Skip til primært indhold

Fagområder

Ortopædkirurgiske specialer og fagområder

Ortopædkirurgisk afdeling O har flere specialer og fagområder (sektorer):

 • Værtsskab for OUH’s skadestue (såkaldt åben eller uvisiteret skadestuefunktion)
 • Ortopædkirurgisk lokalfunktion for Odense Kommune og de nærmest liggende kommuner mod nord og vest.
 • Ortopædkirurgisk regionsfunktion for hele Region Syddanmark og dele af Region Sjælland.
 • Ortopædkirurgisk landsfunktion vedrørende reimplantation og plexus brachialislæsioner.

Afdelingen er centralt placeret i OUH’s Traumecenter.

 • Afdelingen driver sammen med neurokirurgisk afd. Universitetscenter for rygkirurgi.
 • Afdelingen driver sammen med Plastikkirurgisk Afdeling Z og Endokrinologisk Afdeling M Universitetscenter for sårbehandling.
 • Afdelingen varetager i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning alle hoved- og regionsfunktioner indenfor ortopædisk kirurgi, og næsten alle højtspecialiserede funktioner.

Den højtspecialiserede funktion er delt op i 9 fagområder.

Specialer

Vi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af erhvervede og medfødte sygdomme samt skader i bevægeapparatet hos børn og unge.

Børneortopædisk sektor dækker den højt specialiserede børneortopædi i hele Region Syddanmark. Sektoren varetager en satellit funktion i Kolding med både ambulant aktivitet og operationer. Derudover samarbejder vi med Børneafdelingen og Fysioterapiafdelingen ved Odense Universitetshospital og med børneafdelingerne i Kolding, Sønderborg og Esbjerg.

Børneortopædisk sektor indgår i en række tværfaglige samarbejdsrelationer:

 1. Konferencer vedrørende botoxbehandling og rhizotomi hos børn med  spastisk lammelse
 2. Ambulatorie vedrørende børn med rygmarvsbrok
 3. Ambulatorie vedrørende hæmangiomer
 4. Ganganalyse laboratorium
 5. Institutioner for svært handikappede børn

Vi behandler børn fra hele landet. Alle patienter kan henvises direkte fra egen læge eller via anden hospitalsafdeling ifølge regler for frit sygehusvalg.

Afdelingen har landsfunktion for behandling af børn med fødselsskader på armens store nerver (plexuslæsioner) og behandler i øvrigt medfødte lidelser som f. eks. klumpfod, hofteskred, rygmarvsbrok og spastisk lammelse. Desuden behandler vi led- og knogleinfektioner og erhvervede lidelser som Calvé Perthes sygdom. Endelig er vi ansvarlig for behandlingen af skader hos børn samt deformiteter efter knoglebrud.

Sektoren råder over 7 senge på hverdage og 3 i week-ender på børnekirurgisk afdeling H7.

Sektoren varetager ortopædkirurgisk behandling af lidelser i foden og i ankelregionen hos voksne.

Vi er en højt specialiseret enhed som har et nært samarbejde med universitetscenter for sårheling omkring behandling af diabetiske fodsår..

Vi modtager henvisninger fra hele Region Syddanmark og i et vist omfang også fra Region Sjælland.

Desuden modtager vi patienter til behandling af alle former for fod- og ankellidelser og har specialfunktion for komplicerede bagfodslidelser med korrektion og efterbehandling af disse.

Der foretages behandling af slidgigt i ankelleddet med både stivgøringsoperation og isættelse af ankelledsprotese.

Sektoren har stor ekspertise i kikkertoperationer i ankelleddet, særligt i bagfodsleddet, hvor der modtages patienter fra hele landet.

Sektoren modtager ca. 2.500 nyhenviste patienter pr. år og den operative aktivitet foregår i Odense og i Svendborg.

Sektoren varetager kompliceret kirurgi som kræver indlæggelse samt den ambulante kirurgi i form af sammedagskirurgi, hvor man møder om morgenen, bliver opereret og udskrevet senere på dagen.

