Skip til primært indhold

Om afdelingen

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Afdelingens hovedopgave er at diagnosticere og behandle sygdomme hos ældre og svækkede borgere. Diagnostisering og behandling foregår i vores sengeafsnit og i vores ambulatorie Geriatrisk Klinik, hvor patienten kommer ambulant eller bliver undersøgt i eget hjem.

Den geriatriske indsats lykkes kun, såfremt patienter, pårørende, egen læge og hjemmeplejen inddrages med henblik på at opnå sikre og holdbare løsninger.

Vi er ca. 120 ansatte fordelt på læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, klinisk diætist, lægesekretærer og specialister.

  • Alle patienter med en geriatrisk problemstilling skal tilbydes en geriatrisk vurdering.
  • Vi skal være en attraktiv arbejdsplads med høj kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed.
  • Udredning, pleje og behandling af patienter med geriatriske problemstillinger.
  • Uddannelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, ergo- og fysioterapeuter, farmaceuter, radiografer, diætister, læger og speciallæger i geriatri.
  • Forskning indenfor det geriatriske speciale.

Den geriatriske indsats lykkes kun, såfremt patienter, pårørende, egen læge og hjemmeplejen inddrages med henblik på at opnå sikre og holdbare løsninger.

APPFWU02V