykke via vores cookieerklæring.

Ændr dit cookiesamtykke

 

APPFWU01V