De læger der er tilknyttet Odense Universitetshospital varetager behandling af de diabetiske fodsår i universitetscenter for sårheling sammen med de læger der er tilknyttet plastikkirurgisk afdeling.

Sektoren koordinerer  regionsmøder for fod/ankel-kirurger i Region Syddanmark.

Der sikres en høj kvalitet af behandlingen ved løbende efteruddannelse i form af deltagelse i kurser og kongresser.

Sektoren varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af alle erhvervede og medfødte sygdomme samt alle skader i det håndkirurgiske område hos såvel voksne som børn.

Vi er en højt specialiseret enhed, der samarbejder med en lang række andre afdelinger på Odense Universitetshospital samt i Region Syddanmark. Vi har specielt nært samarbejde med Plastiskkirurgisk Afdeling Z, Karkirurgisk Afdeling T,  samt Børneafdelingen ved Odense Universitetshospital.

Den Håndkirurgiske Sektor har landsfunktion for replantation (påsyning af afrevne legemsdele) samt behandling af plexus brachialis læsion (læsion af armens store nerver). Vi har landsdelsfunktion for medfødte misdannelser i hånd og arm-området. Endvidere er der specialambulatorier for proteseforsyning.

Den Håndkirurgisk Sektor varetager særlig håndkirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands/landsdelsfunktioner. Vi varetager således på lands/landsdelsområdet den særlige håndkirurgi for Region Syddanmark. Enkelte ondartede lidelser i knoglerne (knoglesarkom) udredes og behandles i samarbejde med Århus. 

Der behandles ved afsnittet årligt ca. 1200 patienter i stationært regi, dvs. under indlæggelse. Hertil kommer en større ambulant aktivitet. En del af den stationære aktivitet er under omlægning til dagkirurgi, således at flere og flere patienter undgår indlæggelse i forbindelse med behandlingen.

Speciallægerne i sektoren er alle medlem af Dansk Selskab for Håndkirurgi

Vi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af hofte- og knælidelser hos voksne. Vi er en højt specialiseret enhed, der samarbejder med en lang række andre afdelinger, dels på Odense Universitetshospital og dels i Region Syddanmark.

Sektoren foretager behandling af patienter fra hele landet. Alle patienter kan henvises direkte fra egen læge eller via anden hospitalsafdeling ifølge regler for frit sygehus valg.

Følger efter medfødte tilstande (hoftedysplasi) og udviklingsanomalier (sekundær hoftedysplasi) kan behandles med ledbevarende kirurgi herunder drejning af ledskålen (Ganz operation) og drejning af lårbenet (femur-osteotomi). 

Kollisionstilstande mellem lårbenshals og ledskål behandles med ledbevarende kirurgi.
Slid- og leddegigts tilstande behandles med kunstigt led i henholdsvis hofte og knæled. I hoften anvendes både standard kunstig hofte samt resurfacing proteser.

Vi foretager også udskiftning af kunstige hofter og knæ ved løsning eller andre problemer.
Herudover udføres bløddelskirurgi blandt andet med operation for springhofte og andre smertetilstande.

Vi sætter fokus på sikkerhed og optimale patientforløb med omhyggelig information, kontrolleret narkose med blodbesparende metoder herunder eventuel anvendelse af ”cell-saver” samt et effektivt optræningsforløb.
Anvendelse af ”cell-saver” gør at Jehovas Vidner kan opereres på afdelingen.

Den høje kvalitet sikres gennem løbende efteruddannelse af afdelingens personale.
Patientforløb registreres kontinuerligt med henblik på kvalitetssikring af vores operationer.

ITAR er en forkortelse af sektoren for Infektions-, Tumor-, Amputations- og Rekonstruktionskirurgi.

 1. Ortopædkirurgisk infektionskirurgi omfatter alle patienter med kirurgisk relaterede infektioner i kroppens bevægeapparat. Infektionerne kan være primære omfattende infektioner i led, knogler og bløddele, enten lokaliseret eller mere diffust spredt på kroppen, eller sekundære, det vil sige infektioner opstået efter en operation. Behandlingen af infektionspatienterne foregår ofte i et samarbejde med afdelingens andre sektorer, intensiv afsnit, radiologisk afdeling og infektionsmedicinsk afdeling.
 2. Ortopædisk tumorkirurgi omfatter behandling af godartede svulster, ondartede primære svulster (sarkomer) og sekundær cancer (knogle- og bløddelsmetastaser) på bevægeapparatet. Da sarkomer er sjældne er patienternes behandling centraliseret i et formaliseret samarbejde med Sarkomcentret på Rigshospitalet. Metastaser og godartede tumorer på bevægeapparatet er hyppige og udgør således størstedelen af tumorkirurgien. Udredning og behandling af denne patientgruppe er udpræget tværfaglig med radiologer, patologer, relevante medicinske specialer, andre kirurgiske specialer og onkologer som nærmeste samarbejdspartnere.
 3. Ortopædisk amputationskirurgi omfatter alle større amputationer på benene fra ankel til bækkenet samt langt sjældnere amputation på arm fra håndled til skulderåg. Mindre amputationer på fødder varetages af fod/ankel sektoren og amputation på hånd og arm varetages i et samarbejde med afdelingens håndkirurger. Efterbehandlingen inklusiv proteseforsyning foregår i et samarbejde med specielt uddannede fysioterapeuter, ergoterapeuter og bandagister.
 4. Ortopædisk rekonstruktionskirurgi er at genskabe en så god funktion af bevægeapparatet som muligt efter denne er blevet påvirket af sygdom eller som følge af en ulykke. Medfødte lidelser kan også have påvirket funktionen. Behandlingsforløbene er ofte langvarige med behov for flere operationer og tværfagligt funderet med de øvrige sektorer på afdelingen og plastikkirurgisk afdeling som de hyppigste samarbejdspartnere.

Patienterne henvises fra hele Region Syddanmark. Desuden henvises patienter som har behov for højt specialiseret behandling fra store dele af Region Sjælland .

Behandlingen af ITAR patienter varetages kun i Odense.

Sektoren foretager Skopisk knæ- og hoftekirurgi.

Vi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af erhvervede og medfødte sygdomme samt skader indenfor idræt, knæ- og hoftekirurgi.

Vi er en højt specialiseret enhed, der samarbejder med en lang række andre afdelinger på Odense Universitetshospital samt i Region Syddanmark. 

Sektoren varetager behandling af komplicerede knæ/hofte lidelser og modtager patienter fra Region Syddanmark. Sektoren har regionsfunktion i revision af korsbånd samt skopisk behandling og visse hoftelidelser. Endvidere varetager vi den højt specialiserede multiligamentkirurgi. 

Sektoren varetager udredning og behandling af idrætsskader - inden for knæ og hofte.
Idrætsskader indenfor andre områder visiteres i sektoren til relevante specialer indenfor Ortopædkirurgisk Afdeling. Eksempelvis varetages idræts-fod/ankel skader af idrætskyndige overlæger i fod/ankel-sektoren.

Al skopisk kirurgi i knæleddet samt proximale crus frakturer, der kan behandles skopisk. Envidere varetager sektoren al knæ-nær bløddelskirurgi. Desuden varetages al artroskopisk hoftekirurgi.

En del af sektorens operationskapacitet foregår i Svendborg i dagkirurgisk regi.

Faglig revideret den 16.12.2020
 
 

Sektoren varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af erhvervede og medfødte sygdomme samt skader indenfor idræt, skulder- og albuekirurgi.

Vi er en højt specialiseret enhed, der samarbejder med en lang række andre afdelinger på Odense Universitetshospital samt i Region Syddanmark. Vi har specielt nært samarbejde med Plastiskkirurgisk Afdeling Z,  Børneafdelingen samt Fysioterapiafdelingen ved Odense Universitetshospital.

Sektoren varetager behandling af komplicerede skulder/albue lidelser og modtager patienter fra Region Syddanmark. Sektoren har landsdelsfunktion for indsættelse af proteser i skulder-/albueled samt landsfunktion for behandling ved løsning af protesen under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Vi har stor ekspertise i kikkertvejledte ledoperationer i skulder- og albueleddet fx følger efter ledskred i skulderleddet, multidirektionel løshed i skulderleddet samt åben behandling af bageste udvendig løshed i albueleddet.

Sektoren varetager udredning og behandling af idrætsskader - dog fortrinsvis inden for skulder/albue og knæ. Idrætsskader inden for andre områder visiteres i sektoren til relevante specialer inden for den ortopædkirurgiske afdeling. Eksempelvis varetages idrætsskader i fod/ankel af idrætskyndige overlæger i fod/ankel-sektoren.

I sektoren omfatter knækirurgi al skopisk kirurgi i knæleddet samt proximale crus frakturer, der kan behandles skopisk. Envidere varetager sektoren al knæ-nær bløddelskirurgi. 

En del af sektorens operationskapacitet foregår i Svendborg.

Sektoren varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af kirurgiske lidelser i ryghvirvelsøjlen. Sektoren indgår i et tæt samarbejde med den tilsvarende funktion ved Neurokirurgisk Afdeling U, i det tværfaglige RC Universitetscenter for rygkirurgi.

Ud over det interne samarbejde med Neurokirurgisk Afdeling U er sektoren i tæt samarbejde med de øvrige rygkirurgiske afdelinger i Region Syddanmark – de ortopædkirurgiske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, på Aabenraa Sygehus og på Vejle/Give Sygehus.

Moderne rygkirurgi behandler alle de kendte lidelser, som kan ramme bevægeapparatet, men altså afgrænset til ryggen. Det kan dreje sig om medfødte lidelser, deformitet, ledskred, brud, betændelse, kræft og slidtilstande. Grundprincipperne er nervefrilægning, stabilisering af ryggen, udrensning af evt. sygeligt væv og korrektion af fejlstillinger. De senere år har ledbevarende kirurgi vundet indpas og udgør en stadig større del af behandlingen ved især slidtilstande i ryggen.

Operationerne foregår både på Ortopædkirurgisk og på Neurokirurgisk Operationsgang og med anvendelse af moderne principper med fokus på patientsikkerhed og skånsom behandling.

Vore voksne patienter er indlagt på Afdeling RC på 7. sal i højhuset, mens børnepatienter er indlagt på Afdeling H7 i stueetagen – begge steder med fokus på optimal pleje af de rygkirurgiske patienter. Det drejer sig ofte om forholdsvis store og krævende behandlinger.

Velkommen til den Traumekirurgiske sektor, Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital.

Sektoren varetager traumatologi og traumefølger på overekstremiteten, undtagen frakturer i skulder/albue og hånd. Dog varetages distale radiusfrakturer for patienter over 65 år og olecranonfrakturer. Endelig varetages behandling af patienter med hoftenære brud på lårbenet og følgetilstande herefter.

Bækken/acetabulum frakturer.

Varetager endvidere al underekstremitetstraumatologi, også frakturer i calcaneus, talus og resten af foden. Proksimale crusfrakturer der kan behandles skopisk varetages dog ikke.

Varetager overordnet ansvar for modtagelse og behandling af patienter med multitraumer samt ansvar for skadestuebehandlingen.

Akutte/subakutte problemer inden for dette område skal derfor konfereres med én af sektorens overlæger eller øvrige tilknyttede læger.

Klinisk sygepleje

Indsatsområder og initiativer frem mod nyt OUH

 
At følge OUH's kodeks om at sætte patienten først, forpligter i alle henseender. Kerneydelsen i afdelingens sygepleje er professionel og evidensbaseret og tager udgangspunkt i det trygge, sammenhængende og sikre patientforløb.

OUH’s overordnede strategi for sygeplejen skal bidrage til, at alle patienter på OUH oplever en professionel og meningsfuld sygepleje, der tager afsæt i den enkelte patient. 
Afdeling O’s strategi for sygeplejen defineres også ud fra den ledelsesstrategiske vision for afdelingen:

Afdeling O er en attraktiv afdeling for patienter og personale.  Afdelingen er toneangivende indenfor behandling, pleje, forskning og uddannelse. Afdelingen arbejder evidensbaseret, er kendetegnet af høj kvalitet og effektivitet, og udviklet spidskompetencer på internationalt niveau.

              
Dette afføder en sygeplejefaglig vision, som er karakteriseret ved:

 • At personalet oplever og medvirker til løbende udvikling
 • At nyt personale oplever sig velkommen i afdelingen
 • At patienter og pårørende oplever sig medinddraget med udgangspunkt i deres ressourcer
 • At sygeplejen er funderet i bedste og nyeste viden
 • At sygepleje dokumenteres med henblik på udvikling og optimering af patientforløbene
 • At nyuddannet personale ønsker at være ansat i afdeling O
 • At der sker national- og international vidensdeling
 • At de sygeplejefaglige ledere fokuserer på muligheder i forhold til driftsoptimering og kvalitetsudvikling
   

Med udgangspunkt i ”Strategi for sygepleje på OUH 2020-2023” søges afdelingens sygeplejefaglige vision yderligere operationaliseret og realiseret gennem fokuserede indsatsområder indenfor:

 • klinisk sygepleje
 • uddannelse og strategisk kompetenceudvikling
 • udvikling og implementering

Hensigten med uddybningen af afdelingens initiativer i forhold til de tre indsatsområder er, at det skal anvendes som pejlemærke og dermed være en hjælp til at navigere i en kompleks hverdag.

Afdeling O´s initiativer er illustreret i en poster, som hænger på alle afsnit. En yderligere uddybning af initiativerne findes ved at gå ind på dette link: "Strategi for sygeplejen".

 

 

Kvalitetsudvikling

Med fokus på kvalitetssikring og optimering af patientforløbene søges i afdeling O en kontinuerlig organisatorisk og klinisk udvikling funderet i Region Syddanmarks kvalitetsprogram.

Kvalitetsorganiseringen med henblik på udvikling og implementering er opdelt i flere led: 

 • Forbedringsudvalget: Afdelingsledelsen, sekretariatschefen, kvalitetskoordinatorer repræsenterende læge- sygeplejerske- og sekretærgruppen, kvalitetsmedarbejdere udviklingssygeplejersken mødes én gang månedligt.
 • Kvalitetskoordinatorer: Afdelingen har 3 koordinatorer, som har til opgave at kæde opgaverne sammen, få sat opgaver i gang, få overblik samt få optimeret processerne i forbindelse med kvalitetsudviklingen.
 • Kvalitetsmedarbejdere: afdelingen har 3 medarbejdere som arbejder deltids med kvalitetsudviklingen.
 • Kvalitetsnøglepersoner: Hvert afsnit og sekretariatet har udpeget 1-2 medarbejdere som nøglepersoner. Desuden er alle funktionsledere samt de sektoransvarlige overlæger nøglepersoner. Nøglepersonerne skal have fokus på deres eget afsnit/område med henblik på at udbrede kendskab samt implementeringen af kvalitetsarbejdet. Nøglepersonerne skal medvirke ved udarbejdelse af instrukser og retningslinjer samt implementering. 
 • Gruppen for utilsigtede hændelser: (UTH-gruppen)
  Består af to kvalitetskoordinatorer (overlæge og sekretær) samt en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en operationssygeplejerske. De gennemgår afdelingens anmeldte ”Utilsigtede Hændelser” samt synliggør disse for resten af organisationen med henblik på læring og forebyggelse/ omlægning af uhensigtsmæssige forløb samt implementering af forbedringer.

Afdelingens overordnede mål er at ligge blandt de førende ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark.

Der benyttes flere forskellige metoder til afdækning af de kvalitativt udførte ydelser. Heraf kan nævnes:

 • Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP),
 • Regionens Kliniske Kvalitetssikrings Program (RKKP)
 • Utilsigtede Hændelser (UTH)
 • Surveys.

Resultaterne på undersøgelser og indberetninger drøftes i styregruppen og handleplaner for kvalitetsforbedringer samt implementering af disse udarbejdes efterfølgende.

APPFWU02V